Ubezpieczenie kredytu

author
Dorota Grycko
11 listopada 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Każdy kredyt (np. kredyt gotówkowy), na jaki się decydujemy, wiąże się z pewnym ryzykiem. Im dłużej mamy spłacać dane zobowiązanie, tym z większym ryzykiem mamy do czynienia. Czy warto w takiej sytuacji pomyśleć o ubezpieczeniu kredytu?

Spis treści:

 1. Ubezpieczenie kredytu - co to jest?
 2. Rodzaje ubezpieczeń
 3. Ubezpieczenie kredytu - czy jest obowiązkowe?
 4. Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?
 5. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego
 6. Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy
 7. Ubezpieczenie kredytu - jak zrezygnować?
 8. Ubezpieczenie kredytu - na co zwrócić uwagę?
Zwiń spis treści

Ubezpieczenie nie jest niczym nowym. Każdy z nas kiedyś z niego korzystał. Możemy ubezpieczyć swoje wymarzone wakacje, dom lub mieszkanie, czy kupiony niedawno samochód. Nie wszyscy jednak wiedzą, że podobnie jest z produktami finansowymi.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na kredyt onlinekredyt gotówkowy lub interesują nas pożyczki na dowód, to zawsze możemy swoje zobowiązanie ubezpieczyć. Czy warto? Wszystko zależy od rodzaju wykupionego ubezpieczenia. Każda umowa o ubezpieczenie kredytu jest sprawą indywidualną, dlatego nie ma jednej reguły pasującej do wszystkich propozycji, które znajdziemy na rynku.

Ubezpieczenie kredytu - co to jest?

Ubezpieczenie kredytu to jedna z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu.  Ma pomóc w spłacie finansowania w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub w wyniku szkody na nieruchomości.

Ubezpieczenie kredytu to nie tylko zabezpieczenie finansów kredytobiorcy na wypadek wszelkich przeciwności losu, ale dzięki niemu zapewnione jest także bezpieczeństwo i spokój ducha całej rodziny konsumenta. Na rynku znajdziemy różne propozycje ubezpieczeń. Żadne z nich nie jest jednak identyczne, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego ubezpieczenia kredytu. Zawsze należy dokładnie sprawdzać warunki przed podpisaniem dokumentów.

Ubezpieczenie kredytu – po co wykupić?

Każdy z nas chciałby mieć pewność, że druga strona dotrzyma umowy. To naturalne, dlatego ubezpieczenie kredytu ma z definicji ubezpieczać zarówno kredytodawcę, jak i kredytobiorcę. Celem takiej polisy jest ochrona każdej strony umowy.

Rodzaje ubezpieczeń

 • Ubezpieczenie na życie,
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa,
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy,
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy,
 • Ubezpieczenie pomostowe,
 • Ubezpieczenie niskiego/brakującego wkładu własnego,
 • Ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie na życie

To ubezpieczenie, które inaczej nazywane jest ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Przystępują do niego kredytobiorcy nie tylko zaciągający kredyt hipoteczny, ale i konsumpcyjny. Ubezpieczenie na życie to forma zabezpieczenia, dzięki której możliwa jest spłata pozostałej do końca umowy części kredytu przez ubezpieczyciela w przypadku śmierci Kredytobiorcy.

Warto pamiętać, że ten wariant ubezpieczenia jest najistotniejszy – choć wielu z nas nie myśli o śmierci, ani o tym, co stanie się z naszymi zobowiązaniami, gdy nas już nie będzie. By zabezpieczyć swą rodzinę przed nieoczekiwanym kłopotem, warto pomyśleć o ubezpieczeniu na życie.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

Ten rodzaj ubezpieczenia stosowany jest także w przypadku kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Jak sama nazwa ubezpieczenia wskazuje, usługa ta jest ofertą pomocy w spłacie pozostałej części kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca dozna nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje zyskaniem statusu trwałego inwalidztwa.

Pokrycie pozostającej części kredytu z funduszu ubezpieczeniowego może nastąpić na wniosek kredytobiorcy, o ile przedstawi on odpowiednie dokumenty potwierdzające trwale inwalidztwo (np. odpowiednie zaświadczenie ZUS).

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Ubezpieczenie to zawierane jest także przypadku kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych. Warunki ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy są bardzo podobne do tych właściwych ubezpieczeniu na wypadek trwałego inwalidztwa.

W sytuacji, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby kredytobiorca straci zdolność do wykonywania pracy, możliwa będzie spłata kredytu przez ubezpieczyciela. Oczywiście konieczne będzie przestawienie odpowiedniej dokumentacji biegłych w sprawie niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Tak samo, jak powyższe warianty, także i ta forma ubezpieczenia zawierana jest zarówno przy kredytach konsumpcyjnych, jak i hipotecznych. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy zapewnia pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów spłaty kolejnych, najczęściej 6-12 rat kredytu, w przypadku, gdy kredytobiorca bez swojej winy straci pracę.

Ten wariant ochronny zwykle dotyczy jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę na okres stały, choć bywa, że i tych prowadzących działalność gospodarczą. Do uzyskania wsparcia finansowego konieczne jest udowodnienie, iż wina w sprawie zwolnienia nie leżała po stronie kredytobiorcy.

