Płaca minimalna w 2019 roku

Płaca minimalna w 2019 roku

author
Dominika Sobieraj
11 maja 2018
Wprawdzie minimalne wynagrodzenie na rok 2019 nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale jak szacują eksperci, płaca mimalna w następnym roku może wzrosnąć aż o 117 zł. Kwota ta jest póki co owocem prognoz makroekonomicznych - decyzję rządu dotyczącą podwyżki minimalnego wynagrodzenia poznamy do 15 czerwca. 

Duży wzrost minimalnej płacy jest skutkiem głównie niedoszacowania inflacji w roku ubiegłym – wyjaśniają Pracodawcy RP. To właście przedstawiciele tej organizacji wyliczyli na podstawie konkretnych algorytmów i przepisów prawnych prognozę przyszłorocznego budżetu państwa. 

Prognozowane wynagrodzenie minimalne

Najniższe zarobki miesięczne: 2217 zł brutto

Najniższa stawka godzinowa: 14,5 zł brutto

Obliczenia: Pracodawcy RP

Dużo, choć nie najwięcej 

Podwyżka ustawowa wydaje się być bardzo wysoka – rok temu przewidziana przepisami podwyżka płacy minimalnej wynosiła ponad 2 razy mniej (50 zł). Rząd jednak zdecydował się na wprowadzenie podwyżki większej, niż zakładała to ustawa i pensja minimalna w 2018 roku wzrosła z 2000 zł do 2100 zł brutto (więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2018 roku?). Ostatnie wysokie podwyżki zarządzono:
– w 2008 roku – o 190 zł,

– w 2009 roku – o 150 zł,
– w 2017 roku – o 150 zł. 
Ekonomiści obawiają się, że i w tym roku rząd będzie chciał ustalić większą podwyżkę płacy minimalnej, niż wynika to z ustawy. 

Pracodawcy mówią dość, związkowcy chcą więcej 

Pracodawcy RP, po dokonaniu dogłębnych analiz finansowych, zapewniają, że podwyżka wynikająca z ustawy (117 zł) jest w pełni wystarczająca i nie ma potrzeby zwiększać tej kwoty. Związki zawodowe są innego zdania i uważają, że 117 zł to zbyt mało, szczególnie jeżeli porówna się prognozowaną kwotę płacy minimalnej z wysokością płacy przeciętnej. 

"Podstawowym celem jest to, aby płaca minimalna osiągnęła poziom 50 proc. średniego wynagrodzenia. Możemy rozmawiać o sposobach jego osiągnięcia, jesteśmy otwarci na dyskusję w tej sprawie" – wyjaśnia Katarzyna Zimmer-Drabczyk, która jest kierownikiem biura eksperckiego, dialogu i polityki społecznej NSZZ „Solidarność”.

Rządową propozycję płacy minimalnej poznamy już 15 czerwca – już teraz wiemy jednak, że nie będzie to mniej, niż 17 zł. Do tego czasu organizacje mogą przekazywać swoje analizy finansowe i propozycje podwyżek. 

PODSTAWA PRAWNA Art. 2. Negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:
1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym określoną zgodnie z ust. 3a i 3b, wraz z terminem zmiany tych wysokości, zgodnie z art. 3 uzależnienie terminów zmian minimalnego wynagrodzenia od wskaźnika zmiany cen;
2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;
4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;
5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;
6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;
8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;
9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;
10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a i 3b, w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.
3a. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje, o których mowa w ust. 1. (…)

źródło: Dz.U.2017.0.847 t.j. – Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Jdjfj
Jdjfj
2018-05-22 17:24:29

Przy podwyzkach placy minimalnej o kwote 117zl 50% osiagniemy moze w 2070 r.

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Braniewo
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
30 czerwca 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Braniewo

BNP Paribas dołącza do akcji Dwie Godziny Dla Rodziny
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 maja 2020

BNP Paribas dołącza do akcji Dwie Godziny Dla Rodziny

Nest Bank Siedlce
Oddziały
author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2018

Nest Bank Siedlce

Gigantyczny popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu
Wpisy
author
Aneta Jankowska
08 września 2018

Gigantyczny popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu

Porównaj