Płaca minimalna 2022 – brutto/netto

Płaca minimalna 2022 – brutto/netto

autor wpisu
Marta Janusz
15 września 2021

Płaca minimalna na rok 2022 wzrośnie do 3010 złotych. Jest to o 210 złotych więcej, niż w poprzednim roku. Oznacza to wzrost o 7,5 procenta. Osoby otrzymujące najniższe wynagrodzenie, będą otrzymywały stawkę godzinową w wysokości 19,70 złotych. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Sprawdź więcej informacji.

Płaca minimalna 2022

Zapowiedziane podwyżki cieszą wielu Polaków, którzy zauważają coraz większe wzrosty cen żywności oraz usług. Wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje około 2,4 miliona osób, dlatego informacje o wzroście najniższego wynagrodzenia są dla wielu bardzo optymistyczne. Nie jest to jednak szczególnie sprzyjająca sytuacja dla pracodawców, którzy będą musieli uwzględnić nowe przepisy ustalone na rok 2022 i podnieść stawki wynagrodzeń dla swoich pracowników.

Rząd zajął się projektem dotyczącym podwyższeniem płacy minimalnej oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na rok 2022. Z oficjalnych informacji wynika, że nowe rozporządzenie dotyczy podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracujących na każdym rodzaju umowy: o pracę, zlecenie oraz o dzieło.

 

Spis treści:

  1. Płaca minimalna 2022
  2. Płaca minimalna 2022 brutto a netto
  3. Minimalna a średnia płaca w Polsce 2022
  4. Minimalna płaca godzinowa 2022
  5. Płaca minimalna 2022 - założenia rządu
  6. Płaca minimalna 2022 wciąż za niska?
Zwiń spis treści

Ile wyniesie płaca minimalna w 2022 roku?

Płaca minimalna brutto: 3010 złotych
Płaca minimalna netto: około 2364 złotych

Od kiedy będzie obowiązywać: 01.01.2022 r.
Minimalna stawka godzinowa: 19,70 złotych

Wzrost płacy minimalnej względem 2021 roku: 210 złotych
Liczba Polaków otrzymujących najniższe wynagrodzenie: 2,4 mln

Płaca minimalna 2022 brutto a netto

Osoby pracujące na najniższej płacy powinny zdawać sobie sprawę z różnicy między kwotą brutto a netto wynagrodzenia. Jest to ważne, ponieważ może być to nawet kilkaset złotych mniej ,,na rękę”. Nowe rozporządzenie wchodzące w życie z początkiem 2022 roku mówi, że różnica między płacą minimalną brutto a netto, wynosi około 700 złotych.

W porównaniu z rokiem 2021 wynagrodzenie minimalne brutto wzrośnie o 210 złotych.

We wtorek (14.09.2021) Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc.

– czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 14 września 2021 roku.

Jest to znaczna podwyżka, jednak przy obecnej inflacji, która wciąż rośnie, podwyższenie minimalnej pensji było niemalże konieczne. Podwyżka minimalnej płacy brutto oznacza również podwyższenie kwoty, którą pracownik dostanie na rękę. Kwota netto w roku 2022 ma wynieść około 2364 złotych. W porównaniu do roku 2021 jest to o około 240 złotych więcej.

Porównajmy wzrost wynagrodzenia minimalnego brutto oraz netto w ciągu ostatnich kilku lat:

2015 rok – wynagrodzenie brutto 1750 złotych, wynagrodzenie netto około 1280 złotych
2016 rok – wynagrodzenie brutto 1850 złotych, wynagrodzenie netto około 1350 złotych
2017 rok – wynagrodzenie brutto 2000 złotych, wynagrodzenie netto około 1460 złotych
2018 rok – wynagrodzenie brutto 2100 złotych, wynagrodzenie netto około 1530 złotych
2019 rok – wynagrodzenie brutto 2250 złotych, wynagrodzenie netto około 1630 złotych
2020 rok – wynagrodzenie brutto 2600 złotych, wynagrodzenie netto około 1920 złotych
2021 rok – wynagrodzenie brutto 2800 złotych, wynagrodzenie netto około 2060 złotych
2022 rok – wynagrodzenie brutto 3010 złotych, wynagrodzenie netto około 2364 złotych

Jak widać każdy rok niesie za sobą podwyższenie minimalnej płacy. Rząd konsekwentnie stara się poprawiać sytuację finansową Polaków, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. Na przestrzeni ostatnich 7 lat odnotowujemy wzrost płacy minimalnej o 1260 złotych.

Może się wydawać, że jest to znaczna podwyżka i komfort życia wielu Polaków powinien się poprawić. Wyższe wynagrodzenie minimalne powinno pozwalać na większe możliwości finansowe, jednak w rzeczywistości wygląda to inaczej.

Rosnąca wciąż inflacja (wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce oraz proporcjonalny spadek siły nabywczej pieniądze) sprawia, że ceny żywności, leków, usług stale rośnie. Skutkuje to tym, że płacimy za te same produkty kilka razy więcej, niż w ubiegłych latach. Dlatego podwyżki mogą być niemalże niezauważalne dla naszego budżetu.

Pensja minimalna w ubiegłych latach – dane GUS

2010 – 1317 zł
2011 – 1386 zł
2012 – 1500 zł
2013 – 1600 zł
2014 – 1680 zł
2015 – 1750 zł
2016 – 1850 zł
2017 – 2000 zł
2018 – 2100 zł
2019 – 2250 zł
2020 – 2600 zł
2021 – 2800 zł
2022 – 3010 zł

Minimalna a średnia płaca w Polsce 2022

Jak już wspominaliśmy, płacę minimalną w Polsce otrzymuje około 2,4 miliona osób. Jest to bardzo duża liczba, ponieważ stanowi około 10 % wszystkich pracujących Polaków. Jak minimalna płaca odnosi się do średniej krajowej czyli kwoty, którą przeciętnie zarabiają Polacy?

Aktualne prognozy informują, że w roku 2022 płaca minimalna ma stanowić aż 50,8 % przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Przewidywania wskazują, że średnia krajowa w Polsce w przyszłym roku ma wynieść 5922 złotych.

Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie Polaków będzie około 2 razy większe, niż wynagrodzenie minimalne.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii.

– poinformowała minister Maląg.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia nie oznacza wyłącznie podwyżek dla pracowników zarabiających najniższe stawki. Zwiększenie minimalnej płacy będzie niosło za sobą również podwyżki dla pozostałych pracowników, a to wpłynie na wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce.

Minimalna płaca godzinowa 2022

Podwyżki nie otrzymają wyłącznie pracownicy, którzy są zatrudnieni z tytułu umowy o pracę. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku obejmie również osoby, które pracują na umowie zlecenie, lub umowie o dzieło (tzw. umowy cywilnoprawne).

Umowy cywilnoprawne cechują się tym, że najczęściej pracownicy otrzymują wypłatę, która jest uzależniona od przepracowanej liczby godzin. Oznacza to, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia w takim przypadku może być różna. Wszystko zależy od tego, ile godzin w danym miesiącu przepracuje dana osoba.

Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych również mogą oczekiwać podwyżki minimalnej płacy godzinowej w roku 2022. Ma ona wynieść 19,70 zł brutto. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r.

Warto jednak pamiętać, że studenci do 26 roku życia otrzymują stawkę 19,70 złotych na rękę. Jak to możliwe? Studenci są zwolnieni z podatku, dlatego minimalna płaca godzinowa, jak również minimalna pensja brutto, jest w ich przypadku kwotą netto.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyt online – finansowanie otrzymasz w całości przez Internet

Pożyczki dla zadłużonych – pożyczki bez BIK

Płaca minimalna 2022 - założenia rządu

Początkowo rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej do kwoty 3000 złotych. Jednak Rada Dialogu Społecznego nie zaakceptowała tej propozycji. To sprawiło, że rząd postanowił podnieść tę kwotę o 10 złotych. Podwyżki obliczane są na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Zaliczają się do nich m.in inflacja oraz PKB. Na tej podstawie obliczono, że minimum ustawowe powinno wynosić 3004 zł.

Polski Ład przewiduje reformę podatkową, dzięki której pracownicy mają szansę otrzymać netto nawet 2363,57 złotych miesięcznie. Gdyby nie reforma, kwota na rękę wynosiłaby jedynie 2195, 69 złotych. Polski Ład planuje również podwyższyć kwotę wolną od podatku nawet o 167 złotych.

Nadchodzące prognozy mówią o tym, że przyszłe lata mają sprawić, iż płaca minimalna ma stanowić około 50 % przeciętnego wynagrodzenia. Wszystkie działania mają na celu poprawienie sytuacji gospodarczej gospodarstw domowych w naszym kraju.

Płaca minimalna 2022 wciąż za niska?

Jak już wspominaliśmy, początkowo rząd chciał wprowadzić minimalną płacę  wynoszącą 3000 złotych. Nie była to jednak kwota, która wynosiłaby ustawowe minimum. Z tego względu, zdecydowano się na podniesienie jej do kwoty 3010 złotych.

Co ciekawe, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” domagało się jeszcze większej podwyżki. Z ich planem, minimalna płaca powinna wynosić 3100 złotych w 2022 roku. Tak znaczne plany podwyżki były argumentowane tym, że ponad 10% Polaków pracuje za minimalną płacę. Podwyższenie jej o 100 złotych podniosłoby znacznie sytuację finansową pracowników. Pomysł ten został poparty również przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Rząd nie zastosował się do tych postulatów i pozostał przy ustawowym minimum, które zaokrąglił do kwoty 3010 złotych. Kolejne lata zapowiadają następne podwyżki płacy minimalnej, które przekładają się pozytywnie na sytuację finansową wielu gospodarstw domowych w Polsce.

Czym jest płaca minimalna?

Wynagrodzenie minimalne jest najniższym dopuszczalnym wynagrodzeniem za wykonywaną pracę, na które pozwala polskie prawo. Płaca minimalna jest ustalana przez państwo jako stawkę, którą otrzymuje pracownik zatrudniony na określonej umowie, wykonujący obowiązki zlecone przez pracodawcę, w ustalonym wymiarze czasu.

Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym zabezpiecza pracowników, aby nie otrzymywali oni mniejszej kwoty, niż jest określona przez polskie prawo. To oznacza, że pracodawca nie może wypłacać pracownikowi miesięcznego wynagrodzenia, które byłoby niższe, niż obowiązująca płaca minimalna.

Niezależnie od tego, jakie są kompetencje, wykształcenie, czy obowiązki pracownika, nie może on otrzymywać niższego wynagrodzenia od tego, które jest określone w ustawie o płacy minimalnej.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie2
https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2022-r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Szybkie pożyczki Ostrów Wielkopolski
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
12 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Ostrów Wielkopolski

Carsharing aut elektrycznych w Katowicach
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
07 grudnia 2018

Carsharing aut elektrycznych w Katowicach

Chwilówki Ryki
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
29 marca 2022

Chwilówki Ryki

Pożyczki bez BIK Bartoszyce
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
18 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Bartoszyce

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
21 września 2019

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie sesje przychodzące i wychodzące

Chwilówki Aleksandrów Łódzki
Chwilówki miasta
autor wpisu
Marta Janusz
15 lutego 2022

Chwilówki Aleksandrów Łódzki

Porównaj