Banki to insytucje, które oficjalnie pośredniczą w obrocie finansami. Głównym zadaniem Banku jest szeroko pojęta obsługa pieniądza. Sprawdź kompletną listę banków w Polsce.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 01.01.2019
Udostępnij:

Bank zdefiniowany jest w polskim prawie w ustawie dotyczącej prawa bankowego:

PODSTAWA PRAWNA
Art. 2. Pojęcie banku
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Dz.U.2017.0.1876 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe


BANKI W POLSCE


1. PKO Bank Polski

Adres centrali: ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 273 mld zł 
2. Do kogo należy bank: Skarb Państwa (Polska)
3. Rok założenia: 1919
4. Liczba oddziałów: 1176
5. Zysk za 2017 rok: 820 mln 
6. Liczba pracowników: 24 500
7. Adres strony: www.pkobp.pl 

Pozostałe informacje:
PKO BP sesje Elixir
PKO BP kod SWIFT/BIC
PKO BP infolinia


2. Bank Pekao SA

Adres centrali: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 178 mld
2. Do kogo należy bank: PZU S.A. (Polska)
3. Rok założenia: 1929
4. Liczba oddziałów: 851
5. Zysk za 2017 rok: 2,5 mld złotych
6. Liczba pracowników: 15 366
7. Adres strony: https://www.pekao.com.pl/

Pozostałe informacje:
Pekao SA sesje Elixir
Pekao SA kod SWIFT/BIC
Pekao SA infolinia


3. Santander Bank Polska

Adres banku: przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 137 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Banco Santander S.A. (Hiszpania)
3. Rok założenia: 2001
4. Liczba oddziałów: 540
5. Liczba pracowników: 11 400
6. Adres strony: https://santander.pl

Pozostałe informacje:
Santander Bank Polska sesje Elixir
Santander Bank Polska kod SWIFT/BIC
Santander Bank Polska infolinia


4. mBank

Adres banku: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 127 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Commerzbank AG (Niemcy)
3. Rok założenia: 1986
4. Liczba oddziałów: 260
5. Zysk za 2017 rok: 311,6 mln złotych
6. Liczba pracowników: 5673
7. Adres strony: https://www.mbank.pl/

Pozostałe informacje:
mBank sesje Elixir
mBank kod SWIFT/BIC
mBank infolinia


5. ING Bank Śląski

Adres banku: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

1. Wysokość aktywów: 123 mld złotych
2. Do kogo należy bank: ING Groep (Holandia)
3. Rok założenia: 1988
4. Liczba oddziałów: 352
5. Zysk za 2017 rok: 1,4 mld złotych
6. Liczba pracowników: 7655
7. Adres strony: https://www.ingbank.pl/

Pozostałe informacje:
ING Bank Śląski sesje Elixir
ING Bank Śląski kod SWIFT/BIC
ING Bank Śląski infolinia


6. Bank Millennium

Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 72 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Banco Comercial Portugues S.A. (Portugalia)
3. Rok założenia: 1989
4. Liczba oddziałów: 359
5. Zysk za 2017 rok: 681 mln złotych
6. Liczba pracowników: 5513
7. Adres strony: https://www.bankmillennium.pl/

Pozostałe informacje:
Bank Millennium sesje Elixir
Bank Millennium kod SWIFT/BIC
Bank Millennium infolinia


7. Bank BNP Paribas

Adres banku: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 70 mld złotych
2. Do kogo należy bank: BNP PARIBAS (Francja)
3. Rok założenia: 2015
4. Liczba oddziałów: 472
5. Zysk za 2017 rok: 279 mln złotych
6. Liczba pracowników: 7344
7. Adres strony: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni

Pozostałe informacje:
BNP Paribas sesje Elixir
BNP Paribas kod SWIFT/BIC
BNP Paribas infolinia


8. Alior Bank

Adres banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 70 mld złotych
2. Do kogo należy bank: PZU S.A. (Polska)
3. Rok założenia: 2008
4. Liczba oddziałów: 244
5. Zysk za 2017 rok: 515 mln złotych
6. Liczba pracowników: 8004
7. Adres strony: https://www.aliorbank.pl/

Pozostałe informacje:
Alior Bank sesje Elixir
Alior Bank kod SWIFT/BIC
Alior Bank infolinia


9. Getin Noble Bank

Adres banku: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 58 mld złotych
2. Do kogo należy bank: LC Corp BV (Holandia)
3. Rok założenia: 2004
4. Liczba oddziałów: 239
5. Strata za 2017 rok: – 574 mln złotych
6. Liczba pracowników: 5153
7. Adres strony:  https://www.getinbank.pl/

Pozostałe informacje:
Getin Noble Bank sesje Elixir
Getin Noble Bank kod SWIFT/BIC
Getin Noble Bank infolinia


10. Raiffeisen Bank International

Adres banku: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 49 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Raiffeisen Bank International AG (Austria)
3. Rok założenia: 2013
4. Liczba oddziałów: 162
5. Zysk za 2017 rok: 76 mln złotych
6. Liczba pracowników: 4453
7. Adres strony: https://www.rbinternational.com.pl/

Pozostałe informacje:
Raiffeisen Bank International sesje Elixir
Raiffeisen Bank International kod SWIFT/BIC
Raiffeisen Bank International infolinia


11. Citi Handlowy

Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 44 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Citibank Overseas Investment Corporation (USA)
3. Rok założenia: 1870
4. Liczba oddziałów: 30
5. Zysk za 2017 rok: 535 mln złotych
6. Liczba pracowników: 3457
7. Adres strony: http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/index.htm

Pozostałe informacje:
Citi Handlowy sesje Elixir
Citi Handlowy kod SWIFT/BIC
Citi Handlowy infolinia


12. Idea Bank

Adres banku: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 24 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Getin Holding S.A. (Polska)
3. Rok założenia: 1991
4. Liczba oddziałów: 45
5. Zysk za 2017 rok: 230 mln złotych
6. Liczba pracowników: 1 889
7. Adres strony: https://www.ideabank.pl

Pozostałe informacje:
Idea Bank sesje Elixir
Idea Bank kod SWIFT/BIC
Idea Bank infolinia


13. Bank BPS

Adres banku: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 23 mld złotych
2. Do kogo należy bank: zrzeszone banki spółdzielcze (Polska)
3. Rok założenia: 1992
4. Liczba oddziałów: 35
5. Zysk za 2017 rok: 1 555 000 złotych
6. Adres strony: https://www.bankbps.pl

Pozostałe informacje:
Bank BPS sesje Elixir
Bank BPS kod SWIFT/BIC
Bank BPS infolinia


14. Credit Agricole

Adres banku: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

1. Wysokość aktywów: 22 mld złotych
2. Do kogo należy bank: SAS Rue La Boetie (Francja)
3. Rok założenia: 1991
4. Liczba oddziałów: 385
5. Zysk za 2017 rok: 202 mln złotych
6. Liczba pracowników: 5034
7. Adres strony: https://www.credit-agricole.pl

Pozostałe informacje:
Credit Agricole sesje Elixir
Credit Agricole kod SWIFT/BIC
Credit Agricole infolinia


15. BOŚ Bank

Adres banku: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 19 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Polska)
3. Rok założenia: 1991
4. Liczba oddziałów: 61
5. Zysk za 2017 rok: 46 mln złotych
6. Liczba pracowników: 1314
7. Adres strony: https://www.bosbank.pl

Pozostałe informacje:
Bank Ochrony Środowiska sesje Elixir
Bank Ochrony Środowiska kod SWIFT/BIC
Bank Ochrony Środowiska infolinia


16. SGB Bank

Adres banku: ul.Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań

1. Wysokość aktywów: 19 mld złotych
2. Rok założenia: 1990
3. Liczba oddziałów: 198
4. Zysk za 2017 rok: 3 285 735 złotych
5. Liczba pracowników: 12 000
6. Adres strony: http://www.sgb.pl/sgb-bank/

Pozostałe informacje:
SGB Bank sesje Elixir
SGB Bank kod SWIFT/BIC
SGB Bank infolinia


17. Santander Consumer Bank

Adres banku: ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław

1. Wysokość aktywów: 17 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Grupa Santander (Hiszpania)
3. Rok założenia: 2006
4. Liczba oddziałów: 153
5. Liczba pracowników: 2438
6. Adres strony: https://www.santanderconsumer.pl

Pozostałe informacje:
Santander Consumer Bank sesje Elixir
Santander Consumer Bank kod SWIFT/BIC
Santander Consumer Bank infolinia


18. Eurobank

Adres banku: ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław

1. Wysokość aktywów: 14 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Société Générale (Francja)
3. Rok założenia: 1990
4. Liczba oddziałów: 250
5. Zysk za 2017 rok: 103 mln złotych
6. Liczba pracowników: 2903
7. Adres strony: https://www.eurobank.pl/

Pozostałe informacje:
Eurobank sesje Elixir
Eurobank kod SWIFT/BIC
Eurobank infolinia


19. Bank Pocztowy

Adres banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

1. Wysokość aktywów: 7 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Poczta Polska S.A.
3. Rok założenia: 1990
4. Liczba oddziałów: 214
5. Zysk za 2017 rok: 5 mln złotych
6. Liczba pracowników: 1339
7. Adres strony: https://www.pocztowy.pl

Pozostałe informacje:
Bank Pocztowy sesje Elixir
Bank Pocztowy kod SWIFT/BIC
Bank Pocztowy infolinia


20. Nest Bank

Adres banku: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 5 mld złotych
2. Do kogo należy bank: AnaCap Financial Partners (Wielka Brytania)
3. Rok założenia: 1995
4. Liczba oddziałów: 200
5. Strata za 2017 rok: – 41 107 874 zł
6. Liczba pracowników: 1 290
7. Adres strony: https://www.nestbank.pl

Pozostałe informacje:
Nest Bank sesje Elixir
Nest Bank kod SWIFT/BIC
Nest Bank infolinia


21. Volkswagen Bank Polska

Adres banku: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 4 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Grupa Volkswagen
3. Rok założenia: 1998
4. Liczba oddziałów: 0
5. Liczba pracowników: 0
6. Adres strony: https://www.vwbank.pl

Pozostałe informacje:
Volkswagen Bank Polska sesje Elixir
Volkswagen Bank Polska kod SWIFT/BIC
Volkswagen Bank Polska infolinia


22. Plus Bank

Adres banku: aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 2,5 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Grupa kapitałowa PLUS BANK S.A (Polska)
3. Rok założenia: 1991
4. Liczba oddziałów: 95
5. Liczba pracowników: 837
6. Adres strony: https://plusbank.pl

Pozostałe informacje:
Plus Bank sesje Elixir
Plus Bank kod SWIFT/BIC
Plus Bank infolinia


23. Toyota Bank Polska

Adres banku: ul.Postępu 18 b, 02-676 Warszawa

1. Wysokość aktywów: 2 mld złotych
2. Do kogo należy bank: Toyota Motor Corporation oraz Toyota Financial Services Corporation
3. Rok założenia: 2000
4. Adres strony: https://www.toyotabank.pl

Pozostałe informacje:
Toyota Bank Polska sesje Elixir
Toyota Bank Polska kod SWIFT/BIC
Toyota Bank Polska infolinia


24. DNB Bank Polska

Adres banku: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

1. Wysokość aktywów: brak danych
2. Do kogo należy bank: Bank DNB (Norwegia)
3. Rok założenia: 2002
4. Liczba oddziałów: 50
5. Zysk za 2017 rok: 77, 7 mln złotych
6. Adres strony: https://www.dnb.pl

Pozostałe informacje:
DNB Bank Polska sesje Elixir
DNB Bank Polska kod SWIFT/BIC
DNB Bank Polska infolinia


25. EnveloBank

Adres banku: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz

1. Do kogo należy bank: Bank Pocztowy (Poczta Polska S.A.)
2. Rok założenia: 2017
3. Liczba oddziałów: 4700
4. Liczba wpłatomatów: 1000
5. Adres strony: https://www.envelobank.pl/

Pozostałe informacje:
EnveloBank sesje Elixir
EnveloBank kod SWIFT/BIC
EnveloBank infolinia


26. T-Mobile Usługi Bankowe

Adres banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

1. Do kogo należy bank: Alior Bank
2. Rok założenia: 2014
3. Liczba oddziałów: 24
4. Adres strony: https://www.t-mobilebankowe.pl

Pozostałe informacje:
T-Mobile Usługi Bankowe sesje Elixir
T-Mobile Usługi Bankowe kod SWIFT/BIC
T-Mobile Usługi Bankowe infolinia


27. Inteligo

Adres banku:ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa

1. Do kogo należy bank: PKO Bank Polski
2. Rok założenia: 2001
3. Adres strony: https://inteligo.pl

Pozostałe informacje:
Inteligo sesje Elixir
Inteligo kod SWIFT/BIC
Inteligo infolinia


28. Bank Gospodarstwa Krajowego

Adres banku: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

1. Wysokość aktywów: brak danych
2. Do kogo należy bank: Skarb Państwa (Polska)
3. Rok założenia: 1924
4. Liczba oddziałów: 15
5. Zysk za 2017 rok: 585 mln złotych
6. Liczba pracowników: 1444
7. Adres strony: https://www.bgk.pl

Komentarze (3)

mBank – chwalę i polecam,

IdeaBank – uciekać jak najdalej!!!

Banki ze stratami to te przyjazne klientowi. Inne doją.

zostanie 8 z Aliorem na końcu lub Alior tez zniknie.W ciągu kilku lat.