Kindergeld – zasiłek na dzieci

Kindergeld – zasiłek na dzieci

author
Halszka Gronek
09 stycznia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci, czyli tak zwanego „Kindergeld”. Ile wynosi owe świadczenie? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do pobierania zasiłku? Na te i na wiele więcej pytań odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Spis treści:

 1. Kindergeld - ile wynosi?
 2. Kindergeld - czym jest?
 3. Kto może otrzymać Kindergeld?
 4. Zawirowania rodzinne a wypłata zasiłku
 5. Kindegeld jest wypłacany wstecz
 6. Jak dostać Kindergeld?
 7. Kindergeld - wymagane dokumenty
 8. Kindergeld a numer identyfikacyjny
 9. Kindergeld - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Kindergeld - ile wynosi?

Stawki zasiłku Kindergeld są co jakiś czas waloryzowane przez niemiecki rząd. Co ciekawe, istnieje możliwość przedłużenia czasu przyznawania świadczenia do momentu ukończenia przez dziecko 25 roku życia, pod warunkiem, iż będzie ono kontynuowało naukę.

Rodzice mogą liczyć na wypłatę świadczenia w miesięcznej stawce 250 euro na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. 

Kindergeld - czym jest?

Kindergeld jest niemieckim odpowiednikiem polskiego 500 Plus (obecnie 800+), czyli świadczenia comiesięcznie wypłacanego na każde dziecko. Z punktu widzenia prawa Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym, za którego wypłatę odpowiada niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych, czyli Familienkasse. Ze wsparcia skorzystać mogą rodziny z potomstwem – zarówno te mieszkające w Niemczech, jak i w innych krajach, przykładowo w Polsce. Warto w tym miejscu dodać, iż Kindergeld może zostać przyznany Polakom, którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech i właśnie tam odprowadzają należne składki. Mówi się, że Kindergeld jest najbardziej znanym świadczeniem dla dzieci w Niemczech. Nic więc dziwnego, że wydatki budżetowe na to świadczenie osiągnęły ostatnio kolejny rekordowy poziom. Co ciekawe, od przeszło dwóch lat liczba odbiorców tego świadczenia co roku rosła o ponad 300 tys. Skąd tak duży przyrost beneficjentów? Jak wyjaśnia Kasa Świadczeń Rodzinnych (niemiecka Familienkasse), do której obowiązku należy realizacja wypłat niemieckiego zasiłku rodzinnego, notowany ostatnio wzrost zainteresowania świadczeniem Kindergeld wynikał przede wszystkim z migracji pracowników z Unii Europejskiej. Duży wpływ na tę tendencję wzrostową miał zwiększony przyrost naturalny w niektórych regionach Niemiec i fakt notowania coraz wyższej liczby uchodźców ze statusem azylanta.

Kto może otrzymać Kindergeld?

Ze wsparcia w postaci niemieckiego zasiłku rodzinnego na dziecko skorzystać mogą rodziny z potomstwem. W przypadku Polaków ważne jest, by rodzice, dorośli beneficjenci wsparcia,  zamieszkiwali i podlegali zatrudnieniu w Niemczech. Warunek ten wynika wprost z przepisów prawa, które stanowią, że o świadczenie ubiegać się może każdy, kto podlega obowiązkowi podatkowemu i odprowadza należne składki na rzecz państwa niemieckiego. Warto dodać, iż o Kindergeld ubiegać się mogą nie tylko pracownicy, lecz także przedsiębiorcy, a więc osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (czyli tzw. Gewerbe). Ważne, by posiadali oni zameldowanie lub stały adres zamieszkania na terenie Niemiec. W przypadku pracowników dochodzi jeszcze jeden warunek – przepracowanie na terenie Niemiec co najmniej 183 dni.

