Jak otrzymać bon zasiedleniowy?
bon zasiedleniowy

Jak otrzymać bon zasiedleniowy?

author
Dominika Sobieraj
27 stycznia 2023

Bon na zasiedlenie to forma pomocy bezrobotnym, przyznawana w związku z podjęciem zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) lub założeniem działalności gospodarczej z dala od miejsca dotychczasowego zamieszkania. W 2023 roku uzyskać można nawet ponad 14 tysięcy złotych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Spis treści:

 1. Czym jest bon na zasiedlenie?
 2. Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2023 roku?
 3. Bon na zasiedlenie - warunki przyznania świadczenia
 4. Jak uzyskać bon zasiedleniowy? Procedura krok po kroku
 5. Bon zasiedleniowy 2023 - warunki po otrzymaniu
 6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon zasiedleniowy do jedna z form pomocy państwa, która ma służyć aktywacji bezrobotnych. Przyznawana jest osobom, które poza miejscem zamieszkania podejmą się:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania innej pracy zarobkowej.

Co najważniejsze – kwota ta jest zupełnie bezzwrotna. Kwestia przyznawania bonów na zasiedlenie regulowana jest przez artykuł 16n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile można dostać w ramach bonu na zasiedlenie?

Maksymalnie można otrzymać równowartość 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota bonu zasiedleniowego 2023 wynosi zatem do 14 659,92 zł, ponieważ przeciętne wynagrodzenie na dzień 1.01.2023 wynosiło: 7329,96 zł.

Jak otrzymać bon zasiedleniowy w 2023 roku?

Bon zasiedleniowy ma być kwotą wspomagającą bezrobotnego w wydatkach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy zarobkowej. By ubiegać się o bon zasiedleniowy, należy:

 • być zarejestrowanym jako bezrobotny (I lub II profil),
 • mieć maksymalnie 30 lat,
 • mieć zamiar podjąć pracę poza miejscem swojego zamieszkania (wnioski rozpatrywane są jedynie po spełnieniu warunku dotyczącego odległości lub długości dojazdu do pracy).

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie?

Głównym warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać bon na zasiedlenie, jest podejmowanie pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w miejscu oddalonym od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Bon zasiedleniowy ma więc pomóc w podjęciu nowego zatrudnienia.

Bon zasiedleniowy może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w urzędzie jako bezrobotna (I lub II profil),
 • ma nie więcej niż 30 lat,
 • podejmie zatrudnienie lub założy własną działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Bon na zasiedlenie - warunki przyznania świadczenia

Warunki związane z bonem na zasiedlenie dotyczą zarówno osoby, jak i pracy, którą ma podjąć w nowym miejscu zamieszkania.


1. Za pracę trzeba otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

W 2023 roku mamy dwie kwoty płacy minimalnej przy wynagrodzeniu za pracę (brutto miesięcznie):

 • w pierwszej połowie roku 3490 zł,
 • w drugiej połowie roku 3600 zł.

Co najmniej taką kwotę w nowym miejscu pracy musi więc zarabiać osoba, która chce otrzymać bon zasiedleniowy. Osoba ta musi również podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli chodzi więc o prowadzenie działalności gospodarczej, to odpada opcja skorzystania z niskiego ZUSU, bo również trzeba podlegać ubezpieczeniom społecznym.


2. Odległość do pracy musi wynosić 80 km albo jej pokonanie musi zajmować 3 godziny dziennie.

W ustawie jest także mowa o spełnieniu warunku odległości lub czasu dojazdu do nowego miejsca wykonywania pracy. Musi być ono oddalone od obecnego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km albo czas dojazdu do tego miejsca i z powrotem musi zajmować co najmniej 3 godziny dziennie.


3. Zatrudnienie osoby musi trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.

Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy. W innym przypadku kwotę otrzymaną w ramach pomocy musi bezwzględnie zwrócić.

Jak uzyskać bon zasiedleniowy? Procedura krok po kroku

Proces ubiegania się o bon na zasiedlenie nie jest skomplikowany. Właściwie jedynym warunkiem jest złożenie wniosku o bon zasiedleniowy. Bon nie jest przyznawany odgórnie, a na wniosek bezrobotnego. Jak wygląda procedura krok po kroku?

 1. Składamy wniosek do naszego starosty.
 2. Wzór wniosku pobieramy w urzędzie pracy albo ze strony internetowej naszego urzędu pracy.
 3. Czekamy na rozpatrzenie wniosku.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisujemy umowę ze startostą.
 5. Czekamy na wypłatę środków.

Gdzie złożyć wniosek o bon na zasiedlenie?

Wniosek należy złożyć do właściwego starosty. Wzór wniosku można pobrać ze strony właściwego urzędu pracy.

Bon zasiedleniowy 2023 - warunki po otrzymaniu

Po otrzymaniu bonu zasiedleniowego musimy wywiązać się z trzech obowiązków. Dla każdego z nich ustawodawca przewidział inny termin liczony od dnia otrzymania bonu.

