Zarząd Alior Banku ogłosił najaktualniejsze założenia najnowszej strategii, które mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych lat. Wiceprezes banku Urszula Krzyżanowska-Piękoś ujawniła cele, które mają dotyczyć głównie rozwiązań mobilnych i internetowych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 05.10.2017
Udostępnij:

Władze Alior Banku przez długi czas opracowywały plan, który mógłby wznieść na wyżyny ofertę kierowaną do obecnych i przyszłych Klientów. Instytucja państwowa największy nacisk postawiła na technologię, ponieważ według badań ma to przynieść największe zyski i przyciągnąć jeszcze więcej potencjalnych Usługobiorców.

źródło grafiki: https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/o-banku/zarzad.html

STRATEGIA CYFROWEGO BUNTOWNIKA

Plan Strategii Cyfrowego Buntownika  zgodnie z obliczeniami ma przynieść korzyści rok wcześniej, niż to przewidywano. Kierownictwo przedstawiło, że do 2019 roku wkaźnik rentowności kapitału własnego ma dobić do 14% (po pierwszym półroczu było to 5,8%), relacja kosztów do dochodów ma osiągnąć 39%. Zakładany jest też wzrost marży odsetkowej z 4,8% do 5,1%. Ostatnim z najważniejszych założeń jest utrzymanie rocznej wartości udzielanych kredytów na poziomie 5-6 miliardów złotych. Plany są bardzo ambitne, ale czy realizacja możliwa?

Finanse a Klienci

Strategia nie przedstawia zbyt wielu informacji o tym, jak zmiany mają bezpośrednio wpłynąć na Klientów banku. Wiemy jednak, że Konsumenci będą mieli utrudniony dostęp do placówek banku, ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów z 1100 (w 2016 roku) na 800 (w 2020 roku).

Alior chce się skupić głównie na mobilnej obsłudze Klientów. Z założeń strategii wynika, że aż 30% przyszłych Konsumentów instytucja pozyska za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Liczba osób posiadająych w Alior Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ma wzrosnąć z 1,8 miliona (pod koniec 2016 roku) do 2,1 miliona (w 2020 roku). W związku z tym władze instytucji chcą przeznaczać corocznie około 100 milionów na rozwój nowinek technologicznych i innowacji. Cała kwota ma być rozłożona między:

  • infrastrukturę IT (15-20 milionów złotych),
  • nowe systemy i narzędzia mobilne (50-60 milionów złotych),
  • innowacje i fintechy (15-20 milionów złotych),
  • bezpieczeństwo cyfrowe (10 milionów złotych).

źródło: https://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/alior-bank-strategia-cyfrowego-buntownika,81,0,2372689.html

Finanse a firmy

Zarząd firmy zwracając uwagę na kooperacje z różnymi firmami planuje zwiększyć finansowanie małych przedsiębiorstw. Zakres udziału w tym segmencie ma wzrosnąć z 31% (w 2016 roku) do 47% (w 2020 roku).

Akcje, fuzja, przejęcia

W głównych założeniach strategii wyczytać można: „Zgodnie z planem, bank osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku (tj. z zysku za rok 2019), uwarunkowanej wytycznymi i oczekiwaniami KNF. Alior Bank nie planuje emisji akcji w celu podwyższenia kapitału w horyzoncie strategii".

Strategia Cyfrowego Buntowinika dotyczy dwunastu obszarów, w skład których wchodzi aż 70 inicjatyw. Alior stawia na rozwój w obrębie transakcji fuzji i przejęć. Planowane jest też udoskonalenie współpracy z PZU oraz Pekao, czyli głównymi udziałowcami Alior Banku.

Komentarze