Santander Bank Polska wystartował z drugą edycją promocji, w której nowi Klienci za wpływ z tytułu wynagrodzenia mogą otrzyma do 200 złotych premii. Do promocji przystępować można do 30 kwietnia 2019 roku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 11.02.2019
Udostępnij:

Kto może wziąć udział?

Santander Bank Polska kieruje swoją promocję do nowych Klientów, czyli osób nieposiadających konta w Santander Bank Polska (oraz dawnym BZW BK) od 1 kwietnia 2018 roku.

Uczestnikiem promocji może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która od 1 kwietnia 2018 roku do 30 stycznia 2019 roku nie byłą posiadaczem rachunku osobistego w SBP.

Jak wziąć udział w promocji?

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, należy złożyć wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z Kartą Dopasowaną. Następnym krokiem jest zawarcie z bankiem umowy o konto oraz złożenie dyspozycji przekazywania wynagrodzenia. Dyspozycję można złożyć przez bankowość internetową lub infolinię. Te warunki należy spełnić do 30 kwietnia 2019 roku.

Jak zdobyć nagrody

Nagrodą w promocji jest premia pieniężna przyznawana przez bank za wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia. Santander przyzna Klientom cztery premie w wysokości 50 złotych każda za otrzymany w każdym miesiącu wpływ z wynagrodzenia w wysokości 1000 złotych. Regulamin definiuje wynagrodzenie jako:

wynagrodzenie, renta, emerytura, świadczenie ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpływy własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach Banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia.”

W skrócie:

Pierwszą premię Klienci otrzymają za:
– otworzenie promocyjnego rachunku wraz z kartą debetową,
– złożenie dyspozycji przekazania wynagrodzenia,
– wpływ z tytułu wynagrodzenia w wysokości 1000 złotych.

Kolejne trzy premie trafią do Klienta za:
– wpływy z tytułu wynagrodzenia w wysokości 1000 złotych.

Promocje dodatkowe

Warto pamiętać, że równolegle można skorzystać z dwóch trwających promocji w Santander Bank Polska:

  1. 80 złotych za otworzenie Konta Jakie Chcę z wykorzystaniem kodu polecającego.
  2. Podwyższone oprocentowanie wynoszące 2,7% na Koncie Systematycznym (oszczędnościowym) dla kwoty maksymalnie 20 000 złotych do 29 czerwca 2019 roku.


źródło grafiki: Santander Bank Polska

Co można otrzymać?

Klienci otrzymają cztery premię po 50 złotych za spełnienie warunków w każdym następującym po sobie miesiącu.

Przyznanie nagrody

Nagrodę za wpływy na konto bank przekaże Klientom maksymalnie do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji.

Regulamin promocji

Wszystkie informacje i regulamin promocji znajdziemy na stronie: https://static3.santander.pl/asset/r/e/g/regulamin_promocji_200_zl_za_wynagrodzenie-edycja-2_93076.pdf.źródło grafiki: Santander Bank Polska

Konto Jakie Chcę – koszt

Prowadzenie rachunku jest całkowicie darmowe niezależnie od aktywności właściciela. Opłaty pojawiają się wraz z kartą debetową, która jest dołączona do konta. Klient nie poniesie kosztów za posiadanie karty, jeżeli wykona przynajmniej 5 płatności bezgotówkowych lub będzie płacił 3 złote miesięcznie niezależnie od wszystkiego. Wybór jednej z opcji zależy od posiadacza karty.

Ponadto Klienci, którzy nie skończyli dwudziestu sześciu lat mogą wypłacać pieniądze ze wszystkich bankomatów za darmo. Klienci powyżej tej granicy wiekowej zapłacą 5 złotych za każdą wypłatę w obcym bankomacie.


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest bankiem uniwersalnym z siedzibą zlokalizowaną w Warszawie. Obecnie jest drugim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów i liczby posiadanych placówek. Pod koniec 2018 roku aktywa SBP wynosiły ponad 206 000 000 000 złotych. Bank obsługiwał aż 611 placówek, w których pracowało 611 pracowników. Prezesem instytucji jest Michał Gajewski.

Santander Bank Polska przejął działalność Banku Zachodniego WBK. Ten powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym w 2001 roku. Od 2011 roku należał do hiszpańskiej grupy Santander.

W listopadzie 2018 roku SBP przejął również wydzieloną część Deutsche Bank Polska. W związku z tym Santander Bank Polska zyskał blisko 400 000 nowych Klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych.

Komentarze