Jak otrzymać bon zasiedleniowy?

Jak otrzymać bon zasiedleniowy?

author
Dominika Byczek
24 stycznia 2024
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bon na zasiedlenie to forma pomocy bezrobotnym, przyznawana w związku z podjęciem zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) lub założeniem działalności gospodarczej z dala od miejsca dotychczasowego zamieszkania. W 2024 roku uzyskać można nawet ponad 15 tysięcy złotych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Spis treści:

 1. Czym jest bon na zasiedlenie?
 2. Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2024 roku?
 3. Bon na zasiedlenie - warunki przyznania świadczenia
 4. Jak uzyskać bon zasiedleniowy? Procedura krok po kroku
 5. Bon zasiedleniowy 2024 - warunki po otrzymaniu
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon zasiedleniowy do jedna z form pomocy państwa, która ma służyć aktywacji bezrobotnych. Przyznawana jest osobom, które poza miejscem zamieszkania podejmą się:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania innej pracy zarobkowej.

Co najważniejsze – kwota ta jest zupełnie bezzwrotna. Kwestia przyznawania bonów na zasiedlenie regulowana jest przez artykuł 16n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile można dostać w ramach bonu na zasiedlenie?

Maksymalnie można otrzymać równowartość 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota bonu zasiedleniowego 2024 wynosi zatem do 15 648 zł.

Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2024 roku?

Bon zasiedleniowy ma być kwotą wspomagającą bezrobotnego w wydatkach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy zarobkowej. By ubiegać się o bon zasiedleniowy, należy:

 • być zarejestrowanym jako bezrobotny (I lub II profil),
 • mieć maksymalnie 30 lat,
 • mieć zamiar podjąć pracę poza miejscem swojego zamieszkania (wnioski rozpatrywane są jedynie po spełnieniu warunku dotyczącego odległości lub długości dojazdu do pracy).

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie?

Głównym warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać bon na zasiedlenie, jest podejmowanie pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w miejscu oddalonym od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Bon zasiedleniowy ma więc pomóc w podjęciu nowego zatrudnienia.

Bon zasiedleniowy może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w urzędzie jako bezrobotna (I lub II profil),
 • ma nie więcej niż 30 lat,
 • podejmie zatrudnienie lub założy własną działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Bon na zasiedlenie - warunki przyznania świadczenia

Warunki związane z bonem na zasiedlenie dotyczą zarówno osoby, jak i pracy, którą ma podjąć w nowym miejscu zamieszkania.


1. Za pracę trzeba otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

W 2024 roku kwota płacy minimalnej wynosi 4242 zł brutto. Co najmniej taką kwotę w nowym miejscu pracy musi więc zarabiać osoba, która chce otrzymać bon zasiedleniowy. Osoba ta musi również podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli chodzi więc o prowadzenie działalności gospodarczej, to odpada opcja skorzystania z niskiego ZUSU, bo również trzeba podlegać ubezpieczeniom społecznym.


2. Odległość do pracy musi wynosić 80 km albo jej pokonanie musi zajmować 3 godziny dziennie.

W ustawie jest także mowa o spełnieniu warunku odległości lub czasu dojazdu do nowego miejsca wykonywania pracy. Musi być ono oddalone od obecnego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km albo czas dojazdu do tego miejsca i z powrotem musi zajmować co najmniej 3 godziny dziennie.


3. Zatrudnienie osoby musi trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.

Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy. W innym przypadku kwotę otrzymaną w ramach pomocy musi bezwzględnie zwrócić.

Jak uzyskać bon zasiedleniowy? Procedura krok po kroku

Proces ubiegania się o bon na zasiedlenie nie jest skomplikowany. Właściwie jedynym warunkiem jest złożenie wniosku o bon zasiedleniowy. Bon nie jest przyznawany odgórnie, a na wniosek bezrobotnego. Jak wygląda procedura krok po kroku?

 1. Składamy wniosek do naszego starosty.
 2. Wzór wniosku pobieramy w urzędzie pracy albo ze strony internetowej naszego urzędu pracy.
 3. Czekamy na rozpatrzenie wniosku.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisujemy umowę ze startostą.
 5. Czekamy na wypłatę środków.

Gdzie złożyć wniosek o bon na zasiedlenie?

Wniosek należy złożyć do właściwego starosty. Wzór wniosku można pobrać ze strony właściwego urzędu pracy.

Bon zasiedleniowy 2024 - warunki po otrzymaniu

Po otrzymaniu bonu zasiedleniowego musimy wywiązać się z trzech obowiązków. Dla każdego z nich ustawodawca przewidział inny termin liczony od dnia otrzymania bonu.

W ciągu:

30 dni – trzeba dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument poświadczający zatrudnienie, pracę zarobkową albo działalność gospodarczą,

30 dni – trzeba dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

8 miesięcy – trzeba dostarczyć dokument poświadczający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez zdolności kredytowej – wypłata nawet w 15 minut

Pożyczki bez BIK – minimum formalności

Pożyczki bez baz – w pełni online

Niewywiązanie się z obowiązków bonu – konsekwencje

Jeżeli nie wywiążemy się z któregokolwiek z obowiązków otrzymania bonu, będziemy musieli zwrócić całą kwotę otrzymaną w ramach bonu zasiedleniowego. Na zwrot pieniędzy mamy 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Co ważne, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba zwrócić kwotę bonu na zasiedlenie również w przypadku utraty zatrudnienia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Na decyzję o przyznaniu bonu na zasiedlenie czeka się do 30 dni. Termin wypłaty wniosku wskazany jest w podpisanej umowie.

Bon na zasiedlenie w 2024 może wynosić maksymalnie 15 648 zł. Kwota bonu na zasiedlenie jest jednak wyznaczana indywidualnie przez starostę.

We wniosku bon na zasiedlenie często nie trzeba pisać żadnego uzasadnienia, ale niekiedy – jeżeli jest taka możliwość – warto wskazać, jakie koszty związane z podjęciem zatrudnienia czekają nas w nowym miejscu. Możemy wskazać kwoty pozwalające na pokrycie kosztów zamieszkania albo kosztu dojazdu do pracy.

W praktycznie każdym urzędzie pracy okres bycia bezrobotnym nie jest dookreślony. Wystarczy po prostu w momencie składania wniosku być zarejestrowanym jako bezrobotny (I lub II profil).

Prawo nie odpowiada na to pytanie jednoznacznie, jednakże w przepisach znajdujemy wyraźne zastrzeżenie, że osoba otrzymująca bon zasiedleniowy musi zostać zatrudniona na taką umowę, od której będą odprowadzane wszystkie ubezpieczenia społeczne. Umową, która automatycznie powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jest właśnie umowa o pracę, dlatego ona jest dla osób ubiegających się o bon zasiedleniowy opcją najbezpieczniejszą.

Gorzej jest z umową o pracę lub umową o dzieło – od tych umów składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane bardzo rzadko. Mogą oczywiście być od takich umów odprowadzane na wniosek pracownika, ale wtedy wpływa to na wysokość jego dochodów z pracy zarobkowej.

Jeżeli podejmiemy pracę lub podpiszemy umowę o pracę jeszcze przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy, pieniądze nie będą mogły zostać nam przyznane. W warunkach ubiegania się o bon zasiedleniowy wskazano bowiem wyraźnie, że przysługuje on tylko osobom bezrobotnym, a podpisanie umowy o jakiekolwiek zatrudnienie pozbawia nas automatycznie tego statusu.

Jeżeli stracimy pracę na skutek zwolnienia, zmiany pracy albo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, musimy niezwłocznie podjąć nowe zatrudnienie, jeżeli nie chcemy stracić prawa do korzystania z bonu. W ciągu 7 dni od zmiany zatrudnienia musimy dostarczyć do urzędu:

 1. dokument, który potwierdza podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo założenia nowej działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o tym, że nowa praca również spełnia warunek przyznania bonu dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Patrycja
Patrycja
2023-06-01 09:09:19

Witam, po jakim czasie mogę ponownie zarejestrować się w urzędzie jeśli sama się z niego wyrejestruje? (i czy jeśli sama się wyrejestruje to również będę ubezpieczona miesiąc po wyrejestrowniu?) Po ponownym zarejestrowaniu odrazu chcialabym skorzystać z bonu, czy będzie to odrazu możliwe?

Lopez
Lopez
2023-04-11 23:05:03

Dostałem decyzję o przyznaniu bonu pod koniec lutego, mój poręczyciel mógł podpisać ze mną umowę dopiero 10 marca, od 8 marca podpisałem umowę o pracę. Przy podpsiywaniu umowy pani z urzędzie powiedziała , że liczy się data decyzji a nie fizycznie wypłaty pieniędzy. Dostałem natomiast telefon z urzędu że będę musiał oddac pieniadze bo nie jestem już bezrobotnym. Czy tak jest faktycznie ??

Przesiedleniowiec
Przesiedleniowiec
2023-03-28 10:41:04

W przypadku gdy chciałbym płynnie przejść z pracy do pracy oddalonej o tę wymaganą odległość od dotychczasowego zamieszkania w jak najkrótszym czasie to i tak jestem zmuszony po zakończeniu pracy czekać na decyzję starosty gdzie może to być nawet do 30 dni przed podpisaniem kolejnej umowy ? ? ? (oczywiście wpierw stając się osobą bezrobotną) Jeżeli tak jest to myślę, że to mocno blokuje osobę która jest w podobnej sytuacji i chciałaby natychmiast zacząć pracę w nowym miejscu. Można się spodziewać krótszego okresu oczekiwania na decyzję ?

Podobne artykuły

Provident w Nysie

Jeżeli potrzebujesz pożyczki to sprawdź ofertę firmy Provident – jednej z największych firm pożyczkowych w Polsce. Poniższe dane dotyczą placówki w Nysie.

author
Patryk Byczek
08 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ministerstwo podpisało umowę ze Związkiem Dużych Rodzin

Po raz kolejny zwycięzcą konkursu ministerstwa na pozyskiwanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny został Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Dzięki nowej umowie o współpracę podpisanej przez resort i stowarzyszenie do grona partnerów udzielających zniżki wielodzietnym rodzinom dołączyć może wiele nowych podmiotów.

author
Halszka Gronek
31 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP w Iłowej

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Iłowej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt gotówkowy Jastrowie

Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki? W naszym rankingu możesz sprawdzić, które firmy Jastrowiu oferują kredyty gotówkowe. Niektóre z nich oferują aż 300 000 zł kredytu. Spłatę można rozłożyć na 10 lat.

author
Patryk Byczek
09 stycznia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile zarabia pośrednik nieruchomości?

Rynek nieruchomości stale się rozwija, a zawód agenta nieruchomości staje się coraz bardziej popularny. Sprawdziliśmy, ile zarabiają osoby, pracujące w tym zawodzie.

author
Sandra Tessmer
23 listopada 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym

Wielu z nas marzy o własnym aucie. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup za gotówkę, ale na szczęście istnieje przecież możliwość zaciągnięcia kredytu samochodowego. Sprawdziliśmy, jakie zabezpieczenia kredytowe w przypadku finansowania kupna samochodu proponują polskie banki. 

author
Halszka Gronek
11 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj