Każdy kredyt, na jaki się decydujemy, wiąże się z pewnym ryzykiem. Im dłużej mamy spłacać dane zobowiązanie, tym z większym ryzykiem mamy do czynienia. Czy warto w takiej sytuacji pomyśleć o ubezpieczeniu kredytu?          

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 18.07.2018
Udostępnij:

                 
Spis treści
1. Na czym polega ubezpieczenie kredytu?
2. Rodzaje ubezpieczeń.
3. Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?
4. Ubezpieczenie a wcześniejsza spłata kredytu.
5. Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?
6. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego.
7. Czy warto skorzystać z ubezpieczenia?
8. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

 

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE KREDYTU?

 
Ubezpieczenie kredytu to jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Dawniej równie istotnym zabezpieczeniem dla banków były chociażby weksle, zastawy rzeczy czy też poręczenia.

Ubezpieczenie kredytu ma pomoc w spłacie rat kredytu w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub w wyniku szkody na nieruchomości.  
 

Ubezpieczenie kredytu to nie tylko zabezpieczenie finansów Kredytobiorcy na wypadek wszelkich przeciwności losu. Dzięki niemu zapewnione zostanie także bezpieczeństwo i spokój ducha całej rodziny Konsumenta.

 

RODZAJE UBEZPIECZEŃ

Banki proponują zwykle swym Klientom kilka rodzajów ubezpieczeń – osobno lub w skonfigurowanym już pakiecie. By nie przepłacać, dobrze jest zastanowić się, jakich ubezpieczeń potrzebujemy (bowiem wiele z nas ma już wykupione osobne polisy).

Ubezpieczenie na życie
Inaczej nazywane jest ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Przystępują do niego Kredytobiorcy nie tylko zaciągający kredyt hipoteczny, ale i konsumpcyjny.

Ubezpieczenie na życie to forma zabezpieczenia, dzięki której możliwa jest spłata pozostałej do końca umowy części kredytu przez ubezpieczyciela w przypadku śmierci Kredytobiorcy.

Warto pamiętać, że ten wariant ubezpieczenia jest najistotniejszy – choć wielu z nas nie myśli o śmierci, ani o tym, co stanie się z naszymi zobowiązaniami, gdy nas już nie będzie. By zabezpieczyć swą rodzinę przed nieoczekiwanym kłopotem, warto pomyśleć o ubezpieczeniu na życie.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa
Ten rodzaj ubezpieczenia stosowany jest także w przypadku kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych.

Jak sama nazwa ubezpieczenia wskazuje, usługa ta jest ofertą pomocy w spłacie pozostałej części kredytu w sytuacji, gdy Kredytobiorca dozna nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje zyskaniem statusu trwałego inwalidztwa.

Pokrycie pozostającej części kredytu z funduszu ubezpieczeniowego może nastąpić na wniosek Kredytobiorcy, o ile przedstawi on odpowiednie dokumenty potwierdzające trwale inwalidztwo (np. odpowiednie zaświadczenie ZUS).

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
Ubezpieczenie to zawierane jest także przypadku kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych.

Warunki ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy są bardzo podobne do tych właściwych ubezpieczeniu na wypadek trwałego inwalidztwa.

W sytuacji, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby Kredytobiorca straci zdolność do wykonywania pracy, możliwa będzie spłata kredytu przez ubezpieczyciela. Oczywiście konieczne będzie przestawienie odpowiedniej dokumentacji biegłych w sprawie niezdolności do pracy.
 

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
Tak samo, jak powyższe warianty, także i ta forma ubezpieczenia zawierana jest zarówno przy kredytach konsumpcyjnych, jak i hipotecznych.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy zapewnie pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów spłaty kolejnych, najczęściej 6-12 rat kredytu, w przypadku, gdy Kredytobiorca bez swojej winy straci pracę.

Ten wariant ochronny zwykle dotyczy jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę na okres stały, choć bywa, że i tych prowadzących działalność gospodarczą. Do uzyskania wsparcia finansowego konieczne jest udowodnienie, iż wina w sprawie zwolnienia nie leżała po stronie Kredytobiorcy.

 

CZY UBEZPIECZENIE KREDYTU JEST OBOWIĄZKOWE?

Ubezpieczenie spłaty kredytu w większości przypadków jest fakultatywne, czyli wynika z dobrowolnej decyzji Kredytobiorcy.

Niekiedy zdarzają się na rynku bankowym oferty, które już w swojej formie zawierają obowiązkowe ubezpieczenie dla zobowiązań Konsumentów. Nie jest to nigdy wielki koszt, bowiem oferty te zwykle proponują szybkie pożyczki na ograniczone sumy.

Istnieje jednak jeden przypadek, w którym banki zawsze narzucają wymóg ubezpieczenia kredytu – jest to ubezpieczenie nieruchomości, konieczne w przypadku kredytu hipotecznego. Ochrona ta nie musi być jednak wykupiona w banku, lecz i w każdej innej ubezpieczalni. 

