Kolejna emisja obligacji BGK zakończona sukcesem

Kolejna emisja obligacji BGK zakończona sukcesem

author
Halszka Gronek
20 października 2019

Skąd Bank Gospodarstwa Krajowego bierze pieniądze na finansowanie projektów na rzecz rozwoju polskiej gospodarki? Między innymi z plasowania emisji obligacji! W czwartek 17 października z sukcesem zakończono transakcję o łącznej wartości aż 1,85 miliarda złotych. Środki mają posłużyć finansowaniu kluczowych obszarów działalności banku. 

Bank Gospodarstwa Krajowego idzie przez polski rynek finansowy jak burza! W piątek, 18 października 2019 roku, podano do wiadomości, iż BGK z sukcesem uplasował kolejną w tym roku emisję obligacji. Mowa o 4-letnich papierach o łącznej wartości aż 1,85 miliarda złotych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie banku, środki pozyskane w skutek inwestycji mają być przeznaczone na finansowanie kluczowych obszarów działalności Banku. Mowa więc o szeroko rozumianych działaniach i programach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Do uplasowania 4-letnich obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego doszło w czwartek, 17 października bieżącego roku. W budowie książki popytu na obligacje polskiego banku rozwoju uczestniczyli inwestorzy finansowi z różnych sektorów. Największą grupę stanowiły oczywiście fundusze inwestycyjne – mowa aż o 40% alokacji. Dodatkowo sporą części popytu wygenerowały fundusze emerytalne (ok. 22%), inne instytucje finansowe (32%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (6%). Łączna wartość emisji wyniosła aż 1,85 miliarda złotych.

Bez emisji nie byłoby rozwoju 

Głównym celem działalności Banku Gospodarstwa Krajowego jest dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Misja ta nie byłaby możliwa, gdyby nie odpowiednia ilość środków pieniężnych, dzięki którym polski bank rozwoju może zasilać poszczególne sektory gospodarki. Emisja obligacji jest jednym ze sposobów na pozyskanie tychże funduszy. W przypadku czwartkowego uplasowania papierów kontro BGK zostało zasilone aż o 1,85 miliarda złotych. Środki płynące z emisji mają posłużyć finansowaniu kluczowych obszarów działalności Banku. 

"

Emisja obligacji jest bardzo ważnym źródłem finansowania działalności BGK jako państwowego banku rozwoju. Skala naszego zaangażowania w realizację programów służących wzrostowi gospodarczemu Polski wciąż rośnie. Zakładamy, że będziemy obecni na rynkach z naszymi emisjami z jeszcze większą częstotliwością

– wyjaśnia Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ze słów Pawła Nierady płynie jeden wniosek: im więcej emisji Banku Gospodarstwa Krajowego na rynkach, tym lepiej dla polskiej gospodarki i jej rozwoju. Czwartkowe uplasowanie papierów wartościowych było drugą tego typu transakcją w bieżącym roku kalendarzowym. Jeśli przez końcem roku uda się uplasować kolejną emisję, będzie można mówić o niewyobrażalnie dużym sukcesie banku – choć już teraz władze instytucji dostrzegają powód do świętowania.

"

Druga w tym roku tak dobrze przyjęta emisja BGK w tej wysokości, przy zgłoszonym dużym popycie i szerokiej bazie inwestorów, to niewątpliwie ogromny sukces

– komentuje Piotr Karnkowski, dyrektor zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za emisję.

BGK w szczytowej formie 

Nie da się ukryć, że kolejny sukces transakcyjny Banku Gospodarstwa Krajowego świadczy o ogromnym zaufaniu rynkowym do instytucji. Polski bank rozwoju uchodzi za podmiot o wysokiej wiarygodności kredytowej, czego dowodem może być fakt, iż BGK jako jedyny bank państwowy ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną).

Czwartkowe uplasowanie emisji papierów wartościowych było pierwszą emisją polskiego banku rozwoju przeprowadzaną w trybie jednoczesnej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia jej do Autoryzowanego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot. Mimo tego popyt na obligacje był ogromny – do inwestycji zgłosiła się szeroka baza inwestorów z różnych sektorów i rynku finansowego.

"

Zarówno popyt jak i marża pokazują dwie istotne dla BGK rzeczy. Po pierwsze, nieustannie duże zainteresowanie inwestorów obligacjami emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Po drugie, zaufanie, jakim BGK cieszy się wśród tych inwestorów prowadząc z nimi aktywny dialog o przyjętej strategii obecności na rynkach finansowych

– dodaje cytowany wyżej Piotr Karnkowski.


Źródła:
https://media.bgk.pl/75816-bgk-uplasowal-na-rynku-4-letnie-obligacje-o-wartosci-185-mld-zl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Profi Credit w Lesznie
Wpisy
author
Halszka Gronek
11 czerwca 2019

Profi Credit w Lesznie

Chwilówki Milicz
Chwilówki miasta
author
Halszka Gronek
13 lutego 2022

Chwilówki Milicz

Zmiany w mobilnych wpłatomatach Idea Banku
Wpisy
author
Halszka Gronek
13 grudnia 2017

Zmiany w mobilnych wpłatomatach Idea Banku