Opłata klimatyczna, miejscowa i uzdrowiskowa

Opłata klimatyczna, miejscowa i uzdrowiskowa

author
Aleksandra Gościnna
18 października 2020

Planując urlop, staramy się również dobrze jak najlepiej rozłożyć nasz budżet. W tym celu należy wziąć pod uwagę wszelkie możliwe opłaty, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu. W tym artykule sprawdzamy, czym jest opłata miejscowa, klimatyczna i uzdrowiskowa oraz jaka jest jej wysokość i kogo obejmuje.

Choć okres wakacji mamy już za sobą, to wielu wkrótce znowu stanie przed dylematem – dokąd udać się na najbliższy urlop? – tym bardziej, że za chwilę rozpocznie się sezon na ferie zimowe. Oprócz kwestii samego miejsca nurtuje nas również wiele innych spraw. Do jednej z nich należy wysokość oraz konieczność dokonywania dodatkowych opłat za pobyt poza miejscem zamieszkania.

Terminy, z którymi możemy się spotkać podczas poszukiwań informacji o opłatach, którymi możemy zostać objęci na wyjeździe, to najczęściej opłata miejscowa, uzdrowiskowa oraz klimatyczna. Choć ten rodzaj podatku istnieje już od dawna, niewielu zdaje sobie z niego sprawę. Dlatego w dalszej części artykuły postaramy się wyjaśnić, na czym polegają wspomniane daniny.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 

Kredyt online – do 200 000 zł

 

Pożyczki na dowód – najlepsze oferty

Co to jest opłata miejscowa?

Opłatą miejscową nazywamy rodzaj opłaty lokalnej, który nakładany jest na osoby fizyczne, które udają się w celach turystycznych, wypoczynkowych czy uzdrowiskowych do miejsc określonych jako wyjątkowo korzystne pod względem krajobrazowym, klimatycznym lub leczniczym.

Co to właściwie oznacza? Warto zaznaczyć, że opłatę miejscową podzielić możemy na klimatyczną i uzdrowiskową. Choć w praktyce terminy te często stosowane są zamiennie – szczególnie w przypadku miejscowej i klimatycznej. Opłaty nakładane są na przybywających, którzy spędzą w określonych wyżej miejscach przynajmniej 24 godziny, czyli dobę. O szczegółach wspomnianych opłat piszemy w dalszej części artykułu.

Co to jest opłata uzdrowiskowa?

Opłatą uzdrowiskową nazywamy opłatę, która pobierana jest od osób przebywających powyżej jednej doby w miejscach, które uznawane są za wyjątkowo korzystne pod względem leczniczym.

Do takich miejsc zaliczamy obszary, które posiadają status uzdrowiska. Status ten z kolei nakładany jest, jeśli dane miejsce ma dobre warunki ku temu, by umożliwić osobom przybyłym pobyt w celach zdrowotnych.

Jakie to warunki? Dokładnie określa je ustawa z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Co to jest opłata klimatyczna?

Natomiast opłata klimatyczna to opłata, która nałożona może zostać na turystów, którzy przebywają na terenach uznanych za wyjątkowe pod względem ukształtowania terenu, walorów klimatycznych czy krajobrazowych.

O nałożeniu opłat decydują władze konkretnej gminy, w której znajdują się atrakcyjne obszary. Warunki, na podstawie których gmina uzyskuje możliwość do poboru tej opłaty określone, zostały dokładnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Opłata klimatyczna, miejscowa i uzdrowiskowa – najważniejsze informacje:

Opłaty ustalane są przed radę konkretnej gminy.

Danina naliczana jest od każdej doby spędzonej na danym obszarze.

Opłaty mogą być pobierane przez cały rok lub wyłącznie w okresie turystycznym.

Nie ma jednej stałej kwoty.

Górną granicę wysokości opłat ustala każdego roku Ministerstwo Finansów.

Istnieją pewne odstępstwa od konieczności uiszczania tych opłat.

Ile wynosi opłata miejscowa?

Wysokość opłaty miejscowej nie jest stała, zależy ona bowiem od konkretnej miejscowości. Co więcej, nie jest ona również stała pod względem okresu jej obowiązywania. Spotykamy się zarówno z sytuacją, w której dana gmina pobierze od nas opłatę wyłącznie w sezonie turystycznym, jak również z taką, w której opłata wymagana będzie w ciągu całego roku. Przeważnie do czynienia mieć będziemy jednak z drugim przypadkiem.

Opłata miejscowa naliczana jest od każdej doby, którą spędzimy na terenie objętym tym rodzajem opłaty. Jednak jak już wspominaliśmy wcześniej, nie ma jednej konkretnej kwoty, której możemy się spodziewać, należy zatem dowiedzieć się, jaka stawka obowiązuje w miejscowości, do której planujemy się udać.

Ile wynosi opłata uzdrowiskowa?

Pisaliśmy już o tym, że nie ma określonej jednej konkretnej kwoty w przypadku opisywanych opłat. Są jednak wyznaczone górnej granice, których dana gmina nie może przekroczyć w momencie ustalania wysokości opłaty uzdrowiskowej.

Wysokość, warunki, terminy i sposób poboru opłaty ustala rada gminy poprzez uchwałę. Jednak musi w niej uwzględnić kilka zasad, które z kolei narzuca każdego roku w obwieszczeniu Ministerstwo Finansów.

W roku obecnym najwyższa kwota, jaka może zostać nałożona na osobę fizyczną z tytułu opłaty uzdrowiskowej wynosić może 4,48 zł od każdej doby. Natomiast w miejscowościach, które mają status obszaru ochrony uzdrowiskowej maksymalnie 3,26 zł od każdego dnia.

Ile wynosi opłata klimatyczna?

Tak samom jak w przypadku opłaty uzdrowiskowej nie ma jednej stałej stawki, która określa wysokość opłaty klimatycznej.  Jednak jest także pewna górna granica, której rada gminy nie może przekroczyć, gdy wydaje uchwałę. Tę granicę także corocznie ustala Ministerstwo Finansów.

Za dzień pobytu w miejscowości o wyjątkowych walorach krajobrazowych oraz właściwościach klimatycznych w roku 2020 nie zapłacimy jednak więcej niż 2,31 zł. Co istotne, jeśli opłacamy już opłatę uzdrowiskową, to nie będziemy proszeni również o uiszczenie opłaty klimatycznej.

Kogo dotyczą opłaty?

Przypominamy, że opisywane opłaty nakłada się na osoby fizyczne, które przebywają przynajmniej jedną dobę na obszarach, które zostały uznane za mające wyjątkowe właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe lub uzyskały status obszaru uzdrowiskowej. Warunki nadawania tego statusu określa natomiast ustawa z 28 lipca roku 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Jednak jak w przypadku większości nakładanych opłat, przewidziane zostały pewne odstępstwa, które zwalniają z dokonywania opłaty. O osobach, które nie będą musiały uiszczać opłat z tego tytułu, piszemy w dalszej części artykułu.

Kto zapłaci opłatę uzdrowiskową?

Każda osoba, która przebywa przynajmniej jeden dzień na obszarach z nadanym statusem ochrony uzdrowiskowej. Dotyczy ona zarówno osób, które odwiedzają dany teren zarówno w celach zdrowotnych, jak i turystycznych czy szkoleniowych.

Kto zapłaci opłatę klimatyczną?

Konieczność uiszczania opłaty klimatycznej dotyczy wszystkich osób fizycznych, które odwiedzają obszary z korzystnymi właściwościami klimatycznymi oraz wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Opłata naliczana jest za każdą dobę pobytu. Powodem pobytu może być zarówno szkolenie, jak i wypoczynek czy wycieczka turystyczna. Przypominamy jednak, że opłata klimatyczna nie jest wymagana od osób, które płacą jednocześnie opłatę uzdrowiskową.

Kogo ominie konieczność uiszczania opłaty?

Jak już wspomnieliśmy, od tego rodzaju opłat są też pewne odstępstwa, które pozwolą nam uniknąć daniny. Do osób, które nie będą musiały opłacać pobytu w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych, wyjątkowych warunkach klimatycznych oraz ze statusem obszaru uzdrowiskowego, zaliczamy:

– osoby przebywające w szpitalu,

– osoby niewidome,

– przewodników osób niewidomych,

– zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej,

– osoby, które odprowadzają podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w miejscowościach, w których obowiązuje opłata uzdrowiskowa,

– członów personelu urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz pozostałych zrównanych z nimi na mocy ustaw czy zwyczajów międzynarodowych. Osoby te nie mogą być obywatelami oraz stałymi mieszkańcami RP – pod warunkiem wzajemności.

Co ważne, są to narzucone odgórnie odstępstwa od przedstawionych opłat. Rada gminy ma jednak prawo wprowadzić dodatkowe warunki, dzięki którym możemy zostać zwolnieni z uiszczania opłat miejscowych.

Podsumowanie

  1. Opłata klimatyczna, miejscowa i uzdrowiskowa są rodzajem opłat lokalnych.
  2. Nakłada ją rada gminy.
  3. Opłata może obowiązywać w sezonie turystycznym lub w ciągu całego roku.
  4. Nie ma jednej określonej kwoty opłat.
  5. Ministerstwo Finansów narzuca górną granicę, której gmina nie może przekroczyć, gdy ustala wysokość opłaty.
  6. Opłata klimatyczna nie jest wymagana, gdy opłacamy już uzdrowiskową.
  7. Istnieją pewne zwolnienia od opłat miejscowych.


Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-miejscowa/

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-uzdrowiskowa/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82ata_miejscowa

https://www.rp.pl/Finanse/308029956-Kiedy-pobierac-oplate-klimatyczna-i-jak.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja iGotówka – rok bez odsetek
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
12 grudnia 2016

Promocja iGotówka – rok bez odsetek

AXI Card – karta kredytowa dla zadłużonych
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
21 sierpnia 2018

AXI Card – karta kredytowa dla zadłużonych

Uchwała w sprawie zmiany nazwy BZ WBK
Wpisy
author
Patryk Byczek
18 maja 2018

Uchwała w sprawie zmiany nazwy BZ WBK

Chwilówki Bydgoszcz
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
14 marca 2022

Chwilówki Bydgoszcz

Mikrorata – pożyczka online do 10 000 zł
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
20 lutego 2017

Mikrorata – pożyczka online do 10 000 zł

Porównaj