Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego i paszportu?

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego i paszportu?

author
Halszka Gronek
09 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Składając wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego lub paszportu, należy bezwzględnie pamiętać o dostarczeniu prawidłowo przygotowanego zdjęcia. Sprawdziliśmy, jakie są najnowsze wytyczne rządu w sprawie zdjęć do dokumentów.

 

Polski dowód osobisty

Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem tożsamości każdej Polki i każdego Polaka. Dzięki niemu możemy załatwiać wszelkie urzędowe sprawy, legitymować się w sytuacjach codziennych, a także zaciągać szybkie pożyczki na dowód osobisty.

Od 2015 roku w Polsce wyrabiane są nowe dowody osobiste. Wymagane do nich zdjęcia upodobnione zostały do tych, jakie znane nam są od lat w przypadku paszportów.

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rządowych wymagań w zakresie zdjęć do dowodu osobistego (i paszportu).

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Najważniejszym warunkiem, jaki musi spełniać każde zdjęcie do dokumentu, jest jego aktualność. Zaleca się, by owa fotografia nie została wykonana wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dniem wniosku.

§

PODSTAWA PRAWNA

Fotografia załączona do wniosku

2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


Źródło: Dz.U.2015.0.212 t.j. – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Na zdjęciu do dowodu oraz paszportu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie – chyba, że wymagają tego szczególne okoliczności, o których przeczytasz w sekcjach Czy można mieć okulary? oraz Zakrycie głowy.

Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę wnioskodawcy – od wierzchołka głowy do górnej części barków.  Sama twarz powinna natomiast zajmować około 70-80% zdjęcia i być ustawiona przodem do obiektywu.

§

PODSTAWA PRAWNA

Fotografia załączona do wniosku

§ 7. 1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami [..].


Źródło: Dz.U.2015.0.212 t.j. – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

 

Prawidłowe zdjęcia do dowodu osobistego i paszportu

Najczęściej popełniane błędy

 
fot. oficjalne materiały Ministerstwa Cyfryzacji

FORMAT I TECHNICZNE DETALE ZDJĘCIA

Format

Zdjęcie do dowodu osobistego oraz paszportu powinno mieć wymiary 35 mm szerokości na 45 mm wysokości. Należy dostarczyć je odpowiedniego urzędu na kolorowym papierze zdjęciowym.

W przypadku dowodu osobistego wniosek o jego wyrobienie można złożyć także drogą elektroniczną. W takiej sytuacji należy do dokumentów elektronicznych dołączyć  kolorowe zdjęcie w rozdzielczości minimalnej 492 x 633 pikseli. 

Wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 2,5 MB, a jego wymiary muszą zachowywać proporcje standardowego zdjęcia papierowego.

Jakość zdjęcia

Bardzo istotne jest, by zdjęcie do dokumentu posiadało dobrą rozdzielczość. Niedopuszczalne jest dostarczenie fotografii z widocznymi pikselami.

Kolory powinny by naturalne i rzeczywiste. Nie należy stosować zbyt wysokiego kontrastu barw ani skrajnej gęstości tonalnej.

Papierowe zdjęcie powinno przede wszystkim zostać dostarczone w stanie niezniszczonym. Nie zostanie przyjęte zdjęcie, na jakim widoczne są zagięcia, odbarwienia i plamy.

Tło i oświetlenie

Tło fotografii powinno być białe i pozbawione widocznych cieni oraz ornamentów.

Twarz fotografowanej postaci powinna być równomiernie rozświetlona. Nie zostanie przyjęte zdjęcie, na którym widoczne są cienie oraz świetlane odbicia – na twarzy, bądź na włosach.

 

CZY MOŻNA MIEĆ OKULARY?

Założenie okularów do zdjęcia jest możliwe w przypadku noszenia przez osobę fotografowaną okularów korekcyjnych. Ważne jest jednak to, by na zdjęciu oczy były dobrze widoczne, a szkła nie odbijały światła lamp lub flash’a.

W przypadku wyjątkowych wad wrodzonych lub nabytych wzroku, możliwe jest pozostanie do zdjęcia w ciemnych okularach. W takim przypadku należy jednak dołączyć do swego wniosku o dowód lub paszport oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Możliwe jest także pozostanie na zdjęciu w korekcyjnych soczewkach kontaktowych – o ile  nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru oczu osoby fotografowanej.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29. Fotografia do wniosku o wydanie dowodu

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku […].


Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 

ZAKRYCIE GŁOWY

Choć zakrycie głowy nie jest powszechnie dopuszczalne w przypadku zdjęć do dokumentów tożsamości, istnieje odstępstwo od tej reguły.

Jeśli dana osoba nosi nakrycie głowy w związku wyznawaną przez nią religią, dopuszalne jest zachowanie owego nakrycia na zdjęciu-  jeśli tylko twarz w dalszym ciągu pozostanie widoczna.

W takim przypadku należy do wniosku o dowód lub paszport dołączyć zaświadczenie, które potwierdzi przynależność do danej wspólnoty wyznaniowej – dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29. Fotografia do wniosku o wydanie dowodu

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 
fot. oficjalne materiały Ministerstwa Cyfryzacji

USTAWIENIE TWARZY, BIŻUTERIA I ZAROST

Twarz na zdjęciu

Twarz osoby fotografowanej powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu. Nie należy przekrzywiać twarzy, zbytnio jej unosić ani pochylać.

