Polska liderem pośród państw Unii Europejskiej. Produkt Krajowy Brutto osiągnął najwyższy wzrost w naszym kraju, informuje Eurostat. Wyniki liczone są w odniesieniu kwartał do kwartału. Drugim krajem zajmujące również pierwsze miejsce jest Łotwa.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 11.06.2018
Udostępnij:

Wzrost PKB w pierwszym kwartale wzrastał czterokrotnie szybciej niż średnia UE. Odnosząc się do wzrostu rok do roku, nasz kraj znalazł się na drugiej pozycji w tabeli państw. W porównaniu do czwartego kwartału roku ubiegłego, pierwszy kwartał roku bieżącego przyniósł wzrost PKB o 1,6%.

PKB rok do roku

W odniesieniu rok do roku, Polska zajęła drugie miejsce tuż za Łotwą. W tej statystyce odnotowaliśmy wzrost o 5%, zaś zajmująca pierwsze w tabeli miejsce Łotwa, 5,1%. Wynik Słowenii okazał się równym z wynikiem naszego kraju, zaś poziom Węgier stanął na poziomie 4,7%. Spadek PKB, o 0,5%, odnotowała jedynie Dania. W całym zestawieniu brakuje danych o Luksemburgu i Irlandii.

PKB w pierwszym kwartale

Dwadzieścia osiem państw UE odnotowało wzrost PKB (w pierwszym kwartale) na poziomie 0,4%. Tuż za Polską miejsca zajmują Finlandia i Węgry ze wzrostem na poziomie 1,2%. Kolejne miejsca należą do Litwy, Bułgarii i Słowacji, których odnotowany wzrost wyniósł 0,9%. Spadek, choć niewielki, bo o jedną dziesiątą punktu procentowego, odczuła jedynie Estonia.

Popyt krajowy jest rozpędzony, konsumpcja rośnie, inwestycje się odbijają od dna i to nam pcha gospodarkę, mimo chwilowego przygaśnięcia popytu zagranicznego. Dlatego spodziewamy się także w 2018 r. solidnego wzrostu gospodarczego w Polsce. Trudno będzie wprawdzie utrzymać 5 proc. – ze względu na m.in. niedobór siły roboczej – ale 4,5 proc. byłoby bardzo dobrym wynikiem.” – uważa dyrektor departamentu analiz ekonomicznych Banku Zachodniego WBK, Piotr Bielski.


 

Komentarze