Licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym

Licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym

author
Dominika Sobieraj
19 czerwca 2018
Każda działalność związana z przewozem osób samochodem osobowym wymaga posiadania specjalnej licencji. Dostarczenie dokumentów do starosty i wyrobienie licencji może zająć nawet kilka tygodni. Sprawdź, jak zdobyć licencję na krajowy przewóz osób samochodem osobowym. 

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób samochodem osobowym można złożyć:

 • przez Internet,
 • w urzędzie,
 • poprzez wysłanie go listem. 

Warto mieć na uwadze, że tej licencji nie można odstępować osobom trzecim ani nie można przenosić wynikających z niej praw na osobę trzecią. Licencja uprawnia do przewozów jedynie na terenie Polski.  

Spis treści:
1. Licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym – dla kogo?
2. Jak zdobyć licencję?
3. Ile kosztuje zdobycie licencji?
4. Ile czasu zajmuje zdobycie licencji?


 

Licencja – dla kogo?


Licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym może otrzymać osoba zarządzająca firmą lub pracująca w niej, jeżeli:
 

 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

 • nie wydano wobec nich prawomocnego orzeczenia, które zakazywałoby wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 • przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym może wylegitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych,

 • osoby wykonujące przewóz na rzecz zarządzającego firmą nie posiadają zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

 • posiada tytuł prawny do dysponowania samochodami osobowymi, którymi będzie przewóz osób (ma prawo własności, współwłasności albo ma auto w leasingu), a ponadto pojazdy te spełniają one określone w przepisach wymagania techniczne.


 

Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego wymaga jednak spełnienia pewnych wymogów zdolności finansowej. Sytuację finansową można udokumentować na dwa sposoby:

a) składając roczne sprawozdanie finansowe,

b) składając dokumenty potwierdzające dysponowane wymaganymi kwotami. 
 

Wystarczające kwoty to: 

9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy,
5000 euro na każdy następny pojazd.
Wartość w euro jest przeliczana przez średni kurs ogłoszony przez NBP 31 grudnia roku poprzedniego.


 

Jak zdobyć licencję?

1. Kompletujemy wymgane dokumenty. 

Najważniejszym i najdłużej trwającym krokiem jest właśnie zbieranie dokumentów. Najważniejszym z nich jest wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, który możemy pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rozwoju: https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2511/Wzor_wniosku_licencja_przewoz_osob.doc.

Do wniosku musimy załączyć:
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
2. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących odpowiedniej sytuacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
5. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia kierowców (OKPW)
6. Oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz
7. Wykaz pojazdów samochodowych
8. Dowód zapłacenia opłaty (sprawdź, ile zapłacisz). 
Ewentualnie: pełnomocnictwo i dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.


2. Urząd sprawdza nasz wniosek.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja złożonych przez nas dokumentów – urząd sprawdza, czy wszystkie dokumenty są kompletne i poprawnie wypełnione. W przypadku zauważenia braków zostaniemy wezwani do poprawienia błędów. Od momentu otrzymania informacji o brakach będziemy mieli co najmniej 7 dni na uzupełnienie tego. Przekroczenie terminu wyznaczonego przez urząd i nieusunięcie błędów będzie skutkowało tym, że nasz wniosek nie będzie dłużej rozpatrywany. 


3. Otrzymujemy licencję.

Jeżeli wszystkie dane są poprawne, kompletne, a składający spełnia wszystkie prawne wymagania, decyzja o wydaniu licencji będzie pozytywna. Licencja zostanie wydana na okres, o który prosiliśmy we wniosku. Wraz z licencją otrzymamy wszystkie konieczne wypisy na inne pojazdy. 

Ile kosztuje zrobienie licencji?


Koszt wyrobienia licencji jest całkowicie zależny od okresu, na jaki licencja ma być ważna:
 

 • od 2 do 15 lat – 700 ;

 • od 15 do 30 lat – 800 ;

 • od 30 do 50 lat – 900 .

Za każdy zarejestrowany w ramach licencji samochód należy dopłacić 10% wskazanej wyżej opłaty. Wydanie wypisu z licencji dla każdego samochodu kosztuje dodatkowo 1% kwoty opłaty. 

Przykład: Chcemy uzyskać licencję na 2 samochody na okres od 15 do 30 lat. Zapłacimy 800 zł za licencję, 2×80 zł za liczbę samochodów i 2×8 zł za dwa wypisy, czyli w sumie 976 zł.

Ile czasu zajmuje zdobycie licencji?


Po przyjęciu wszystkich dokumentów musimy oczekiwać miesiąc na wydanie decyzji. W niektórych przypadkach czas oczekiwania wydłuża się do dwu miesięcy, ale w takich sytuacjach urząd informuje o tym osobiście. 

W przypadku otrzymania decyzji, z którą się nie zgadzamy, mamy 14 dni na złożenie odwołania. Takie odwołanie możemy złożyć za pośrednictwem starostwa do samorządowego kolegium odwoławczego. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak długo idzie przelew zagraniczny?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
26 maja 2022

Jak długo idzie przelew zagraniczny?

Polacy mało wiedzą o kredytach i pożyczkach
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
27 października 2019

Polacy mało wiedzą o kredytach i pożyczkach

Banki mają 7 dni na aktualizację BIKu
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
14 września 2016

Banki mają 7 dni na aktualizację BIKu

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
18 września 2019

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj