Banki to insytucje, które oficjalnie pośredniczą w obrocie finansami. Głównym zadaniem każdego banku jest szeroko pojęta obsługa pieniądza. Sprawdź kompletną i aktualną na rok 2021 listę banków w Polsce.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 02.01.2021
Udostępnij:

Bank zdefiniowany jest w polskim prawie w ustawie dotyczącej prawa bankowego:

PODSTAWA PRAWNA
Art. 2. Pojęcie banku
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Dz.U.2017.0.1876 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe


BANKI W POLSCE


1. PKO Bank Polski

Adres centrali: ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 333 378 000 000 zł
2. Do kogo należy bank: Skarb Państwa (Polska)
3. Rok założenia: 1919
4. Liczba oddziałów: 1101
5. Liczba klientów: 11 046 000 (razem z Inteligo)
6. Liczba pracowników: 23 220
7. Adres strony: www.pkobp.pl 

Pozostałe informacje:
PKO BP sesje Elixir
PKO BP kod SWIFT/BIC
PKO BP infolinia


2. Bank Pekao SA

Adres centrali: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 209 065 319 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: PZU S.A. (Polska)
3. Rok założenia: 1929
4. Liczba oddziałów: 721  
5. Liczba klientów: 5 741 705
6. Liczba pracowników: 13 497
7. Adres strony: https://www.pekao.com.pl/

Pozostałe informacje:
Pekao SA sesje Elixir
Pekao SA kod SWIFT/BIC
Pekao SA infolinia


3. Santander Bank Polska

Adres banku: przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 186 977 423 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: Banco Santander S.A. (Hiszpania)
3. Rok założenia: 2001
4. Liczba oddziałów: 525
5. Liczba klientów: 5 191 321
6. Liczba pracowników: 10 574
7. Adres strony: https://santander.pl

Pozostałe informacje:
Santander Bank Polska sesje Elixir
Santander Bank Polska kod SWIFT/BIC
Santander Bank Polska infolinia


4. ING Bank Śląski

Adres banku: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

1. Wysokość aktywów:166 545 200 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: ING Groep (Holandia)
3. Rok założenia: 1988
4. Liczba oddziałów: 330
5. Liczba klientów: 4 700 000
6. Liczba pracowników: 7 700
7. Adres strony: https://www.ingbank.pl/

Pozostałe informacje:
ING Bank Śląski sesje Elixir
ING Bank Śląski kod SWIFT/BIC
ING Bank Śląski infolinia


5. mBank

Adres banku: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 164 499 701 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: Commerzbank AG (Niemcy)
3. Rok założenia: 1986
4. Liczba oddziałów: 144
5. Liczba klientów: 4 679 587
6. Liczba pracowników: 6 114
7. Adres strony: https://www.mbank.pl/

Pozostałe informacje:
mBank sesje Elixir
mBank kod SWIFT/BIC
mBank infolinia


6. Bank BNP Paribas

Adres banku: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 108 492 123 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: BNP PARIBAS (Francja)
3. Rok założenia: 2015
4. Liczba oddziałów: 527
5. Liczba klientów: 3 910 900
6. Liczba pracowników: 9 321
7. Adres strony: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni

Pozostałe informacje:
BNP Paribas sesje Elixir
BNP Paribas kod SWIFT/BIC
BNP Paribas infolinia


6. Bank Millennium

Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

1. Wysokość aktywów:100 811 595 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: Banco Comercial Portugues S.A. (Portugalia)
3. Rok założenia: 1989
4. Liczba oddziałów: 373
5. Liczba klientów: 3 965 196
6. Liczba pracowników: 7 803
7. Adres strony: https://www.bankmillennium.pl/

Pozostałe informacje:
Bank Millennium sesje Elixir
Bank Millennium kod SWIFT/BIC
Bank Millennium infolinia


8. Alior Bank

Adres banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 76 122 565 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: PZU S.A. (Polska)
3. Rok założenia: 2008
4. Liczba oddziałów: 213
5. Liczba klientów: 4 512 902 (razem z TMUB)
6. Liczba pracowników: 7 465
7. Adres strony: https://www.aliorbank.pl/

Pozostałe informacje:
Alior Bank sesje Elixir
Alior Bank kod SWIFT/BIC
Alior Bank infolinia


9. Citi Handlowy

Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 62 192 943 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: Citibank Overseas Investment Corporation (USA)
3. Rok założenia: 1870
4. Liczba oddziałów: 21
5. Liczba klientów: 685 000
6. Liczba pracowników: 3 022
7. Adres strony: http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/index.htm

