Tajemnica bankowa – kogo nie obowiązuje?

Tajemnica bankowa – kogo nie obowiązuje?

author
Katarzyna Wasiłowska
09 października 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Tajemnica bankowa jest, podobnie jak tajemnica lekarska czy adwokacka, rodzajem zobowiązania zawodowego. Obliguje ona do traktowania danych, przetwarzanych w ramach wykonywanej profesji jako poufnych i nieudostępniania ich osobom postronnym. Jakie informacje objęte są tajemnicą bankową? Kogo zobowiązanie to nie dotyczy?

Tajemnica bankowa — czym jest?

Zasada została wprowadzona w Polsce w 1924 roku i wówczas była ściśle związana z funkcjonowaniem Pocztowych Kas Oszczędnościowych. Obecnie (od 1997 roku) tajemnica bankowa obejmuje wszystkie instytucje bankowe, a co za tym idzie każdego pracownika wykonującego w danej placówce czynności, takie jak:

 • negocjacje,
 • zawieranie umów i realizowanie kontraktów,
 • inne czynności w ramach szeroko pojmowanej obsługi klienta oddziału.

Zgodnie z definicją orzecznictwa należy podkreślić, iż w skład informacji poufnych wchodzą nie tylko umowy, ale również wszelkiego rodzaju dokumenty fizyczne i elektroniczne (w bazach danych) zawierające zapis historii płatności, dane wrażliwe klientów i wszystkie informacje wykorzystywane przy jakiejkolwiek czynności bankowej, odnoszące się do klienta instytucji. Wyjawienie informacji, objętej ochroną, wiązać się będzie z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Tajemnica bankowa — kogo dotyczy?

Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej dotyczy każdej osoby zatrudnionej placówce bankowej. Co ciekawe, nie kończy się w momencie ustania stosunku pracy (gdy umowa z pracownikiem zostaje rozwiązana). Przepis o poufności danych nakłada obowiązek zachowania tajemnicy na:

 • każdego pracownika, mającego dostęp do baz danych i informacji poufnych (doradców, techników etc.);
 • pośredników kredytowych, czyli osoby, których zadaniem jest znalezienie idealnej oferty kredytowej dla klienta i załatwienie wszelkich formalności, związanych z uzyskaniem pożyczki;
 • agencje bankowe, podmioty uzupełniające, które, podobnie jak oddziały banku zajmują się dystrybucją jego produktów, mają jednak mniejszy zakres działania;
 • firmy, działające na zlecenie banku.

Tajemnica bankowa — kogo nie dotyczy?

Warto zaznaczyć pewna bardzo istotną kwestię, z której wiele osób niestety nie zdaje sobie sprawy. Bank nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisu tajemnicy bankowej w relacji z innymi bankami i instytucjami, które zajmują się udzielaniem kredytów. Oczywiście mają one dostęp wyłącznie do tych informacji, które są obligatoryjne, aby przeprowadzić konkretne działania bankowe, np. przelewy międzybankowe.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o tzw. dostawców usług płatniczych. Przelew wychodzący, płatność kartą wymaga potwierdzenia ze strony banku tego, iż na swoim rachunku bankowym posiadasz środki finansowe, pozwalające ci na finalizację danej transakcji.

Dostawcy usług płatniczych:

 • bank krajowy i zagraniczny,
 • instytucja, która udziela kredytu,
 • instytucja pieniądza elektronicznego,
 • instytucja płatnicza,
 • organ administracji publicznej,
 • biuro usług płatniczych;
 • mniejsza instytucja płatnicza itp.

Instytucje i osoby, dla których może zostać uchylony ten przepis to:

 • banki i instytucje kredytowe;
 • dostawcy usług płatniczych;
 • Urząd Skarbowy — w sytuacji trwającego postępowania karnego lub w przypadku spraw dot. przestępstw skarbowych (po dane, w imieniu Urzędu Skarbowego, zgłosi się prokurator, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik celno-skarbowy bądź naczelnik skarbowy);
 • Komornik sądowy — może on uzyskać informacje m.in. o saldzie kont bankowych, liczbie prowadzonych rachunków, udzielonych pełnomocnictwach, transakcjach przychodzących, szczególnie regularnych wpływach etc.,
 • Biegli rewidenci,
 • Sąd,
 • Prokurator,
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
 • ABW lub CBA,
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • służby mundurowe: policja, wojsko,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Komisja Nadzoru Finansowego.

