Podatek od psa – 2023

Podatek od psa – 2023

author
Patryk Byczek
01 czerwca 2023

W niektórych gminach właściciele psów są zobowiązani, na mocy odpowiedniej uchwały, do płacenia opłat związanych z posiadaniem swoich psów. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie gminy wprowadzają tego rodzaju opłaty – decyzja ta pozostaje w gestii władz lokalnych. Sprawdź, które gminy wprowadziły podatek od psów i jak obecnie kształtuje się wysokość podatku.

Czy podatek od psów ma sens?

Należy zauważyć, że wprowadzenie opłaty za posiadanie psa może mieć różne aspekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony, może przyczynić się do zwiększenia środków finansowych na cele związane z utrzymaniem czystości publicznej i wspieraniem lokalnych schronisk dla zwierząt. Z drugiej strony, może stanowić dodatkowe obciążenie dla właścicieli, szczególnie dla tych, którzy starają się odpowiedzialnie opiekować swoimi psami.

Ważne jest również, aby zrozumieć, że wysokość opłaty różni się w zależności od gminy. Niektóre mogą ustalać niewielkie kwoty, które są łatwiejsze do poniesienia przez właścicieli, podczas gdy inne mogą wprowadzać bardziej znaczące opłaty. Istotne jest, aby być świadomym tych różnic i zapoznać się z aktualnymi przepisami w swojej gminie, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji finansowych.

Wreszcie, warto pamiętać, że opłata za posiadanie psa ma na celu zachęcanie do odpowiedzialnego i świadomego trzymania zwierząt. Działa jako swoista forma regulacji, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, jednocześnie promując dobrostan zwierząt. Przed podjęciem decyzji o posiadaniu psa warto zapoznać się z lokalnymi przepisami i zobowiązaniami finansowymi związanymi z tym związanych.

Wiele osób nie jest nawet świadomych istnienia takiego rodzaju opłaty. Warto zauważyć, że podatek od posiadania psa nie jest nowym zjawiskiem, mimo że może się tak wydawać. Do końca roku 2007 był on obowiązujący na całym obszarze kraju i jego warunki były określone przez rozporządzenie wydane przez odpowiednie ministerstwo. Od 2008 roku zauważono znaczne zmiany w sposobie pobierania tej opłaty, a na początku 2021 roku przewiduje się kolejne modyfikacje.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Kredyt online – do 200 000 zł

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki na raty – w pełni online

Czym jest podatek od psa?

Opłata za posiadanie psa to specjalny podatek, który jest pobierany od właścicieli czworonogów na rzecz państwa. Tego rodzaju podatek jest pobierany również np. w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów podatek od psa ma charakter komunalny i jego wysokość zależy od różnych czynników, takich jak np. rasa psa. Dodatkowo indywidualne ustalenia gminy również mają wpływ na kwotę podatku.

Początkowo podatek od posiadania psa był jednym z podatków fiskalnych “nakładanych na luksus”. Po raz pierwszy został wprowadzony w Królestwie Prus już na początku XIX wieku. W Polsce również obowiązywał podatek od psa, aż do końca 2007 roku. Wówczas miał on formę kwotowego podatku bezpośredniego, który wynosił średnio 40 złotych od właściciela.

Obecnie w Polsce nie ma obowiązkowego podatku od psa. Niemniej jednak gminy mają możliwość ustanowienia specjalnej opłaty, która będzie pokrywana przez właścicieli czworonogów (z pewnymi wyjątkami). Ta opcja jest dostępna dla gmin od początku 2008 roku i ma charakter w pełni dobrowolny. Decyzja o poborze, wysokości opłaty i terminach płatności zależy od władz lokalnych gminy.

Podatek od posiadania psa

 • podstawa prawna: decyzja poszczególnej Rady Gminy
 • wysokość podatku: w 2023 roku maksymalnie 150,93 zł rocznie za 1 psa (kwota uzależniona od danej gminy)
 • do kiedy należy uiścić podatek: do 30 kwietnia
 • pełną kwotę zapłacimy za psa urodzonego w pierwszej połowie roku
 • informacje o płacących gminach znajdziemy w urzędzie lub w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek od psa - ile wynosi?

Wysokość opłaty, którą właściciel psa musi uiścić z tytułu posiadania czworonoga, jest ustalana przez władze lokalnej gminy. Niemniej jednak istnieją przepisy ograniczające maksymalną kwotę, jaką gmina może wymagać. Ważne jest również, że ustalona stawka odnosi się do jednego psa. Pełną kwotę opłaty należy uiścić, jeśli nasz pies urodził się w pierwszej połowie roku, natomiast jeśli urodził się w drugiej połowie roku, płacimy proporcjonalnie połowę tej stawki.

W 2023 roku zaobserwowano wzrost maksymalnej stawki podatku od posiadania psa w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto przypomnieć, że w roku:

 • 2019 ta kwota nie mogła przekroczyć 123,18 zł,
 • 2020 ta kwota nie mogła przekroczyć 125,40 zł,
 • 2021 ta kwota nie mogła przekroczyć 130,30 zł,
 • 2022 ta kwota nie mogła przekroczyć 135 zł.

Natomiast w roku 2023 roku kwota podatku od psa nie może przekroczyć 150,93 zł. Oznacza to wzrost o blisko 16 złotych (jest to znacznie wyższa podwyższa, patrząc rok do roku, niż w poprzednich latach).

Masz nieciekawą historię kredytową, a potrzebujesz gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki dla zadłużonych – bez BIK

Pożyczki bez baz – przez Internet

Pożyczki bez zdolności kredytowej – w 15 minut

Podatek od psa - kto zapłaci?

Opłata za posiadanie psa dotyczy osób, które mają czworonogi i mieszkają na terenie gmin, które zdecydowały się wprowadzić ten podatek. Od początku roku 2008, podstawowe przepisy prawne określają tę opłatę jako opcjonalną. Oznacza to, że władze gmin mają możliwość, ale nie są zobowiązane do pobierania opłaty od posiadaczy psów.

tej pory na liście gmin, które zdecydowały się na wprowadzenie takiej opłaty, można znaleźć miasta takie jak:

 • Kraków,
 • Szczecin,
 • Sopot, Płock,
 • Nakło,
 • Chełmno,
 • Police, 
 • Włocławek.

Oznacza to, że podatek ten może dotyczyć zarówno mieszkańców większych, jak i mniejszych gmin. Warto zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od obowiązku uiszczenia tej opłaty.

Należy zaznaczyć istotną informację: podatek dotyczy posiadaczy psów, a nie ich właścicieli. Prawna różnica między tymi dwoma terminami ma ogromne znaczenie. Gminy, które zdecydują się na pobieranie opłaty od posiadaczy czworonogów, często przeznaczają zebrane środki na wsparcie schronisk dla zwierząt lub lokalnych Oddziałów Towarzystwa Ochrony Zwierząt.

Zatem wprowadzenie podatku od posiadania psa ma pozytywne aspekty. Po pierwsze, zebrane środki mogą być wykorzystane na poprawę warunków życia zwierząt w schroniskach oraz na działania mające na celu ochronę i dobrostan zwierząt. Po drugie, opłata ta może stanowić pewne wsparcie finansowe dla lokalnych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, które często borykają się z ograniczonymi budżetami. W ten sposób, podatek od posiadania psa może przyczynić się do poprawy sytuacji zwierząt i środowiska, w którym się znajdują.

Kto może nie płacić podatku?

Podatek od posiadania psa nie dotyczy przede wszystkim osób, które nie są realnymi posiadaczami danego psa. Mowa tutaj o sytuacjach, w których np. dana osoba jedynie sprawuje opiekę nad psem podczas nieobecności prawowitego posiadacza. To samo dotyczy osób, które prowadzą tzw. “tymczasowe domy dla zwierząt”.

Ponadto istnieją także pewne dodatkowe ustępstwa, dzięki którym konkretne grupy osób nie będą musiały płacić podatku. Do tych osób należą:

 • posiadacze psów, którzy mają orzeczenie dotyczące znacznego stopnia niepełnosprawności – zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoby, które ukończyły 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,
 • osoby niepełnosprawne – zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z tytułu posiadania psa asystującego,
 • członkowie personelu urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych i innych osób zrównanych z nimi na podstawie aktów prawnych, o ile nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
 • osoby płacące podatek rolny,
 • osoby odprowadzające podatek od gospodarstw rolnych, jeśli posiadają maksymalnie dwa czworonogi.

Podatek od psa - czy jest obowiązkowy?

Opłata za posiadanie psa może być wprowadzona na terenie danej gminy i zależy od decyzji władz lokalnych. Obecnie większość gmin nie nakłada takiej opłaty, jednak istnieje kilka gmin, zarówno większych, jak i mniejszych, które wymagają od posiadaczy czworonogów uiszczenia opłaty.

Mieszkańcy gmin, które wprowadziły podatek od posiadania psa, mają także obowiązek zarejestrowania swojego zwierzęcia w urzędzie gminy. Wyłączeni z tej opłaty są jedynie ci, o których wspomnieliśmy wcześniej. Oznacza to, że nie ma ogólnego obowiązku płacenia tego podatku, ponieważ zależy on głównie od miejsca zamieszkania.

Gdzie zapłacimy podatek za psa

W Polsce kilka gmin zdecydowało się na wprowadzenie opłaty od posiadania psa. W 2023 podatek od psa wynosi 150,93  zł, choć w praktyce stawki te utrzymują się w granicach 50-70 zł. Wśród miast, gdzie ta opłata jest obowiązkowa, znajdują się np. Szczecin, Sopot, Ruda Śląska, Włocławek, Police, Płock, Kraków, Inowrocław, Nakło czy Chełm. W większości tych miast wysokość podatku nie przekracza zwykle 70 zł.

Niemniej jednak, nawet w miastach pobierających opłatę, istnieją pewne wyjątki. Niektóre miasta zwolnione są z obowiązku opłacania podatku w przypadku, gdy pies został zaadoptowany, jest zaczipowany lub wykastrowany.

Wprowadzenie tych wyjątków ma na celu zachęcenie do adopcji zwierząt zamiast kupowania, a także promowanie odpowiedzialnego podejścia do opieki nad psami. Jest to pozytywny krok w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt i kontroli populacji. Jednak warto zauważyć, że każda gmina może mieć nieco inne zasady dotyczące zwolnień, dlatego ważne jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami w celu uniknięcia niepotrzebnych opłat.

Gdzie nie zapłacimy podatku za psa

Podatek od psa ominął: Warszawę, Łódź, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Gdynię, Białystok, Katowice, Częstochowę, Radom, Sosnowiec, Toruń, Opole, Rzeszów czy Kielce.

Czy trzeba zarejestrować psa w urzędzie gminy?

Wspominaliśmy wyżej, że psa należy rejestrować w urzędzie gminy wyłącznie w gminach, w których trzeba opłacać podatek od psa. Należy wiedzieć, że jest to całkowicie bezpłatna procedura.

Podatek od psa - historia

W Polsce podatek od posiadania psa został wprowadzony w 1991 roku wraz z ustawą o podatkach i daninach. Jednak już w XIX wieku istniała opłata fiskalna związana z posiadaniem psa, która była uważana za luksus. Obowiązek tej daniny utrzymywał się na terenie Polski aż do 2007 roku i wynosił około 40 zł.

Od 2008 roku gminy mają możliwość wprowadzenia tej opłaty, która ma charakter fakultatywny. Zarówno obowiązek, jak i wysokość opłaty są ustalane indywidualnie przez każdą gminę. Jednak ustawa określa maksymalną granicę, której kwota nie może przekroczyć. W ten sposób zapewniona jest pewna kontrola nad wysokością podatku od posiadania psa na poziomie lokalnym.

Podstawa prawna
_______________________________________

Podstawą prawną, która umożliwia danej gminie wprowadzenie opłaty za posiadania psa, jest Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Dokument wszedł w życie 30 stycznia 1991 roku, lecz od tamtej pory był on wielokrotnie nowelizowany. Treść ustawy znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 9 na rok 1991, pod pozycją 31.

Podstawowe kwestie dotyczące funkcjonowania opłaty od posiadacza psa zostały unormowane w sposób następujący:

PODSTAWA PRAWNA

Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
________________________________________
Art. 18a., ust. 1-2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Pytania i odpowiedzi

Podatek od psa to opłata pobierana od posiadaczy psów przez gminy lub władze lokalne.

Podatek od psa jest fakultatywny, co oznacza, że każda gmina ma możliwość wprowadzenia tej opłaty. Wysokość podatku ustalana jest przez gminę, ale nie może przekroczyć maksymalnej kwoty określonej przez ustawę.

Osoby posiadające psa są zobowiązane do zapłaty podatku. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Wysokość podatku od psa w Polsce jest ustalana indywidualnie przez każdą gminę, jednak istnieje ustalona maksymalna granica, której kwota nie może przekroczyć.

Tak, istnieją pewne zwolnienia od podatku od psa. Na przykład niektóre gminy mogą zwolnić z płacenia podatku osoby, których psy zostały zaadoptowane, są zaczipowane lub wykastrowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

timoteus
timoteus
2019-05-02 08:31:30

dobre zarty, ciekawe kiedy od chomika wprowadzą

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Brodnica
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
19 lipca 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Brodnica

Bank Pekao w Bielsku Podlaskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2019

Bank Pekao w Bielsku Podlaskim

Kalkulator PPK – sprawdź przyszłą emeryturę
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
21 listopada 2018

Kalkulator PPK – sprawdź przyszłą emeryturę

mBank placówki w Koszalinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki w Koszalinie

Ile kosztują badania DNA?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
14 czerwca 2019

Ile kosztują badania DNA?

Porównaj