Czy emeryt może być żyrantem?
emeryt żyrant

Czy emeryt może być żyrantem?

author
Halszka Gronek
20 czerwca 2023

Wybór osoby odpowiedniej na poręczyciela kredytu przysparza problemów wielu konsumentom. Według statystyk najczęściej prosimy o żyrowanie naszych bliskich – rodziców, przyjaciół i krewnych. Lecz czy wiek przyszłego poręczyciela ma wpływ na wydanie decyzji banku? Czy senior lub emeryt mogą zostać żyrantami?

Spis treści:

  1. Czy emeryt może być poręczycielem?
  2. Maksymalny wiek poręczyciela
  3. Wiek emeryta a poręczenie
  4. Podsumowanie
Zwiń spis treści

W praktyce bankowej stosuje się wiele wytycznych regulujących kwestię tego, kto może zostać poręczycielem kredytu, a kto nie. Podobnie jak w przypadku wnioskowania o kredyt, tak i starając się o status poręczyciela, wykazać należy odpowiednio wysoką zdolność kredytową. To właśnie owa zdolność ma kluczowe znaczenie w przypadku ustalania prawa poręczenia dla danego wnioskodawcy. 

Dodatkowo niezwykle ważnym elementem oceny przyszłego poręczyciela jest pozytywna wiarygodność kredytowa. Potencjalny żyrant powinien wykazywać czystą historię kredytową, mieć stabilne źródło utrzymana i nienaganną opinię klienta banku. Analitycy bankowi z pewnością dotrą niemal do wszystkich „czarnych plam” naszej historii współpracy z instytucjami finansowymi.

Dwa wyżej wskazane czynniki – zdolność i wiarygodność kluczowa – są w zasadzie decyzyjne w przypadku wydawania decyzji o statusie poręczyciela. Niezależnie od tego, czy wnioskodawca jest fryzjerem czy prawnikiem – jeśli bank wyliczy, że stać go na żyrowanie kredytu, zostanie od poręczycielem. Czy ta sama zasada tyczy się emerytów? O tym w kolejnych akapitach naszego artykułu.

Czy emeryt może być poręczycielem?

O status poręczyciela (nazywanego także żyrantem lub gwarantem) ubiegać się może niemal każda pełnoletnia osoba fizyczna, o ile posiada ona zdolność do czynności prawnych.  Co jednak kluczowe, wnioskodawca powinien wykazywać stałe dochody i mieć na tyle niskie zobowiązania, by stać go było na ewentualną spłatę poręczanego zobowiązania. 

Poręczycielem naszego kredytu mogą zostać pracujące, lecz także prowadzące własną działalność gospodarczą, wykonujące wolne zawody, a nawet – emeryci i renciści. W przypadku seniorów istotny jest jednak ich wiek. Nawet jeśli przyznane im emerytury są na tyle wysokie, by bez problemu opłacać cudzy kredyt, po przekroczeniu maksymalnego wieku prawo do zostania poręczycielem wygaśnie.

Sprawdź także:

Pożyczki dla emerytów – szybka wypłata gotówki

Pożyczki dla rencistów – wysoka kwota pożyczki

Wymóg ten, dla wielu osób nieuczciwy i dyskryminujący, ma swoje uzasadnienie w prawie. Poręczycielem powinien zostać bowiem ktoś, kto aż do ostatniego miesiąca spłacania raty czuwać będzie nad regularnym opłacaniem zobowiązania. W przypadku osób wiekowych poręczanie kredytu przyznanego na dwadzieścia czy trzydzieści lat byłoby nieracjonalnie. Jeżeli więc nasz jedyny potencjalny poręczyciel to emeryt, raczej nie będziemy mogli skorzystać z większości pożyczek z gwarantem.

Maksymalny wiek poręczyciela

Maksymalny wiek, w którym konsument ma prawo ubiegać się o status poręczyciela, w większości przypadków jest zbieżny z maksymalnym wiekiem kredytobiorcy. Banki samodzielnie ustalają owe limity wiekowe, na podstawie regularnie aktualizowanych statystyk i prognoz medyczno-społecznych.

W terminologii bankowej maksymalny wiek kredytobiorcy określa liczbę lat, jaką konsument powinien osiągnąć nie wcześniej niż w chwili dokonywania ostatniej spłaty kredytu. Jeśli więc maksymalny wiek w danym banku wynosi 70 lat, a o kredyt stara się 50-latek, zobowiązanie może zostać ratalnie rozłożone na okres nie dłuższy, niż 20 lat (70-50 lat).  Sprawdź również pożyczki dla rencistów – w pełni online.

Polscy emeryci osiągają wiek emerytalny mając odpowiednio 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Mowa oczywiście o podstawowych progach (niektórzy mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę). Wobec tego banki mogą pozwolić emerytom zostać kredytobiorcami – a także poręczycielami – na maksymalnie 10 lat (przy założeniu maksymalnego wieku równego 70 lat). 

Wiek emeryta a poręczenie

To, czy emeryt będzie mógł zostać poręczycielem kredytu, zależy nie tylko od jego zdolności i wiarygodności konsumenckiej, lecz także od jego wieku i czasu, na jaki ma zostać przyznany kredyt. Im starszy jest poręczyciel, tym krótszy powinien być czas spłaty zobowiązania, które chce on żyrować. A po przekroczeniu maksymalnego wieku poręczyciela możliwość zostania żyrantem niestety wygaśnie. 

Jak już wspomnieliśmy, banki funkcjonujące na polskim rynku samodzielnie ustalają górną granicę wieku konsumenta. Po przekroczeniu owego maksymalnego wieku klient nie będzie mógł dłużej spłacać zobowiązania (ani go poręczać).

Przeciętna liczba lat wskazywana przez banki jako maksymalny wiek kredytobiorcy (i tym samym poręczyciela) to 70 lat. Niektórzy kredytodawcy pozwalają swym klientom na spłatę kredytu do 75 roku życia (np. Bank Millenium czy BGŻ), a jeszcze inni nawet do 80 r.ż. (np. Alior Bank).

Co ciekawe, wiele banków zgadza się także na przesunięcie granicy maksymalnego wieku poręczyciela o kilka lat „w górę”, ponad próg maksymalnego wieku kredytobiorcy. Warunkiem do tego jest jednak wykupienie ubezpieczenia lub dodatkowej polisy na życie.

Podsumowanie

Emeryt ma prawo ubiegania się o status poręczyciela. By jego wniosek został przyjęty, musi on jednak spełnić następujące warunki:

  1. Zainteresowany posiada zdolność do czynności prawnych.
  2. Emeryt wykazuje odpowiednią zdolność kredytową (stać go na ewentualną spłatę zobowiązania za właściwego kredytobiorcę).
  3. Senior wykazuje pozytywną wiarygodność konsumencką (ma dobrą historię współpracy z bankami i nie widnieje na żadnej z czarnych list dłużników).
  4. Poborca emerytury nie przekroczył maksymalnego wieku kredytobiorcy, jaki wyznaczony został przez danego kredytodawcę (zwykle jest to 70 rok życia).
  5. Czas spłaty poręczanego kredytu nie może przekraczać ilości lat, jaka pozostała emerytowi do chwili osiągnięcia maksymalnego wieku kredytobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

and
and
2020-10-05 13:04:06

Emeryci to ulubieńcy banków, bo po ich śmierci jeśli kredytu nie spłaci spadkobierca spłaci go gmina do której emeryt należał. Bank nigdy nie traci. To jest dopiero przekręt.

anonim
anonim
2019-02-01 19:45:40

emeryci to przeciez uliubiency banków ;)

Podobne artykuły

Dłużnik może pokryć koszty windykacji
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
14 kwietnia 2014

Dłużnik może pokryć koszty windykacji

Santander Bank Polska w Krapkowicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 maja 2019

Santander Bank Polska w Krapkowicach

PKO BP w Gostycynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
26 września 2019

PKO BP w Gostycynie

W których krajach zarobimy najwięcej?
Blog
author
Aneta Jankowska
13 października 2018

W których krajach zarobimy najwięcej?

SORBNET – najważniejsze informacje
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
13 lipca 2023

SORBNET – najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy Białystok
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
20 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Białystok

Porównaj