W ciągu:

30 dni – trzeba dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument poświadczający zatrudnienie, pracę zarobkową albo działalność gospodarczą,

30 dni – trzeba dostarczyć do powiatowego urzędu pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania,

8 miesięcy – trzeba dostarczyć dokument poświadczający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki bez zdolności kredytowej – wypłata nawet w 15 minut

Pożyczki bez BIK – minimum formalności

Pożyczki bez baz – w pełni online

Niewywiązanie się z obowiązków bonu – konsekwencje

Jeżeli nie wywiążemy się z któregokolwiek z obowiązków otrzymania bonu, będziemy musieli zwrócić całą kwotę otrzymaną w ramach bonu zasiedleniowego. Na zwrot pieniędzy mamy 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Co ważne, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba zwrócić kwotę bonu na zasiedlenie również w przypadku utraty zatrudnienia.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Na decyzję o przyznaniu bonu na zasiedlenie czeka się do 30 dni. Termin wypłaty wniosku wskazany jest w podpisanej umowie.

Bon na zasiedlenie w 2023 może wynosić maksymalnie 14 659,92 zł. Kwota bonu na zasiedlenie jest jednak wyznaczana indywidualnie przez starostę.

We wniosku bon na zasiedlenie często nie trzeba pisać żadnego uzasadnienia, ale niekiedy – jeżeli jest taka możliwość – warto wskazać, jakie koszty związane z podjęciem zatrudnienia czekają nas w nowym miejscu. Możemy wskazać kwoty pozwalające na pokrycie kosztów zamieszkania albo kosztu dojazdu do pracy.

W praktycznie każdym urzędzie pracy okres bycia bezrobotnym nie jest dookreślony. Wystarczy po prostu w momencie składania wniosku być zarejestrowanym jako bezrobotny (I lub II profil).

Prawo nie odpowiada na to pytanie jednoznacznie, jednakże w przepisach znajdujemy wyraźne zastrzeżenie, że osoba otrzymująca bon zasiedleniowy musi zostać zatrudniona na taką umowę, od której będą odprowadzane wszystkie ubezpieczenia społeczne. Umową, która automatycznie powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jest właśnie umowa o pracę, dlatego ona jest dla osób ubiegających się o bon zasiedleniowy opcją najbezpieczniejszą.

Gorzej jest z umową o pracę lub umową o dzieło – od tych umów składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane bardzo rzadko. Mogą oczywiście być od takich umów odprowadzane na wniosek pracownika, ale wtedy wpływa to na wysokość jego dochodów z pracy zarobkowej.

Jeżeli podejmiemy pracę lub podpiszemy umowę o pracę jeszcze przed podpisaniem umowy o bon zasiedleniowy, pieniądze nie będą mogły zostać nam przyznane. W warunkach ubiegania się o bon zasiedleniowy wskazano bowiem wyraźnie, że przysługuje on tylko osobom bezrobotnym, a podpisanie umowy o jakiekolwiek zatrudnienie pozbawia nas automatycznie tego statusu.

Jeżeli stracimy pracę na skutek zwolnienia, zmiany pracy albo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, musimy niezwłocznie podjąć nowe zatrudnienie, jeżeli nie chcemy stracić prawa do korzystania z bonu. W ciągu 7 dni od zmiany zatrudnienia musimy dostarczyć do urzędu:

 1. dokument, który potwierdza podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo założenia nowej działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie o tym, że nowa praca również spełnia warunek przyznania bonu dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Przesiedleniowiec
Przesiedleniowiec
2023-03-28 10:41:04

W przypadku gdy chciałbym płynnie przejść z pracy do pracy oddalonej o tę wymaganą odległość od dotychczasowego zamieszkania w jak najkrótszym czasie to i tak jestem zmuszony po zakończeniu pracy czekać na decyzję starosty gdzie może to być nawet do 30 dni przed podpisaniem kolejnej umowy ? ? ? (oczywiście wpierw stając się osobą bezrobotną) Jeżeli tak jest to myślę, że to mocno blokuje osobę która jest w podobnej sytuacji i chciałaby natychmiast zacząć pracę w nowym miejscu. Można się spodziewać krótszego okresu oczekiwania na decyzję ?

Podobne artykuły

Ponad 2,5 mln Polaków wysłało już e-PITa
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
21 marca 2019

Ponad 2,5 mln Polaków wysłało już e-PITa

Kasa Stefczyka Augustów
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 października 2020

Kasa Stefczyka Augustów

PKO BP w Koziegłowach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
24 września 2019

PKO BP w Koziegłowach

70% Polaków pojedzie na wakacje
Blog
author
Patryk Byczek
06 czerwca 2018

70% Polaków pojedzie na wakacje

Pożyczki bez BIK Kutno
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
14 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Kutno

Ile zarabia ilustrator?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
21 października 2019

Ile zarabia ilustrator?

Porównaj