Sprawdź, do kogo należą banki w Polsce, a co za tym idzie, kto ma dostęp do twoich danych. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy również listę banków działających w Polsce 2023. Zawiera ona najważniejsze informacje dot. każdej z wymienionych instytucji bankowych na terenie kraju, sporządzoną na podstawie informacji udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jakie informacje są objęte tajemnicą bankową?

Tajemnicą bankową objęte są tak naprawdę wszystkie informacje i dokumenty, odnoszące się do relacji między klientem a bankiem. Pracownik banku nie ma prawa upubliczniać lub przekazywać osobom nieupoważnionym żadnych informacji. Nie może potwierdzić, zaprzeczyć czy dana osoba jest klientem danej instytucji bankowej. Aby upoważnić bliską nam osobę do reprezentacji, podejmowania czynności w naszym imieniu potrzebne będzie przedłożone w banku pełnomocnictwo.

Objęte tajemnicą są:

 • produkty bankowe, usługi, z których korzystamy jako klienci,
 • saldo naszych kont bankowych, historia wszystkich transakcji przychodzących i wychodzących (przelewów, płatności bezdotykowych, zleceń stałych etc.),
 • informacje dot. uzyskiwanych świadczeń (pożyczek),
 • kwestie dot. gwarancji bankowych,
 • informacje dot. wprowadzanych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji).

Konsekwencje za złamanie tajemnicy bankowej

Prawo Bankowe przewiduje poważne konsekwencje za złamanie tajemnicy bankowej. Według zapisu z art. 171 ust. 5:

Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

W obliczu tak niebagatelnych sankcji trudno się dziwić temu, iż pracownicy instytucji bankowych tak skrupulatnie pilnują przestrzegania tego przepisu. Nawet w sytuacjach wyjątkowych (takich jak choroba, wypadek, zdarzenie losowe), bez pełnomocnictwa, nie udostępnią oni żadnych informacji rodzinie, bliskim klienta.

Źródła:

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Hornowska-A._Tajemnica-bankowa-konstrukcja-przes%C5%82anki-procedura-ochrony-i-zwolnienia-uj%C4%99cie-komparatystyczne.pdf

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/2-praktyczne-aspekty-tajemnicy-bankowej.pdf

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/332/2903

https://knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/platniczy/informacje_ogolne/dostawcy_uslug_platniczych

author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki Kołobrzeg

Szukasz najlepszego finansowania w Kołobrzegu? Obejrzyj ranking z najatrakcyjniejszymi propozycjami pożyczek online. Otrzymaj nawet 200 000 zł z okresem spłaty do 10 lat. Pieniądze dostępne natychmiast

author
Aleksandra Gościnna
21 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP ostrzega przed fałszywymi telefonami

Bank PKO BP w najnowszym komunikacie poinformował o nowym zagrożeniu. Fałszywi pracownicy próbują nakłonić Klientów do zainstalowania dodatkowych aplikacji. Na czym polega oszustwo i jakie są zagrożenia? Sprawdzamy.

author
Aleksandra Gościnna
19 kwietnia 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Darmowe szczepienia na grypę dla seniorów

Od 1 września seniorzy mogą liczyć na darmowe szczepienia na grypę. Ulga nie obejmie jednak wszystkich – bezpłatne szczepionki otrzymają wyłącznie osoby, które ukończyły 75. rok życia. Darmowe szczepionki będą dostępne we wszystkich miastach w Polsce.

author
Dominika Byczek
25 sierpnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Gorzycach

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Gorzycach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
05 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Grodzisku Mazowieckim

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Grodzisku Mazowieckim – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
20 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Polkowicach

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Polkowicach – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
17 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj