Pierwsza polska agencja ratingowa powstanie już niebawem - Insytut Analiz i Ratingu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej podpisały umowę inwestycyjną. Oferta ma być skierowana głównie do sektoru małych i średnich przedsiębiorstw. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 20.07.2018
Udostępnij:

Utworzenie agencji ratingowej to część szerokiej strategii rozwojowej określanej jako "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". 28 listopada 2017 roku zawarto porozumienie dotyczące współpracy GPW, BIK, PFR i IAiR, czego konsekwencją było podpisanie umowy inwestycyjnej. 
 

Agencja ratingowa – najważniejsze informacje

 

start: II połowa 2018 roku

strategia: "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

grupa docelowa: sektor MŚP

podmioty współpracujące:
– Insytut Analiz i Ratingu,

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,

– Polski Fundusz Rozwoju

– Biuro Informacji Kredytowej 

Insytut Analiz i Rozwoju zajmuje się głównie zbieraniem i udostępnianiem informacji dotyczących ewentualnego ryzyka związanego z podmiotami gospodarczymi. Dane w dużej mierze dotyczą emitentów obligacji. 

Agencja ratingowa – misja i cel

Celem wspólnej dla czterech podmiotów agencji ratingowej będzie zbudowanie kultury ratingu. Pod tym pojęciem rozumiane jest oferowanie usług wielu podmiotom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Obecnie dostęp do krajowego ratingu – do ocen ryzyka i różnego typu analiz – jest dość trudny, dlatego powstająca agencja ma go ułatwić. Dzięki funkcjonowaniu agencji ratingowej ma zwiększyć się znaczenie rynku długu w finansowaniu gospodarki. Jest także szansa, że dzięki wprowadzeniu agencji znacznie poprawi się jakość polskiego rynku kapitałowego, ponieważ wycena ryzyka inwestorów giełdowych będzie dużo łatwiejsza. 

Rozwój rynku kapitałowego 

Fakt, że Polska będzie posiadała własną niezależną agencję ratingową wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu gospodarczego. Szacowanie ryzyka przez podmioty finansowe i niefinansowe będzie prostsze i bardziej wiarygodne. 

Co zyskają przedsiębiorcy?

Przede wszystkim łatwy dostęp do analiz ekonomicznych oraz szybką i pewną ocenę ryzyka. Korzyści te będą dotyczyły przedsiębiorców z sektora MŚP. Działanie agencji zostanie wdrożone w drugiej połowie 2018 roku – wtedy mają zostać zaprezentowane pierwsze produkty służące analizie ryzyka. Aby rozpocząć działalność ratingową, najpierw będzie trzeba zarejestrować się w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i podpisać umowę. 

Komentarze