Zawirowania rodzinne a wypłata zasiłku

Kwestie pracownicze to nie jedyne wytyczne warte wspomnienia w trakcie omawiania kryteriów przyznawania niemieckiego Kindergeld. Chętnych do otrzymania zasiłku może zainteresować fakt, że rodzice dziecka nie muszą być w związku małżeńskim (mogą być w separacji lub po rozwodzie). Podobnie w przypadku samotnych matek, które spełniają wyżej wymienione warunki i których były partner, ojciec dziecka, pracuje na terenie Niemiec. Niemiecki zasiłek rodzinny można otrzymać zarówno na dzieci własne, jak i na potomstwo przysposobione. Istnieje również możliwość otrzymania świadczenia na dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego pracownika na stałe. Mowa przykładowo o dzieciach współmałżonka z innego związku, dzieciach zarejestrowanego partnera życiowego (dotyczy związków jednopłciowych) czy potomkach przybranych. Kindergeld wypłacany jest do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a jeśli po przekroczeniu progu 18. lat potomek nadal się uczy – nawet do 25. roku życia. Co więcej, w przypadku dzieci niepełnosprawnych wypłata zasiłku może zostać przedłużona bezterminowo, o ile niepełnosprawność wystąpiła przed 25. rokiem życia. 

Kindegeld jest wypłacany wstecz

Warto wiedzieć, że zasiłek rodzinny w Niemczech jest wypłacany wstecz (za okres przed złożeniem wniosku) maksymalnie za 6 miesięcy kalendarzowych. Jeśli więc rodzice zgłoszą się po wsparcie rok po narodzinach dziecka, Kasa Świadczeń Rodzinnych wypłaci im zasiłek tylko za połowę czasu (6 miesięcy), w którym uprawnieni byli do otrzymania świadczenia. Naszych Czytelników może także zainteresować fakt, iż osoby o niezbyt wysokich dochodach (a dokładniej tych wynoszących poniżej 900 euro miesięcznie) mogą również zgłosić się po tak zwany dodatek do Kindergeld. Mowa o dodatku Kinderzuschlag, którego wysokość wynosi do 185 euro miesięcznie na każde dziecko. Ważne jednak, by beneficjenci dodatku nie pobierali jednoczenie zapomogi społecznej Hartz IV. 

Jak dostać Kindergeld?

By zostać beneficjentem zasiłku Kindergeld, należy zgłosić się do odpowiedniego punktu z wnioskiem i kompletem wymaganych dokumentów (o nich w kolejnej sekcji poradnika). Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (wspomniane wcześniej Familienkasse). Dokumenty można również wypełnić online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysyłając wniosek w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać!

Wnioski o zasiłek na dziecko (lub dzieci) powinno się składać na specjalnych formularzach. Te dostępne są stacjonarnie w Kasach Świadczeń Rodzinnych, a także internetowo, na stronach www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Dokumenty niezbędne do przyznania Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz samo zainteresowane dziecko – ale w tym drugim przypadku złożenie wniosku przez potomka możliwe będzie dopiero po ukończeniu przezeń 18. roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych. Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: po pierwsze od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; po drugie – od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami (a ta, jak to w urzędach, może być różna); i w końcu po trzecie, od tego, jak szybko wnioskodawca zareaguje na dodatkowe zapytania niemieckiego urzędu.

Kindergeld - wymagane dokumenty

Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia Kindergeld konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • europejskiego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy dziecko jest z małżeństwa;
 • aktu urodzenia dziecka tłumaczonego na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego – w przypadku, gdy dziecko nie jest z małżeństwa;
 • europejskiego aktu małżeństwa – w przypadku gdy dziecko jest z małżeństwa;
 • orzeczenia sądowego o separacji lub rozwodzie tłumaczonego na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego – w przypadku, gdy rodzice dziecka formalne rozwiązali małżeństwo lub otrzymali orzeczenie o zupełnym rozkładzie pożycia;
 • zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), a w przypadku jego braku dane dotyczące ostatniego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec;
 • zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu całej rodziny w Polsce z Urzędu Miasta i Gminy (z tłumaczeniem przysięgłym) – jeśli występuje;
 • zaświadczenia z MOPS, czyli oficjalnej decyzji o przyznaniu lub odmowie zasiłku 500+ w Polsce (albo zaświadczenia o tym, że do MOPS złożono wniosek o ustalenie prawa do otrzymywania w Polsce zasiłku na dzieci) wraz z dodatkową informacją na temat tego, czy otrzymywało się lub otrzymuje się w Polsce ten zasiłek;
 • zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu w Niemczech (tzw. Arbeitsgeberbescheinigung);
 • kopii wpisu do rejestru handlowego (Gewerberegister) – w przypadku, gdy jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech; 
 • kopię zaświadczenia o kontynuacji nauki – tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat);
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu swojego i małżonka;
 • kopie tak zwanych pasków wypłaty za ostatnie pół roku;
 • w niektórych przypadkach kopia decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid) z niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).

