Najbardziej zadłużone sektory gospodarki

Najbardziej zadłużone sektory gospodarki

author
Aneta Jankowska
13 lutego 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że największe problemy finansowe w ubiegłym roku miały trzy sektory: handel, przemysł oraz budownictwo. Łączne długi polskich przedsiębiorstw na koniec 2018 roku wyniosły ponad 29,5 mld zł.

Najbardziej zadłużone sektory – dane BIK

Trzy branże w 2018 roku miały szczególne problemy ze spłatą zaległych zobowiązań. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) opublikowało analizy, z których wynika, że sektory takie jak: handel, przemysł oraz budownictwo borykało się z największymi kłopotami finansowymi w ubiegłym roku.

Sprawdź: jak wyjść z długów?

Udział handlu, przemysłu i budownictwa w ogólnej kwocie przeterminowanego zadłużenia wyniósł na koniec 2018 roku ponad 61%.

Najwyższą wartość zaległości ma handel, bo blisko 6,5 mld zł. Sektor odnotował wzrost zadłużenia w trakcie roku o 1/5. Rekordzistą jednak pod względem wzrostu przeterminowanych zobowiązań jest transport – łączna suma zobowiązań wzrosła o 37%. To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż wzrost zaległości wszystkich firm.

Problemy finansowe mają również takie sektory jak:

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  • dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • pozostała działalność usługowa

Sektorami, które są najbardziej problemowe pod względem ryzyka zawarcia kontraktu z przedsiębiorstwem są:

  • transport
  • górnictwo
  • dostawa wody, gospodarka ściekami oraz odpadami

Nie płaci tu na czas od 8,5 do 8,9%  firm czyli co najmniej co dwunasta. Dla porównania w całej gospodarce odsetek ten wynosi 6,1% przy liczbie 295,57 tys. nierzetelnych płatników. Od 2017 r. udział przedsiębiorstw z opóźnionymi płatnościami widocznymi w BIG InfoMonitor oraz BIK, na minimum 30 dni i kwotę co najmniej 500 zł, zwiększył się o 0,7 p.p. Wpłynął na to m.in. znaczący wzrost niesolidnych płatników wśród przedsiębiorstw transportowych” – czytamy w komunikacie BIK.

Łączna wartość przeterminowanych zobowiazań według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK wyniosła dokładnie 29,57 mld zł na koniec 2018 roku.

Zgodnie z informacjami BIK, w trakcie 365 dni zaległości kredytowe i pozakredytowe firm, przeterminowane o minimum 30 dni i kwotę minimum 500 zł wzrosły o 4,42 mld zł. To skok o 17,6%.

Ostatni kwartał 2018 roku był najgorszy pod względem zadłużenia – odnotowano wówczas największy przyrost zaległych zobowiązań – o 1,37 mld zł.

O BIK

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku – osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe.

Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.


Źródło: BIK, InfoWire.pl

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak Rzecznik Finansowy pomaga w sporze z firmą pożyczkową?

Jeżeli mamy problem z jakąkolwiek firmą pożyczkową, nie musimy radzić sobie z nim sami. Darmowej pomocy na każdym etapie sporu może nam udzielić Rzecznik Finansowy. Sprawdzamy, czego dokładnie można od niego oczekiwać.

author
Dominika Byczek
27 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

160 wakacyjnych bankomatów Euronetu

Największa niezależna sieć bankomatów w Polsce kontynuuje coroczną akcję zwiększenia liczby bankomatów w wakacje. W oficjalnym komunikacie wyczytać można, że instalacja urządzeń Euronetu zostanie zakończona z końcem czerwca.

author
Patryk Byczek
29 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Kielcach

Profi Credit to druga najpotężniejsza firma pożyczkowa w Polsce. Firma posiada w swojej ofercie pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Poniższe dane dotyczą placówki w Kielcach.

author
Dominika Byczek
05 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Skawina

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Skawinie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
04 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Transakcje bezgotówkowe – Polacy w czołówce

Polacy nie używają gotówki. Według najnowszych danych opracowanych przez Mastercard, 85% transakcji bezgotówkowych w Polsce, stanowią płatności zbliżeniowe.

author
Aneta Jankowska
17 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Santander Bank Polska w Gostyninie

Santander Bank Polska to drugi pod względem wielkości aktywów bank w Polsce. Jeden z oddziałów banku jest zlokalizowany w Gostyninie. Sprawdzamy ofertę placówki, jej adres oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj