Jak oceniamy swoją kondycję finansową ?

Jak oceniamy swoją kondycję finansową ?

author
Aneta Jankowska
09 lutego 2018
Kondycja finansowa to ocena sytuacji finansowej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. Jak Polacy oceniają swoją kondycję? Czy spłacają swoje zobowiązania na czas? 

73% osób biorących udział w badaniu Biura Informacji Kredytowej (BIK), dotyczącym oceny jakości kondycji kredytowej, uważa swoją kondycję finansową za dobrą. Nieco inaczej jest w przypadku możliwości zaciągania i spłacania rat kolejnych kredytów w przyszłości – w tej kwestii jesteśmy bardziej powściągliwi.

Indeks Jakości Portfeli Kredytów BIK odnotował w listopadzie ubiegłego roku poprawę jakości udzielanych kredytów we wszystkich segmentach produktowych w porównaniu do 2016 roku.

Co oznacza dobra jakość kredytowa ? 

To sytuacja, w której zobowiązanie kredytowe spłacane jest na czas. Tym samym klient buduje sobie dobrą historię kredytową. Informacje o zaległościach lub braku płatności posiadają banki oraz BIK.

Kredyty opóźnione, czyli tzw. zepsutej jakości, to takie, które przyjęły status opóźnienia powyżej 90 dni, kiedy spłata raty kredytowej nie została odnotowana w banku przez 3 miesiące.

Obserwacje BIK – kondycja kredytowa Polaków

Biuro stale sprawdza jakość kredytów nad Wisłą – analizuje jakość kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Według raportów, zobowiązania udzielone w trakcie ostatnich lat są na dobrym oraz bardzo dobrym poziomie. 

Okazuje się, że średnio około 2% kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2012 – 2016 po roku od ich udzielenia przechodzi w status kredytów zepsutej jakości (opóźnionych w spłacie o 3 miesiące). Natomiast około 0,27% kredytów mieszkaniowych zmienia status na zepsute po roku od udzielenia.

BIK raz w miesiącu przedstawia prognozę szkodowości portfela kredytowego, która jest oparta o wyliczenia relacji liczby kredytów w całym portfelu, wchodzących w danym miesiącu do statusu opóźnionych powyżej 90 dni w stosunku do liczby czynnych kredytów w niższych statusach. Profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, wyjaśnia, że w porównaniu do sytuacji z 2016 roku w portfelach kredytowych wszystkich czterech produktów kredytowych nastąpiła poprawa jakości. 

Najwyższą poprawę w 2017 r. odnotował indeks jakości portfela kredytów konsumpcyjnych (pozytywna zmiana o 0,57). Wszystkie cztery indeksy nadal pokazują, przy rosnącej sprzedaży, niski, bezpieczny a nawet obniżający się poziom ryzyka portfela kredytowego gospodarstw domowych. W każdym z czterech produktów wartość indeksu spadła przynajmniej o 0,2 – tłumaczy.  

Co sprzyja poprawie jakości udzielanych kredytów?

  • rekordowo niskie stopy procentowe
  • wzrost wynagrodzeń (dochodów gospodarstw domowych)
  • dobra koniunktura w gospodarce 

Kondycja kredytowa okiem Kowalskiego

Wśród Polaków rośnie świadomość o tym, jak ważna jest historia i wiarygodność kredytowa. Jak ją oceniamy? Polacy, którzy posiadają kredyty, wypowiadają się raczej pozytywnie (około 77% badanych). Respondenci, którzy twierdzą, że ich historia jest dobra lub bardzo dobra mieszkają w Polsce południowej (64%). Bardziej negatywnie wypowiadają się mieszkańcy regionu północno-zachodniego (47%). Co ważne, odsetek ocen bardzo dobrych w zakresie oceny swojej historii kredytowej utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

Prawie ¾ ankietowanych twierdzi, że ich obecna kondycja kredytowa jest bardzo dobra i dobra. Deklarujemy, że jesteśmy w stanie bez większego problemu spłacać swoje aktualne zobowiązania.

Inaczej jest w sytuacji, kiedy myślimy o kolejnych kredytach – możliwość zaciągnięcia kolejnej pożyczki, a przede wszystkim jej regularnej spłaty rozpatruje 33% badanych. Z kolei 28% potwierdziło, że nie byłoby w stanie poradzić sobie z dodatkowym zobowiązaniem.

Jak wynika z danych BIK, 90% Polaków terminowo spłaca swoje zobowiązania kredytowe. Nie jest to jednak jednoznaczne z popularnością profilaktycznej kontroli swoich finansów. Najczęściej sami szacujemy swoją zdolność kredytową. Jedynie 5% z nas przed skorzystaniem z kredytu pozyskuje raport z BIK. 

Warto mieć świadomość jak ważne jest regularne sprawdzanie swojej historii kredytowej na bieżąco. Nie tylko w momencie, kiedy planujemy zaciągnąć pożyczkę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: “Moje cele z bonusem” w Santander Bank Polska
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
10 grudnia 2021

Promocja: “Moje cele z bonusem” w Santander Bank Polska

Polacy zaciągają coraz więcej kredytów – raport BIK
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
30 kwietnia 2019

Polacy zaciągają coraz więcej kredytów – raport BIK

Bank Spółdzielczy w Kłomnicach sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 września 2019

Bank Spółdzielczy w Kłomnicach sesje przychodzące i wychodzące

Powstanie polska agencja ratingowa
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
20 lipca 2018

Powstanie polska agencja ratingowa

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
22 marca 2020

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – różnice

Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi SMSami
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
07 listopada 2019

Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi SMSami

Porównaj