Usługi z zakresu finansowania i doradztwa w Banku Pekao będą dostępne dla ponad 5000 przedsiębiorstw zagranicznych. Bank wychodzi z nową ofertą dla firm zrzeszonych w izbach i należących do PolChambers (Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą).

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.03.2019
Udostępnij:

Fakt ten potwierdza prezes zarządu Banku Pekao Tomasz Styczyński , który jest odpowiedzialny za pion bankowości korporacyjnej:

"

Współpraca wpisuje się w naszą strategię budowy polskiego banku międzynarodowego, który będzie wspierał przedsiębiorców w kraju, ale także pomagał im realizować ambicje rozwoju za granicą. Dzięki porozumieniu, zyskujemy łatwiejszy dostęp do firm działających na całym świecie i możliwość oferowania im naszych usług

Bank Pekao w ubiegłym roku otworzył swoje pierwsze przedstawicielstwo zagraniczne ulokowane w Londynie. Współpraca z PolChambers to kolejny krok instytucji bankowej, którego zamiarem jest wsparcie ekspansji polskich firm za granicą.

Izby wspierają polski biznes za granicą

Zawarte między Pekao a PolChambers porozumienie umożliwi firmom wchodzącym w skład izb uzyskać dostęp do rozwiniętej oferty banku Pekao. Izby zlokalizowane są aż na pięciu różnych kontynentach. Firmy te będą mogły skorzystać, między innymi, ze specjalnie przygotowanej oferty dotyczącej finansowania eksportu polskich firm z gwarancjami KUKE.

"

Od wielu lat izby aktywnie wspierają polski biznes za granicą, a teraz, dzięki porozumieniu, nasze firmy będą miały łatwiejszy dostęp do informacji, doradztwa i finasowania swoich planów rozwojowych

– zaznacza prezes PolChambers, Hanna Stypułkowska Goutierre.

PolChambers

PolChambers jest autonomicznym stowarzyszeniem, które koordynuje globalną sieć organizacji biznesowych i polskich izb handlowych. Izby wchodzące w skład PolChambers reprezentują naszą rodzimą gospodarkę poza granicami Polski. W związku z tym wspierają one polskie i zagraniczne (przyjmujące) firmy promując światowe relacje biznesowe za pośrednictwem rozbudowanej sieci członków.

Bank Pekao SA

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Pekao jest notowany w ramach indeksu WIG20 i należy do pięciu najpotężniejszych spółek na polskiej giełdzie. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych.

W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Po pierwszym kwartale roku ubiegłego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych.

Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao. Bank Pekao jest trzecim największym bankiem w Polsce pod względem wysokości posiadanych aktywów.

Komentarze