 

UBEZPIECZENIE A WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU

W większości wypadków ubezpieczenia kredytów są płatne z góry za cały okres kredytowania.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której Kredytobiorca zdecyduje się spłacić wcześniej całe swoje zobowiązanie, ma on prawo staranie się o zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Podobnie jest z ubezpieczeniem proporcjonalnie wliczonym w poszczególne raty kredytu – Konsument ma możliwość ubiegania się o właściwe obniżenie łącznej kwoty, jaka pozostała mu do jednorazowego spłacenia zobowiązania.

 

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE KREDYTU?

Wysokość stawek ubezpieczenia kredytu zależna jest od wielu elementów: od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, wieku i zdolności kredytowej Klienta, a przede wszystkim – od wybranego zakresu ochrony.

Wysokość ochronnej składki zależy także od indywidualnych ofert banków oraz bieżących stawek obowiązujących w firmach ubezpieczeniowych. Niektóre banki rozkładają koszt ubezpieczenia na miesięczne raty, inne pobierają całą składkę jednorazowo z góry – odliczając jej wartość od kredytu wypłacanego kredytobiorcy.

Zazwyczaj koszt polisy na życie wynosi ok. 0,3% kwoty kredytu miesięcznie. Przy składce pobieranej jednorazowo będzie to równowartość ok. 6% przy rocznym okresie spłaty zobowiązania i nawet 16% przy wieloletnim planie spłaty kredytu.
 

 

UBEZPIECZENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

W przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z trzema dodatkowymi formami ochrony. Warianty te wykraczają poza zakres standardowych ubezpieczeń, o jakich pisaliśmy w sekcji Rodzaje ubezpieczeń.

Ubezpieczenie nieruchomości
Jest to obligatoryjna, a więc obowiązkowa forma ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych, jakiej wymagają wszystkie banki.

Tego typu ubezpieczenie może zostać zawarte za pośrednictwem banku – z ubezpieczycielem na co dzień współpracującym z  danym bankiem. Istnieje jednak możliwość, by Kredytobiorca przedstawił bankowi samodzielnie przygotowaną ofertę polisy ubezpieczeniowej z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń szkody. Środki z ubezpieczenia nie trafiają jednak do sam Kredytobiorcy, lecz otrzymuje je bank na spłatę kredytu. Dzięki temu Konsument może zająć się naprawą szkód, a bank – spłatą kredytu za niego.

Ubezpieczenie niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego
Ubezpieczenie to wymagane jest w przypadku zupełnego braku lub bardzo niskiego wkładu własnego Kredytobiorcy, który mimo braku odłożonych funduszy decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego.

Taka forma zabezpieczenia oferuje spłatę na rzecz banku tej części kredytu, która odpowiada różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez klienta.

Mówiąc prościej – ubezpieczenie to pokrywa wkład własny za Konsumenta, a jego spłata zwykle następuje wraz z ratami.

Ubezpieczenie pomostowe
Jest to ubezpieczenie zawierane w przypadku kredytów hipotecznych przez bank. Ma ono służyć nie Konsumentowi, lecz właśnie Kredytodawcy.

Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczaniem umowy do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaci kredytu w czasie pomiędzy zawarciem umowy kredytu a wpisem do księgi wieczystej, nastąpi zwrot kredytu.

Co ważne, choć ubezpieczenie pomostowe zapewnia bankowi owy zwrot kredytu, nie zwalnia z jego spłaty samego kredytobiorcy.

 

CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Prawdą jest, iż poczucie stabilizacji i komfortu psychicznego jest bezcenne – dlatego właśnie posiadanie ubezpieczenia kredytu powoduje, że Konsument i jego najbliżsi czują się bezpieczniejsi. 

Nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą w końcu przytrafić się każdemu z nas  – nikt nie jest przecież nieśmiertelny. Świadomość tego, iż w przypadku nagłej utraty pracy lub ciężkiej choroby ubezpieczyciel pomoże spłacić nam zadłużenie, jest nie do przecenienia.
 

Warto też docenić to, że decydując się na zakup ubezpieczenia do kredytu u swojego Kredytodawcy (np. w ramach oferty łączonej), możesz liczyć na niższe oprocentowanie kredytu, a co  za tym idzie – niższym kosztem całkowitym kredytu.

 

NA CO POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Najważniejszą rzeczą, na jakiej powinniśmy się skupić podczas wyboru odpowiedniego rodzaju i oferty ubezpieczenia, jest znajomość poszczególnych ubezpieczeń. 
 

Nie jest to niestety prawdą, iż ubezpieczając kredyt, w dosłownie każdej kłopotliwej sytuacji zostanie on spłacony za nas przez ubezpieczyciela. Zawsze należy zapoznać się ze wszystkimi warunkami ubezpieczenia, czyli z określonymi w umowie zasadami, terminami i kwotami.

Pamiętać należy także o tym, by poinformować choć jedną zaufaną osobę z rodziny o wykupieniu ubezpieczenia oraz jego warunkach. Jeżeli bowiem nastąpiłaby śmierć Kredytobiorcy, ktoś musi zgłosić się do banku i ubezpieczalnie po pomoc.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (0)

polecam kazdemu ubezpieczyc kredyt w innym wypadku mozna zostac bez grosza