Czym jest kredyt konsorcjalny?

Czym jest kredyt konsorcjalny?

author
Julia Wierciło
03 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Cele inwestycyjne dużych spółek mogą zostać sfinansowane za pomocą kredytu konsorcjalnego. Takie zobowiązanie udzielane jest przez więcej niż jeden bank ze względu na mniejsze ryzyko i wysokość zaciąganej przez pożyczkobiorcę kwoty. Czym dokładnie jest kredyt konsorcjalny i jak działa? Sprawdźmy kto może go otrzymać, ile kosztuje, a także jakie instytucje mogą udzielić kredytu konsorcjalnego.

Spis treści:

 1. Czym jest kredyt konsorcjalny?
 2. Kredyt konsorcjalny - rodzaje
 3. Kredyt konsorcjalny - jak działa?
 4. Na co można zaciągnąć kredyt konsorcjalny?
 5. Kto może otrzymać kredyt konsorcjalny? Warunki
 6. Kto udziela kredytów konsorcjalnych?
 7. Kredyt konsorcjalny - koszty
 8. Czy warto zaciągać kredyt konsorcjalny? Wady i zalety
 9. Podsumowanie
 10. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Czym jest kredyt konsorcjalny?

Kredyt konsorcjalny jest zobowiązaniem, którego udzielają minimum dwa banki. Ten kredyt zaciągany jest przez jednego kredytobiorcę. Zazwyczaj są to kredyty inwestycyjne, które mają służyć jako zabezpieczenie długoterminowego finansowania określonej inwestycji. Poprzez sposób w jaki załatwiane są formalności związane ze zobowiązaniem, kredyt konsorcjalny możemy podzielić na:

 • scentralizowany,
 • zdecentralizowany.

Należy wiedzieć, że konsorcja składające się z kilku instytucji mogą udzielać różnego rodzaju kredytów.

Kredyt konsorcjalny udzielany jest na krótki okres wynoszący od 3 do 7 lat.

Aby otrzymać kredyt konsorcjalny należy spełnić szereg warunków, w tym posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Oznacza to, że do najczęstszych klientów, którzy zaciągają kredyt konsorcjalny należą największe spółki, w tym spółki państwowe.

Kredyt konsorcjalny - rodzaje

Kredyt konsorcjalny możemy podzielić na rodzaje przeznaczenia:

 • kredyt konsorcjalny inwestycyjny – jest to kredyt celowy, który kredytobiorca może przeznaczyć na cel inwestycyjny. W wypadku większych przedsięwzięć, czas zobowiązania może wynosić od 10 do 15 lat,
 • kredyt konsorcjalny obrotowy – ten rodzaj kredytu przeznaczany jest zazwyczaj na bieżącą działalność przedsiębiorstwa,
 • kredyt konsorcjalny konsolidacyjny – kredyt ten można przeznaczyć na spłatę innych zobowiązań.

Kredyt konsorcjalny możemy podzielić na rodzaje zabezpieczenia:

 • kredyt konsorcjalny zabezpieczony – kredyty konsorcjalne są najczęściej kredytami zabezpieczonymi. Oznacza to, że banki udzielające zobowiązania będą go wymagały. Może to być hipoteka, zastawy, weksle, cesje itd,
 • kredyt konsorcjalny niezabezpieczony – mimo możliwości, ten rodzaj kredytu w praktyce nie występuje.

Kredyt konsorcjalny - jak działa?

Proces przyznawania kredytu zaczyna się od zaproszenia do współpracy innych podmiotów. Oznacza to, że aby uzyskanie kredytu konsorcjalnego było możliwe, dwa banki muszą podjąć współpracę. W większości przypadków są to dwie instytucje, z którą kredytobiorca miał do czynienia wcześniej. Jeden z banków zostaje liderem procesu i to właśnie ta instytucja koordynuje współpracę. Staje się odpowiedzialna za:

 • negocjacje z kredytobiorcą,
 • przeprowadza rozmowy,
 • ma kontrolę nad wyznaczonymi zadaniami.

 

Kolejnym krokiem jest dostarczenie dokumentów przez kredytobiorcę. Następnie są one analizowane, a w kolejnym etapie zostaje podjęta decyzja dotycząca chęci współpracy, czyli decyzja kredytowa. W tym momencie procesu kredytowego banki decydują się na ewentualne wdrożenie agenta zabezpieczeń, który ma koordynować kwestie związane z zabezpieczeniem finansowania. W kolejnym kroku banki podpisują umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. Ten dokument jest bardzo istotnym elementem, ponieważ zawiera informacje takie jak:

 • warunki udzielenia kredytu,
 • zabezpieczenie finansowania,
 • zapis o wyznaczeniu banku reprezentującego konsorcjum.

Ostatnim etapem jest podpisanie umowy kredytowej i wypłata kredytu.

Na co można zaciągnąć kredyt konsorcjalny?

Kredyt konsorcjalny zaciągany jest zazwyczaj w celu sfinansowania różnego rodzaju inwestycji. W zależności od typu zobowiązania, jego przeznaczenie będzie adekwatne do aktualnych potrzeb kredytobiorcy.

Za pomocą kredytu konsorcjalnego można sfinansować na przykład:

 • budowę dróg,
 • budowę mostów,
 • duży zakup,
 • bieżące potrzeby,
 • zaległe płatności,
 • inne duże finansowe przedsięwzięcie.

Kto może otrzymać kredyt konsorcjalny? Warunki

Kredyt konsorcjalny mogą otrzymać duże spółki, w tym spółki państwowe. Aby zaciągnięcie tego typu zobowiązania było możliwe należy spełnić szereg koniecznych warunków. Sprawdźmy, które z nich są najważniejsze i pozwolą na otrzymanie finansowania.

Warunki otrzymania kredytu konsorcjalnego:

 • odpowiednia zdolność kredytowa,
 • wpłata wkładu własnego,
 • posiadanie zabezpieczenia kredytu,
 • dobra historia kredytowa,
 • projekt inwestycyjny.

Kto udziela kredytów konsorcjalnych?

Kredyt konsorcjalny musi zostać udzielony przez więcej niż dwa banki. Zazwyczaj jednak wystarczy udać się do jednej, wybranej przez nas instytucji. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór banku, który już wcześniej udzielał nam zobowiązań. Dzięki historii czy posiadaniu wielu produktów finansowych w konkretnym banku, kredytobiorca jest bardziej wiarygodny. Regularne spłaty oraz zaangażowanie finansowe buduje zaufanie, a to z kolei ułatwia zaciągnięcie kredytu konsorcjalnego.

Kredyt konsorcjalny - koszty

W porównaniu do tradycyjnych kredytów inwestycyjnych, kredyt konsorcjalny jest droższym zobowiązaniem. Na taką kwotę składa się wiele różnych czynników, które ostatecznie powodują wyższy koszt spłaty kredytu.

Koszty kredytu konsorcjalnego:

 • obsługa prawna,
 • prowizja agencyjna,
 • prowizja organizacyjna,
 • oprocentowanie kredytu,
 • prowizja z tytułu zaangażowania,
 • inne wydatki np. wynagrodzenie firmy konsultingowej lub opłata w kancelarii prawnej.

Czy warto zaciągać kredyt konsorcjalny? Wady i zalety

Kredyt konsorcjalny jest zobowiązaniem finansowym. Posiada on szereg zalet, ale nie jest także pozbawiony pewnych wad czy niedogodności. Z tego powodu, przed rozpoczęciem starań o kredyt konsorcjalny należy dokładnie porównać, a także dokonać analizy, które wiążą się z tym typem zobowiązania.

Wady:

 • duży koszt kredytu,
 • opłaty dodatkowe,
 • czas oczekiwania na kredyt może być dłuższy,
 • gromadzenie, a także przedstawianie zebranych dokumentów w bankach.