Pozostałe informacje:
Citi Handlowy sesje Elixir
Citi Handlowy kod SWIFT/BIC
Citi Handlowy infolinia


10. Getin Noble Bank

Adres banku: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 51 763 417 000 zł (II kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: LC Corp BV (Holandia)
3. Rok założenia: 2004
4. Liczba oddziałów: 180
5. Liczba pracowników: 4 116
6. Adres strony:  https://www.getinbank.pl/

Pozostałe informacje:
Getin Noble Bank sesje Elixir
Getin Noble Bank kod SWIFT/BIC
Getin Noble Bank infolinia


11. BOŚ Bank

Adres banku: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 19 304 250 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Polska)
3. Rok założenia: 1991
4. Liczba oddziałów: 53
5. Liczba klientów: 222 400
6. Liczba pracowników: 1 086
7. Adres strony: https://www.bosbank.pl

Pozostałe informacje:
Bank Ochrony Środowiska sesje Elixir
Bank Ochrony Środowiska kod SWIFT/BIC
Bank Ochrony Środowiska infolinia


12. Idea Bank

Adres banku: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 16 661 127 000 zł (III kw. 2019)
2. Do kogo należy bank: Bank Pekao SA
3. Rok założenia: 1991
4. Liczba oddziałów: 27
5. Liczba pracowników: 1 135
6. Adres strony: https://www.ideabank.pl

Pozostałe informacje:
Idea Bank sesje Elixir
Idea Bank kod SWIFT/BIC
Idea Bank infolinia


Banki wskazane poniżej tego miejsca nie są notowane na GPW.


13. Bank BPS

Adres banku: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

1. Do kogo należy bank: zrzeszone banki spółdzielcze (Polska)
2. Rok założenia: 1992
3. Liczba placówek: 2,3 tys.
4. Liczba bankomatów: 2,2 tys.
5. Adres strony: https://www.bankbps.pl

Pozostałe informacje:
Bank BPS sesje Elixir
Bank BPS kod SWIFT/BIC
Bank BPS infolinia


14. Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Adres banku: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

1. Do kogo należy bank: Raiffeisen Bank International AG (Austria)
2. Rok założenia: 2013
3. Adres strony: https://www.rbinternational.com.pl/

Pozostałe informacje:
Raiffeisen Bank International sesje Elixir
Raiffeisen Bank International kod SWIFT/BIC
Raiffeisen Bank International infolinia


15. Credit Agricole

Adres banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

1. Do kogo należy bank: SAS Rue La Boetie (Francja)
2. Rok założenia: 1991
3. Liczba oddziałów: 358
4. Liczba klientów: 1 620 000
5. Liczba pracowników: 4 520
6. Adres strony: https://www.credit-agricole.pl

Pozostałe informacje:
Credit Agricole sesje Elixir
Credit Agricole kod SWIFT/BIC
Credit Agricole infolinia


16. SGB Bank

Adres banku: ul.Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań

1. Rok założenia: 1990
2. Liczba placówek: około 1500
3. Liczba banków spółdzielczych: 194
4. Adres strony: http://www.sgb.pl/sgb-bank/

Pozostałe informacje:
SGB Bank sesje Elixir
SGB Bank kod SWIFT/BIC
SGB Bank infolinia


17. Santander Consumer Bank

Adres banku: ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław

1. Do kogo należy bank: Grupa Santander (Hiszpania)
2. Rok założenia: 1957
3. Liczba oddziałów: 150
4. Liczba klientów: 1 993 416
5. Liczba pracowników: 2 052
6. Adres strony: https://www.santanderconsumer.pl

Pozostałe informacje:
Santander Consumer Bank sesje Elixir
Santander Consumer Bank kod SWIFT/BIC
Santander Consumer Bank infolinia


18. Bank Pocztowy

Adres banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

1. Do kogo należy bank: Poczta Polska S.A.
2. Rok założenia: 1990
3. Liczba oddziałów: 182
4. Liczba klientów: 902 521
5. Liczba pracowników: 1 408
6. Adres strony: https://www.pocztowy.pl

Pozostałe informacje:
Bank Pocztowy sesje Elixir
Bank Pocztowy kod SWIFT/BIC
Bank Pocztowy infolinia


19. Nest Bank

Adres banku: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

1. Do kogo należy bank: AnaCap Financial Partners (Wielka Brytania)
2. Rok założenia: 1995
3. Adres strony: https://www.nestbank.pl

Pozostałe informacje:
Nest Bank sesje Elixir
Nest Bank kod SWIFT/BIC
Nest Bank infolinia


20. Volkswagen Bank Polska

Adres banku: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

1. Do kogo należy bank: Grupa Volkswagen
2. Rok założenia: 1998
3. Liczba oddziałów: 0
4. Adres strony: https://www.vwbank.pl

Pozostałe informacje:
Volkswagen Bank Polska sesje Elixir
Volkswagen Bank Polska kod SWIFT/BIC
Volkswagen Bank Polska infolinia


21. Plus Bank

Adres banku: aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa

1. Do kogo należy bank: Grupa kapitałowa PLUS BANK S.A (Polska)
2. Rok założenia: 1991
3. Liczba oddziałów: 1
4. Liczba pracowników: 400
5. Adres strony: https://plusbank.pl

Pozostałe informacje:
Plus Bank sesje Elixir
Plus Bank kod SWIFT/BIC
Plus Bank infolinia


22. Toyota Bank Polska

Adres banku: ul.Postępu 18 b, 02-676 Warszawa

1. Do kogo należy bank: Toyota Motor Corporation oraz Toyota Financial Services Corporation
2. Rok założenia: 2000
3. Adres strony: https://www.toyotabank.pl

Pozostałe informacje:
Toyota Bank Polska sesje Elixir
Toyota Bank Polska kod SWIFT/BIC
Toyota Bank Polska infolinia


23. DNB Bank Polska

Adres banku: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 11 mld zł
2. Do kogo należy bank: Bank DNB (Norwegia)
3. Rok założenia: 2002
4. Liczba placówek: 1 (Warszawa)
5. Adres strony: https://www.dnb.pl

Pozostałe informacje:
DNB Bank Polska sesje Elixir
DNB Bank Polska kod SWIFT/BIC
DNB Bank Polska infolinia


24. EnveloBank

Adres banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

1. Do kogo należy bank: Bank Pocztowy (Poczta Polska S.A.)
2. Rok założenia: 2017
3. Liczba oddziałów: 4700
4. Liczba wpłatomatów: 1000
5. Adres strony: https://www.envelobank.pl/

Pozostałe informacje:
EnveloBank sesje Elixir
EnveloBank kod SWIFT/BIC
EnveloBank infolinia


25. Inteligo

Adres banku: ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa

1. Do kogo należy bank: PKO Bank Polski
2. Rok założenia: 2001
3. Adres strony: https://inteligo.pl

Pozostałe informacje:
Inteligo sesje Elixir
Inteligo kod SWIFT/BIC
Inteligo infolinia


26. Bank Gospodarstwa Krajowego

Adres banku: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 100,52 mld zł
2. Do kogo należy bank: Skarb Państwa (Polska)
3. Rok założenia: 1924
4. Adres strony: https://www.bgk.pl

Komentarze (12)

“kompletną i aktualną na rok 2021 listę banków w Polsce”

czy to jest kompletna lista banków?
czyżby?
jest ich około 600

Robert Skrobosz, 21 lutego 2021 o 12:43

PKO ,żadnych problemów dobry kontakt.

Nie polecam mbank jak najdalej od nich

Trzymanie pieniędzy w bankach to głupota. Oprocentowanie lokat i kont pozwalają na okradanie ludzi. Nie pokrywa ono nawet inflacji. To w czasach dawnie minionych trzymanie pieniędzy było opłacalne, oprócz pokrywania inflacji była i dodatkowa premia. Obecne banki zarabiają na ludziach nie dają im nic w zamian. Dziwię się, ze Rząd w tej w kwestii nic nie robi. Tak nie może być w uczciwym państwie. Pan premier bankowiec godzi się na to?. Dziwne i szokujące. Żle się żyje w takim kraju.

dla mnie ing jest najlepszy
profesjonalna obsługa itp
nie wciskają kredytów
mam u nich konto 9 lat nie miałem problemów ze cos nie działa czy cos
pozdrawiam

BANKÓW JAK PSÓW A LUDZI CORAZ MNIEJ .

Rozczarowany klient, 4 czerwca 2020 o 11:18

Najgorszy BANK to SANTANDRE! Pozwala okradać klientów, nie przyczyniając się do pomocy odzyskania środków co więcej UTRUDNIA odzyskanie skradzionych funduszy, ukrywając dane ZŁODZIEJA! Może to ścisła współpraca, ciężko stwierdzić. ODRADZAM!

Mam konto w Idea Bank i nie narzekam. Poza tym mają świetną ofertę.

MBank już niedługo zostanie wchłonięty przez Aliora lub ING

mBank – chwalę i polecam,

IdeaBank – uciekać jak najdalej!!!

Banki ze stratami to te przyjazne klientowi. Inne doją.

zostanie 8 z Aliorem na końcu lub Alior tez zniknie.W ciągu kilku lat.