Na fotografii do dowodu lub paszporty należy zachować naturalny wyraz twarzy. Oczy powinny być naturalnie otwarte i dobrze widoczne, usta zamknięte, a brwi w pełni widoczne.  Niedopuszczalny na fotografii do dokumentu jest efekt tzw. „czerwonych oczu”.


fot. oficjalne materiały Ministerstwa Cyfryzacji

Od wyżej wymienionych zasad dotyczących wyrazu twarzy  istnieje kilka wyjątków. Mówi o nich Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych”

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 29. Fotografia do wniosku o wydanie dowodu

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.


Źródło: Dz.U.2019.0.653 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 

Zarost

Zarost nie jest zakazany w przypadku fotografii do dowodu, o ile nie utrudnia on rozpoznania danej osoby.

W przypadku zarostu, który zakrywa linie twarzy, dobrze jest go skrócić na czas wykonania zdjęcia.

 

Biżuteria

Założenie biżuterii do zdjęcia jest możliwe pod warunkiem, że nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia.

O ile z drobną biżuterią nie będzie problemu, o tyle w przypadku sporych dodatków lepiej będzie wykonać zdjęcie bez biżuterii.

 

 

ZDJĘCIA DO DOKUMENTU DLA DZIECI

Wytyczne dotyczące zdjęć do dowodu i paszportu różnią się  od tych ogólnie przyjętych  (obowiązujących osoby dorosłe) tylko w przypadku dzieci poniżej 5. roku życia.

Jedyną i najważniejszą zasadą podczas wykonywania zdjęcia dla małego  dziecka, jest to, by twarz dziecka pozostawała odsłonięta. Rodzic czy opiekun nie mogą pozostawać w kadrze fotografii.


fot. oficjalne materiały Ministerstwa Cyfryzacji


Źródła:
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000212/O/D20150212.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101671131/U/D20101131Lj.pdf

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Daria
Daria
2023-03-07 11:45:57

Masakra jest ten czas oczekiwania. Powinni zatrudnić więcej ludzi, bo jak zobaczyłam ile petentów mają do obsługi to nic dziwnego, że nie wyrabiają, są podrażnieni i nieuprzejmi. Powinni przestać oszczędzać ma stanowiskach pracy.

Waldemar
Waldemar
2023-01-31 10:43:58

Praca Pilskiego Urzędu Paszportowego to jakaś kpina - czeka się w kolejce mimo iż obcokrajowcy są przyjmowani poza kolejką to na sam koniec dowiduje się że zdjęcie do paszportu mnie może byc starsze niż chyba 3 miesiące - ja się pytam gdzie jest to napisane na ich stronie ??? Co za kraj i urzędnicy .Wielkie rozczarowanie .

ReniferZiolo
ReniferZiolo
2021-10-26 00:16:03

No tak, spina w komentarzach o instrukcje dla muzlumanek jak wykonac poprawne zdjecie do dokumentu.

Dawid
Dawid
2020-09-10 17:08:14

Dziękuję za wytłumaczenie na pewno się przyda!

Andrzej
Andrzej
2020-07-18 17:03:39

Gdy się czyta wypociny takich ignorantów jak "wy hipokryci" czy "Daniel P.", to można przestać się dziwić, że wybrano Dudę. To są przykłady dotyczące wyjątków do zakazu zakrywania twarzy. W Polsce żyje kilkadziesiąt polskich obywateli wyznania muzułmańskiegi i dla nich trzeba to zilustrować.

Podobne artykuły

Jak płacić BLIKiem w Alior Banku?

Pragniesz używać BLIKA do płatności zbliżeniowych lub przelewów BLIK w Alior Bank, ale nie wiesz jak to zrobić? Zajrzyj do naszego poradnika krok po kroku, jak wykonać wszystkie czynności związane z BLIKIEM w Alior Banku.

author
Dorota Grycko
07 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

10 najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce

Coraz więcej stacji kolejowych w Polsce przechodzi modernizację, dzięki czemu podróżni mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie dojeżdżając pociągiem do celu. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, największa liczba pasażerów, bo aż 19 400 000, skorzystała w ubiegłym roku ze stacji Warszawa Śródmieście.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Metalowe karty Revolut

Revolut, czyli firma świadcząca usługi finansowe, które pomagają w zarządzaniu posiadanymi środkami pieniężnymi, poinformowała o swoich najnowszych planach. Po niebagatelnym sukcesie czarnej Revolut Metal, która swoją premierę miała w zeszłym roku, firma postanowiła przedstawić metalowe karty w czterech nowych kolorach.

author
Alicja Hirsekorn
29 lipca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Credit Agricole w Inowrocławiu

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Oddziały banku zlokalizowane są w Inowrocławiu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówek.

author
Patryk Byczek
15 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Ostrów Mazowiecka

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Ostrowi Mazowieckiej – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
29 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ilu mieszkań brakuje w Polsce?

Jak wynika z raportu grupy HRE Thing Tank w Polsce brakuje co najmniej 2,1 miliona mieszkań. Pomimo boomu budowlanego w ostatnich latach, 40% lokali w Polsce jest przeludnionych. Deficyt mieszkań wciąż rośnie i w 2030 roku może wynieść nawet 2,7 milionów lokali.

author
Natalia Narloch
24 grudnia 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.
Porównaj