Zalety:

 • kredyt może zostać wypłacony jednorazowo lub w ustalonych transzach,
 • kredyt może zostać udzielony na bardzo wysokie kwoty wynoszące od 50 do 100 milionów,
 • kredyt może być zaciągnięty w dowolnej walucie,
 • warunki zobowiązania ustalane są indywidualnie.

Podsumowanie

Kredyt konsorcjalny jest szczególnym rodzajem zobowiązania finansowego, które udzielane jest przez co najmniej dwie instytucje finansowe jednemu kredytobiorcy. Jest to popularna forma finansowania dużych inwestycji, które wymagają znacznych środków, takich jak budowa dróg, mostów czy inne duże projekty. Ten typ kredytu może być udzielany na różne cele, w zależności od potrzeb kredytobiorcy, w tym na inwestycje, bieżącą działalność przedsiębiorstwa czy spłatę innych zobowiązań.

Istnieją dwa główne rodzaje kredytu konsorcjalnego: scentralizowany i zdecentralizowany (tryb zdecentralizowany kredytowania). Scentralizowany oznacza, że jeden bank pełni rolę lidera i koordynuje cały proces udzielania kredytu (banki dążą do związania konsorcjum i przystąpienia do czynności przyznania kredytu), podczas gdy w przypadku zdecentralizowanego, obowiązki są rozdzielane pomiędzy banki uczestniczące w konsorcjum – banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają finansowania bezpośrednio kredytobiorcy. Kredyt konsorcjalny może być udzielany na okres od 3 do 7 lat, a czasami nawet dłużej, szczególnie w przypadku większych przedsięwzięć, gdzie spłata kredytu może wynieść od 10 do 15 lat (zgodę na to muszą wyrazić wówczas poszczególne banki). Spłata kredytu odbywa się na podstawie wykonywania przelewów na rachunki poszczególnych banków, które udzieliły finansowania. Maksymalna kwota kredytu jest określana w umowie kredytowej. Umowa kredytu konsorcjalnego to najważniejszy dokument, dlatego dajmy o wszystkie zapisy w niej. Aby uzyskać kredyt konsorcjalny, kredytobiorca musi spełnić szereg warunków, takich jak odpowiednia zdolność kredytowa, wpłata wkładu własnego, posiadanie zabezpieczenia kredytu oraz przedstawienie projektu inwestycyjnego. Banki udzielające kredytu mogą wymagać różnych rodzajów zabezpieczeń, takich jak hipoteki, zastawy czy weksle. Konsorcja wnikliwie weryfikują dokumenty przedstawione przez kredytobiorcę, natomiast rozmowę z drugą stroną prowadzi bank prowadzący.

Proces uzyskiwania kredytu konsorcjalnego rozpoczyna się od zaproszenia do współpracy innych banków. Następnie kredytobiorca dostarcza wymagane dokumenty, które są analizowane przez banki. Po podjęciu decyzji dotyczącej chęci współpracy, banki podpisują umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego, która określa warunki udzielenia kredytu, zabezpieczenie finansowania oraz wyznacza bank reprezentujący konsorcjum.

Kredyt konsorcjalny ma swoje zalety, takie jak możliwość uzyskania dużych kwot finansowania (na finansowanie inwestycji), elastyczność w formie spłaty oraz indywidualne ustalanie warunków zobowiązania. Jednakże, ma także wady, takie jak wysokie koszty, opłaty dodatkowe oraz czas oczekiwania na decyzję kredytową, który może być dłuższy niż w przypadku tradycyjnych kredytów. Produkt jest skomplikowanym, ale potężnym narzędziem finansowym, które może pomóc dużym przedsiębiorstwom w sfinansowaniu dużych projektów. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu konsorcjalnego, kredytobiorca powinien dokładnie zrozumieć zarówno korzyści, jak i ryzyka związane z tym rodzajem finansowania. Pamiętaj, że w celu weryfikacji projektu bank może nawiązać współpracę z firmą konsultingową, która prześwietli wszystkie aspekty danego projektu. W ten sposób działa kredyt konsorcjalny.