Kindergeld a numer identyfikacyjny

Osoby zainteresowane otrzymaniem prawa do zasiłku Kindergeld powinny wiedzieć także, iż istotnym warunkiem wypłaty świadczenia jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (tzw. Steuerliche Idendifikationsnummer). Aby go otrzymać, koniecznym jest posiadanie niemieckiego adresu zameldowania. Płatnik z numerem identyfikacyjnym rozlicza również swoje podatki na terenie Niemiec (czyli zarabia w tym kraju). Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które nie są zameldowane na terenie Niemiec, a podjęły w tym kraju pracę sezonową. One także mają szansę na otrzymanie numeru identyfikacji, jednak dopiero po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech. Numer identyfikacyjny znaleźć można przykładowo na zaświadczeniu o zarobkach (niemieckie Lohnsteuerbescheinigung) lub na druku decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli mimo powyższych wskazówek numer indentyfikacyjny wciąż jest nieznany wnioskodawcy, może on wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de i w ten sposób uzyskać informacje na temat przypisanego mu numeru. Po wypełnieniu wniosku numer zostaje przesłany listownie na adres zameldowania interesanta. Czas oczekiwania na taką przesyłkę wynosi ok. jednego miesiąca.

Kindergeld - najważniejsze informacje

 1. Kindergeld jest niemieckim odpowiednikiem polskiego 500 Plus (obecnie 800+), czyli świadczenia comiesięcznie wypłacanego na każde dziecko.
 2. Za wypłatę Kindergeld odpowiada niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych, czyli Familienkasse.
 3. Kindergeld może zostać przyznany Polakom, którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech i właśnie tam odprowadzają należne składki.
 4. O Kindergeld ubiegać się mogą nie tylko pracownicy, lecz także przedsiębiorcy, a więc osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (czyli tzw. Gewerbe).
 5. Rodzice dziecka, na które przyznane ma zostać świadczenie, nie muszą być w związku małżeńskim (mogą być w separacji lub po rozwodzie).
 6. Kindergeld wypłacany jest do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a jeśli po przekroczeniu progu 18. lat potomek nadal się uczy – nawet do 25. roku życia
 7. Rodzice mogą liczyć na wypłatę świadczenia w miesięcznej stawce 250 euro na każde dziecko.
 8. Istotnym warunkiem wypłaty świadczenia jest posiadanie przez wnioskodawcę niemieckiego numeru identyfikacyjnego.
 9. Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych w Niemczech.
 10. Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy.

Źródła:
https://www.bzst.de/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Co to są bitcoiny

Bitcoin to wirtualna waluta, która pojawiła się w 2008 roku. Nie można jej ani dotknąć ani fizycznie włożyć do portfela. Obecnie jest o niej bardzo głośno, ale czym właściwie jest?

author
Aneta Jankowska
14 grudnia 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Jak zastrzec kartę w Inteligo?

Doszło do sytuacji, w której utraciłeś swoją kartę płatniczą Inteligo? W takim przypadku należy jak najszybciej zastrzec narzędzie płatnicze, aby Twoje pieniądze nie wpadły w niepowołane ręce. Sprawdź, jak najszybciej możesz zastrzec kartę w Inteligo.

author
Patryk Byczek
10 maja 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

300 zł do Hebe za założenie karty Citi Simplicity

Citi Handlowy rusza z promocją, w której nowi Klienci mogą wygrać voucher na 300 złotych do sieci drogerii Hebe. Wystarczy założyć kartę kredytową Citi Spimplicity i dokonać ją 5 zupełnie dowolnych transakcji. Promocja obowiazązuje do 30 października 2018 roku.

author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

NOTUS Finanse – oddział w Rzeszowie

NOTUS Finanse to, powstała w 2004 roku, jedna z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Poniżej wskazaliśmy dane dotyczące oddziału instytucji w Rzeszowie.

author
Patryk Byczek
26 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Biuro Terenowe ZUS w Grajewie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Grajewie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Od 1 sierpnia ponowne wnioski o 500+

Tak jak zapowiedziała Minister Elżbieta Rafalska, od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie środków z programu “Rodzina 500+” na kolejny okres zasiłkowy. 

author
Aneta Jankowska
01 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj