Polisolokaty – kolejny korzystny wyrok sądu

Polisolokaty – kolejny korzystny wyrok sądu

author
Aneta Jankowska
12 grudnia 2018

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Open Finance. To udowodniło, że przy sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) konsumenci byli wprowadzani w błąd.

Apelacja oddalona

Polisolokata jest połączeniem tradycyjnego ubezpieczenia z lokatą oszczędnościową. W ostatnich latach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 23 decyzje w sprawie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, sześć z nich zakończyło się nałożeniem na przedsiębiorców kar w łącznej wysokości 57 mln zł.

Wyroki do dziś zapadły w 5 sprawach, a UOKik zawarł porozumienia z 17 ubezpieczycielami. W efekcie, obniżyli oni opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje istytucji.

W październiku, cztery lata temu, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK Open Finance naruszył zbiorowe interesy konsumentów.

O co chodziło?

Spółka eksponowała korzyści przystąpienia do ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pomijając okoliczności, w których inwestycja może przynieść straty. Nie informowała też o kosztach związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, UOKiK nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości ponad 1,6 mln zł” – czytamy.

Dwa lata temu, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. Podzielił on również uzasadnienie UOKiK. Co więcej, wskazał, że konsument, zwracając się do specjalisty, którym jest sprzedawca, ma prawo wymagać rzetelnych i jasnych informacji na temat jego produktu.

W październiku bieżącego roku Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki.

“W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że konsumenci byli zapewniani przez pracowników przedsiębiorcy, o możliwości wycofania środków bez dodatkowych opłat. Nie byli oni też informowani o ryzykach inwestycyjnych. Oprócz skarg konsumentów, kluczowym dowodem w sprawie były materiały szkoleniowe dla przedstawicieli spółki. Sąd uznał, że prezes UOKiK prawidłowo ustalił wysokość kary nałożonej na spółkę” – czytamy.

Sądy rozstrzygały podobne sprawy dotyczące polisolokat po odwołaniach:

  • Aegon Polska
  • Idea Banku
  • Getin Noble Bank
  • Raiffeisen Bank

O UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.


Źrodło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15023&print=1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nowość w Banku Millennium: e-operat
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
24 grudnia 2020

Nowość w Banku Millennium: e-operat

Komornik Sądowy Hanna Gadomska
Komornicy Sądowi
author
Patryk Byczek
06 lipca 2022

Komornik Sądowy Hanna Gadomska

Kredyt samochodowy Bochnia
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
29 listopada 2017

Kredyt samochodowy Bochnia

Oszuści podszywają się pod mBank
Wpisy
author
Patryk Byczek
22 czerwca 2018

Oszuści podszywają się pod mBank

Szybkie pożyczki Brzeziny
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Brzeziny

Porównaj