Czy świadczenie 500+ wskazujemy w rozliczeniu PIT ?

Czy świadczenie 500+ wskazujemy w rozliczeniu PIT ?

author
Aneta Jankowska
10 stycznia 2017
Z programu 500 plus korzysta wiele rodzin. Podobnie jak wynagrodzenie z umowy o pracę, zlecenia lub z prowadzonej firmy, świadczenie jest przychodem. Czy trzeba go zatem wskazywać w rocznym rozliczeniu PIT ? Na szczęście nie ma takiej potrzeby.

Dla podatników podatku PIT przygotowano różne zwolnienia. Zostały one przewidziane między innymi w związku ze wsparciem przez państwo niektórych sfer działalności. Jedną z nich jest polityka prorodzinna. Państwo pomaga rodzinom np. poprzez świadczenie związane z porodem, zwolnienie z podatku świadczeń przyznawanym polskim rodzinom czy odliczaną od podatku ulgę prorodzinną. Do nich należą:

– świadczenia rodzinne, które są otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych

– dodatki rodzinne i pielęgnacyjne

– zasiłki dla opiekunów otrzymywane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– świadczenia pieniężne otrzymywane w sytuacjach bezskuteczności egzekucji alimentów

– zasiłki porodowe otrzymywane na podstawie odrębnych przepisów

– świadczenie wychowawcze otrzymywane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)   

– dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych (art. 21 ust. 1 pkt 64 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016. poz. 195) został wprowadzony program 500 plus. Dlatego świadczenie pozostaje zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Przypomnijmy, że ta pomoc przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zasiłek przysługuje na pierwsze dziecko, o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę jest mniejszy niż 800 złotych. Jeśli jest mowa o dziecku niepełnosprawnym, to świadczenie wychowawcze również przysługuje na pierwsze dziecko,a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekracza kwoty 1 200 złotych

Wypłatę pomocy można pobierać w gotówce, jak i w naturze czy poprzez nieodpłatne świadczenia. Mowa tu o przypadkach, gdy osoba otrzymująca świadczenie trwoni je lub wydaje niezgodnie z celem. W takim przypadku zwolniona z opodatkowania jest też wartość przekazywanych świadczeń.

PIT roczny i 500 plus

Zwolnienie z opodatkowania środków otrzymywanych z programu 500 plus oznacza, że w trakcie roku jednostka wypłacająca nie pobiera zaliczki na podatek – przyznane jest 500 złotych i tyle dokładnie jest wypłacane. Natomiast deklaracja roczna podatnika nie będzie zawierała informacji o kwotach wypłacanych z programu. 

W sytuacji, gdy podatnik nie posiada innych przychodów w konkretnym roku, nie musi składać żadnej deklaracji podatkowej. Jeżeli natomiast posiada inne źródła przychodów, na przykład zarabia na podstawie umowy o pracę, to wówczas składa właściwą dla siebie deklarację podatkową i wykazuje w niej przychody opodatkowane pomijając w pozycjach obejmujące przychody kwoty pochodzące z programu 500 plus.  

Deklaracja a liczba dzieci w rodzinie

Nieistotne czy świadczenie wypłacane jest z tytułu jednego dziecka czy większej ilości. Takie zwolnienie obejmuje wszystkie świadczenia wychowawcze. Co za tym idzie – na wszystkie dzieci – środki przyznane w ramach 500 plus. Nie jest ono również związane z wartością przychodu w rodzinie. Jeśli podatnik zarabia dużo i otrzymuje 500 zł na każde wychowywane dziecko, to kwoty świadczeń wychowawczych nadal są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej, prawo do świadczenia wychowawczego nie ogranicza ulg podatkowych. Osoba, otrzymująca po 500 zł miesięcznie na dziecko, ma też możliwość:

– rozliczać ulgę prorodzinną
– rozliczać się ze swoich przychodów wspólnie z małżonkiem 
– rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Trzeba pamiętać, że dla rozliczania wyżej wymienionych ulg i metod opodatkowania konieczne jest spełnienie konkretnych wymagań określonych dla każdego z nich.

Zarobki zagraniczne

Jeżeli podatnik zdobywa w roku podatkowym jedynie przychody z zagranicy, w przypadku których zastosowanie znajduje zwolnienie z progresją (np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec), natomiast w Polsce jedynie środki z programu „500 plus”, to nadal nie musi on składać w Polsce deklaracji podatkowej.

W innej sytuacji, o ile uzyskuje zarobki z zagranicy, do których zastosowanie znajduje zasada proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia, USA) i kwoty z programu „500 plus”, to środki z tego świadczenia nie wpłyną na wartość przychodu, od którego odlicza się wynagrodzenie zagraniczne.

500 plus a ulga prorodzinna

Zwolnione z opodatkowania świadczenie 500 plus nie ogranicza możliwości rodzica do odliczania ulgi prorodzinnej czy w przypadku niskich zarobków prawa do zwrotu niewykorzystanej (nie odliczanej od podatku) kwoty ulgi prorodzinnej.

Inne świadczenia rodzinne

Kwota 500 złotych na dziecko nie wpływa na wartość przychodu, który bierze się pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych na rzecz otrzymujących świadczenie. Zapomogi rodzinne mogą być jednak ograniczone, o ile podatnik wykorzystuje ulgę prorodzinną czy występuje o zwrot tej ulgi, w części niewykorzystanej (nieodliczonej od podatku).

Kwoty te są dochodem branym pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych – zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu:

– urodzenia dziecka
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– samotnego wychowywania dziecka
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– rozpoczęcia roku szkolnego
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

.
W sytuacji wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowego – dochód będzie również rozpatrywany. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Czyszczenie BIK – za darmo
Biuro Informacji Kredytowej
author
Dominika Sobieraj
19 stycznia 2023

Czyszczenie BIK – za darmo

Inspektorat ZUS w Wałczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Wałczu

Provident w Sochaczewie
Oddziały
author
Patryk Byczek
06 marca 2019

Provident w Sochaczewie

Bank Spółdzielczy w Jasienicy sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 października 2019

Bank Spółdzielczy w Jasienicy sesje przychodzące i wychodzące

Pożyczka 100 zł – gdzie dostanę?
Pożyczki
author
Patryk Byczek
17 stycznia 2023

Pożyczka 100 zł – gdzie dostanę?

Wiosenny konkurs Ferratum Banku
Promocje bankowe
autor wpisu
Marek_Rutkowski
14 maja 2018

Wiosenny konkurs Ferratum Banku

Porównaj