Pytania i odpowiedzi

Kredyt konsorcjalny to zobowiązanie udzielane przez co najmniej dwa banki jednemu kredytobiorcy, zazwyczaj na finansowanie dużych inwestycji.

Kredyt konsorcjalny może być inwestycyjny (przeznaczony na cele inwestycyjne), obrotowy (na bieżącą działalność) lub konsolidacyjny (do spłaty innych zobowiązań).

Kredyt konsorcjalny scentralizowany ma jednego lidera koordynującego proces, podczas gdy w zdecentralizowanym obowiązki są podzielone pomiędzy banki uczestniczące.

Warunki obejmują odpowiednią zdolność kredytową, wpłatę wkładu własnego, posiadanie zabezpieczenia kredytu, dobrą historię kredytową oraz przedstawienie projektu inwestycyjnego.

Kredyt konsorcjalny może być zabezpieczony np. hipoteką, zastawem, wekslami czy cesją.

Kredyt konsorcjalny może być udzielony dużym spółkom, w tym spółkom państwowym, spełniającym określone warunki finansowe.

Koszty obejmują obsługę prawną, prowizję agencyjną, prowizję organizacyjną, oprocentowanie kredytu, prowizję z tytułu zaangażowania oraz inne wydatki, np. wynagrodzenie firmy konsultingowej.

Proces zaczyna się od zaproszenia innych banków do współpracy, dostarczenia dokumentów przez kredytobiorcę, analizy dokumentów, decyzji kredytowej oraz podpisania umowy kredytowej i wypłaty kredytu.

Zalety to możliwość uzyskania dużych kwot finansowania, elastyczność w spłacie, możliwość spłaty jednorazowo lub w transzach, możliwość uzyskania kredytu w różnych walutach.

Wady obejmują duże koszty, dodatkowe opłaty, potencjalnie dłuższy czas oczekiwania na decyzję kredytową oraz konieczność gromadzenia i przedstawiania wielu dokumentów w bankach.

Tak, jednak wszystko zależy od zapisów w umowie kredytowej. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że przedsiębiorca spłacając kredyt ma możliwość podwyższenia kwoty kredytu.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_konsorcjalny

https://www.bgk.pl/

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Getin Bank wyróżniony w konkursie “Instytucja Roku”

Getin Bank poinformował w komunikacie prasowym o zdobyciu nagrody w szóstej edycji konkursu “Instytucja Roku”, którego organizatorem jest portal mojebankowanie.pl. Eksperci podejmujący decyzję o wyróżnieniu brali pod uwagę produkty, z których najczęściej korzystają Klienci. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
30 marca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski zaprasza na webinar #ETPnaGPW

ING Bank Śląski wraz z Giełdą Papierów Wartościowych zapraszają na internetowe szkolenie dedykowane giełdowym produktom opartym o notowania ropy naftowej.

author
Patryk Byczek
09 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Uwaga na Arkon Finance

Arkon Finance reklamuje się jako pośrednik w uzyskiwaniu kredytu dla zadłużonych. Pieniądze mają być przekazywane od rzekomego inwestora. Jednak zamiast pożyczki, Klienci dostaną wyłącznie wysoki rachunek za telefon.

author
Patryk Byczek
05 kwietnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polski Instytut Ekonomiczny – czym się zajmuje?

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawia się jako publiczny think tank gospodarczy. Czym w istocie jest i jakie są jego zadania? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
27 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ranking kredytów gotówkowych – październik 2019

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb kredytu gotówkowego? Sprawdź nasz ranking najlepszych kredytów gotówkowych w październiku 2019.

author
Aneta Jankowska
03 października 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

ING Bank Śląski w Krynicy-Zdroju

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Krynicy-Zdroju – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj