Podanie do MOPS o pomoc finansową

Podanie do MOPS o pomoc finansową

author
Julia Wierciło
26 kwietnia 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

MOPS udziela różnego rodzaju pomocy finansowych dopasowanych do potrzeb wnioskującego. Tym bardziej jeśli staramy się o środki, dzięki którym zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby takie jak na przykład zakup żywności lub węgla, dzięki któremu ogrzejemy dom. W tym przypadku pomoc jest niezbędna, a my mamy szansę na otrzymanie dodatkowej gotówki. Najpierw jednak należy dokonać odpowiednich formalności oraz złożyć podanie do MOPS o pomoc finansową. Jak napisać takie podanie? Sprawdźmy kto może otrzymać zasiłek, jaka jest jego stawka oraz jak złożyć potrzebny wniosek.

Spis treści:

 1. Świadczenia, które możemy otrzymać z MOPS
 2. Zasiłek celowy - co to jest?
 3. Dla kogo jest zasiłek z MOPS?
 4. Dochody, a zasiłek z MOPS - co jest wliczane?
 5. Stawka i okres zasiłku z MOPS
 6. Jak otrzymać zasiłek? Podanie do MOPS
Zwiń spis treści

Świadczenia, które możemy otrzymać z MOPS

MOPS czyli Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej jest publiczną instytucją. Oferuje pomoc finansową dla osób, które wyraźnie potrzebują wsparcia. W celu otrzymania środków należy przede wszystkim spełnić określone warunki oraz złożyć wniosek. Oferowana pomoc uzależniona jest od sytuacji, w której znajduje się osoba wnioskująca o przyznanie pieniędzy.

Formy pomocy, które oferuje MOPS to:

 • usługowe – ta forma obejmuje usługi opiekuńcze, ale również pielęgnacyjne,
 • finansowe – przyjmuje ona postać zasiłku,
 • rzeczowe – będzie to między innymi darowanie odzieży lub gorącego posiłku,
 • instytucjonalne – jest to pomoc, która obejmuje znalezienie miejsca w domu pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń odbywa się na podstawie wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny ma prawo go przeprowadzić i to od niego zależy czy otrzymamy świadczenie. Mimo sytuacji finansowej, to właśnie pracownik socjalny podejmie ostateczną decyzję w sprawie rodzaju pomocy, którą jesteśmy w stanie otrzymać.

Świadczenia z MOPS:

 • zasiłek celowy,
 • zasiłek stały lub okresowy,
 • pożyczka – udzielona w celu usamodzielnienia finansowego,
 • świadczenie pieniężne dla cudzoziemców,
 • środki finansowe dla opiekuna (sprawującego opiekę orzeczoną przez sąd).

Zasiłek celowy - co to jest?

Zasiłek jest formą pomocy finansowej przeznaczonej dla osób w trudnej sytuacji.

Środki otrzymane dzięki zasiłkowi celowemu możemy przeznaczyć na:

 • zakup pożywienia,
 • kupno leków,
 • zakup opału np. węgla,
 • kupno ubrań i przedmiotów codziennego użytku,
 • drobne remonty/naprawy w mieszkaniu,
 • nagłe wydatki związane z pogrzebem bliskiego.

Dla kogo jest zasiłek z MOPS?

Zasiłek celowy może otrzymać osoba, która ze względu na złą sytuację finansową nie ma szans na samodzielne opłacanie podstawowych potrzeb. Osoba starająca się o bezzwrotny zasiłek z MOPS musi także zmieścić się w ściśle określonym kryterium dochodowym.

Dochód musi wynosić:

 • mniej niż 600 zł na jedną osobę w rodzinie,
 • maksymalnie 776 zł na osobę, która prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe,
 • brak dochodów – ten podpunkt dotyczy osób bezdomnych. Środki zostają wypłacone na część lub wszystkie wydatki poniesione w wyniku realizacji świadczeń zdrowotnych.

A co jeśli przekroczyliśmy dochód?

W tym wypadku możemy otrzymać zasiłek specjalny. Jest to forma o charakterze zwrotnym.
W zależności od okoliczności zwrócić należy cały lub określoną część przyznanego nam zasiłku.

Dochody, a zasiłek z MOPS - co jest wliczane?

Przed udzieleniem pomocy w formie zasiłku celowego, Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej musi sprawdzić czy faktycznie potrzebujemy tego świadczenia. Będzie on brał pod uwagę dochody netto, które otrzymaliśmy w poprzednim miesiącu.

Które z nich będą wliczane do dochodu?

 • nasze wynagrodzenie,
 • renta,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Świadczenia dla osób bezrobotnych, którzy wykonują użyteczne prace społeczne oraz 500+ nie wliczają się do dochodu.

Stawka i okres zasiłku z MOPS

Prawo nie określa wprost stawki tego świadczenia. Wysokość zasiłku będzie zależna od naszej sytuacji, celu, ale również od możliwości finansowych placówki, od której otrzymamy pieniądze. Terminy oraz przekazanie środków także będą musiały zostać ustalone indywidualnie. Zazwyczaj pieniądze otrzymamy w formie przelewu na konto, przekazu pocztowego lub wypłaty bezpośrednio w kasie.

Zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym. Mimo tego, w niektórych przypadkach będzie możliwe otrzymywanie środków przez dłuższy czas. Jest to zasiłek, który otrzymujemy aby realizacja postanowień kontraktu socjalnego była możliwa. Jeśli znaleźliśmy się w takiej sytuacji to świadczenie przysługuje nam przez okres do dwóch miesięcy, licząc od czasu podjęcia pracy.

Jak otrzymać zasiłek? Podanie do MOPS

Aby otrzymać potrzebne środki, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek. Niektóre placówki udostępniają konieczny formularz, ale możemy go również napisać samodzielnie. Należy pamiętać, że wzór dokumentu może się różnić w zależności od miejsca, w którym będziemy go składać.

Jak napisać wniosek? Informacje, które musimy zawrzeć

 • data oraz miejscowość,
 • dane – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
 • numer kontaktowy,
 • dane organu, do którego składamy wniosek,
 • cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze z zasiłku,
 • lista osób, które wliczają się do wspólnego gospodarstwa domowego – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, stopień pokrewieństwa np. córka, małżonek itd.,
 • zgoda na wywiad środowiskowy.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, które będą konieczne do analizy naszej sytuacji przez MOPS. Zaświadczenia dotyczące wynagrodzenia, stanu zdrowia oraz inne, o których konieczność należy zapytać pracownika socjalnego.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Kielcach

Santander Bank Polska to drugi pod względem wielkości aktywów bank w Polsce. Trzy oddziały banku zlokalizowane są w Kielcach. Sprawdzamy ofertę placówki, jej adres oraz dane kontaktowe.

author
Dominika Byczek
21 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

PKO BP w Pobiedziskach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Pobiedziskach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
14 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Lombardy w Łomży

W Łomży znajduje się kilka lombardów. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące adresów oraz aktualnych danych kontaktowych. Sprawdź godziny otwarcia lombardów w Łomży.

author
Patryk Byczek
04 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Ostródzie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Ostródzie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
19 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile zarabia przedszkolanka?

O pracy przeszkolanki marzy wiele osób. Zwłaszcza dla kobiet jest to znakomite zajęcie, które daje możliwość pracy z małymi dziećmi, obserwowania i stymulowania ich rozwoju, i wreszcie daje ogromną satysfakcję z postępów podopiecznych. Spradzamy, ile zarabiają przedszkolanki.

author
Sandra Tessmer
16 grudnia 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

ING Bank Śląski w Sopocie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Sopocie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
11 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj