Wynagrodzenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń społecznych - jak w wielu instytucjach - różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska i stażu. ZZP ZUS przedstawił pensje, które otrzymują pracownicy na poszczególnych szczeblach.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.07.2018
Udostępnij:

Jak wynika z relacji zatrudnionych, 75% z nich nie otrzymuje płacy pokrywającej się z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Mowa głównie o pracownikach merytorycznych z długoletnim doświadczeniem.

Niepokój ZZP ZUS

Zawarte 13 października 2017 roku porozumienie między Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS i Pracodawcą wprawia związek w niepokój. Umowa zakładała podwyższenie wynagrodzeń od roku bieżącego oraz kontynuowanie tego w latach następnych. Spór zbiorowy, do którego dochodzi po raz kolejny jest skutkiem braku jakichkolwiek działań zawartych w porozumieniu.


 

Zarobki pracowników ZUS

Z relacji zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynika, że brak jakiejkolwiek reakcji na podwyższenie ich wynagrodzeń, może skutkować obniżeniem jakości wykonywanej przez pracowników pracy. Konsekwencjami mogą być także masowe migracje pracowników do firm konkurencyjnych, czy pogorszenie relacji z Klientami. 
 

Ile zarabiają pracownicy ZUS 

3946 złotych brutto zarabiają 3484 osoby pracujące na stanowisku starszego specjalisty,
3748 złotych brutto zarabia 1209 osób pracujących na stanowisku aprobanta,
3578 złotych brutto zarabia 6665 osób pracujących na stanowisku specjalisty,
3278 złotych brutto zarabia 9705 osób pracujących na stanowisku starszego inspektora,
3003 złotych brutto zarabia 6228 osób pracujących na stanowisku inspektora,
2699 złotych brutto zarabiają 3862 osoby pracujące na stanowisku starszego referenta,
2440 złotych brutto zarabia 2931 osób pracujących na stanowisku referenta.

Komentarze