Ubezpieczenie pomostowe

o ubezpieczenie, które zawierane jest przez bank. Tego typu rodzaj ubezpieczenia występuje tylko przy kredytach hipotecznych i polega na ochronie do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Reasumując, ubezpieczenie pomostowe zapewnia instytucji zwrot kwoty kredytu, jednak nie zwalnia z obowiązku spłaty kredytu osoby, która bierze kredyt.

Ubezpieczenie niskiego/brakującego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego znajdziemy przy ofertach kredytów hipotecznych. Banki stosują ten rodzaj ubezpieczenia w sytuacjach, w których kredytobiorca nie wnosi w ogóle lub wnosi, ale bardzo niewielki wkład własny.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ten rodzaj ubezpieczenia pojawia się przy kredytach hipotecznych. Najczęściej banki wymagają od klienta zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia lub innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie nieruchomości pozwala na wypłatę pieniędzy (odszkodowania) za zdarzenia, takie jak pożar lub powódź.

Ubezpieczenie kredytu - czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego w większości przypadków jest fakultatywne, czyli wynika z dobrowolnej decyzji kredytobiorcy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązkowym ubezpieczeniem jest jedynie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Niekiedy zdarzają się na rynku bankowym oferty, które już w swojej formie zawierają obowiązkowe ubezpieczenie dla zobowiązań konsumentów. Nie jest to nigdy wielki koszt, bowiem oferty te zwykle proponują szybkie pożyczki na ograniczone sumy.

Istnieje jednak jeden przypadek, w którym banki zawsze narzucają wymóg ubezpieczenia kredytu – jest to ubezpieczenie nieruchomości, konieczne w przypadku kredytu hipotecznego. Ochrona ta nie musi być jednak wykupiona w banku, lecz i w każdej innej ubezpieczalni. W takiej sytuacji wystarczy przedstawić instytucji polisę ubezpieczeniową, którą wcześniej podpisaliśmy z innym zakładem ubezpieczeń. Co ważne, dokument musi spełniać wymagania naszego banku.

Ubezpieczenie a wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

W większości wypadków ubezpieczenia kredytów są płatne z góry za cały okres kredytowania. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której kredytobiorca zdecyduje się spłacić wcześniej całe swoje zobowiązanie, ma on prawo ubiegania się o zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Podobnie jest z ubezpieczeniem proporcjonalnie wliczonym w poszczególne raty kredytu – konsument ma możliwość ubiegania się o właściwe obniżenie łącznej kwoty, jaka pozostała mu do jednorazowego spłacenia zobowiązania.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty online – wypłata nawet w 1 dzień

Pożyczki bez BIK – wypłata nawet w 15 minut

Pożyczki na dowód – minimum formalność

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Wysokość stawek ubezpieczenia kredytu zależna jest od:

 • wysokości kredytu gotówkowego,
 • terminu jego spłaty,
 • wieku i zdolności kredytowej Klienta,
 • wybranego zakresu ochrony.

Wysokość ochronnej składki zależy także od indywidualnych ofert banków oraz bieżących stawek obowiązujących w firmach ubezpieczeniowych.

Ważne! Niektóre banki rozkładają koszt ubezpieczenia na miesięczne raty, inne pobierają całą składkę jednorazowo z góry – odliczając jej wartość od kredytu wypłacanego kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z trzema dodatkowymi formami ochrony. Warianty te wykraczają poza zakres standardowych ubezpieczeń, o jakich pisaliśmy w sekcji Rodzaje ubezpieczeń. Kredyt hipoteczny zazwyczaj musi być ubezpieczony do momentu przepisania księgi wieczystej.

1. Ubezpieczenie nieruchomości

Jest to obligatoryjna, a więc obowiązkowa forma ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych, jakiej wymagają wszystkie banki.

Kredyt hipoteczny i tego typu ubezpieczenie może zostać zawarte za pośrednictwem banku – z ubezpieczycielem na co dzień współpracującym z  danym bankiem. Istnieje jednak możliwość, by kredytobiorca przedstawił bankowi samodzielnie przygotowaną ofertę polisy ubezpieczeniowej z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń szkody. Środki z ubezpieczenia nie trafiają jednak do samego kredytobiorcy, lecz otrzymuje je bank na spłatę kredytu. Dzięki temu konsument może zająć się naprawą szkód, a bank – spłatą kredytu za niego.

2. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – niski lub całkowity braku wkładu własnego

Ubezpieczenie to wymagane jest w przypadku zupełnego braku lub bardzo niskiego wkładu własnego kredytobiorcy, który mimo braku odłożonych funduszy decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może nieco podwyższyć opłaty za kredyt.

Taka forma zabezpieczenia oferuje spłatę na rzecz banku tej części kredytu, która odpowiada różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez klienta. Mówiąc prościej – ubezpieczenie to pokrywa wkład własny za konsumenta, a jego spłata zwykle następuje wraz z ratami.

3. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ubezpieczenie pomostowe

Jest to ubezpieczenie zawierane w przypadku kredytów hipotecznych przez bank. Ma ono służyć nie konsumentowi, lecz właśnie kredytodawcy.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczaniem umowy do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaci kredytu w czasie pomiędzy zawarciem umowy kredytu a wpisem do księgi wieczystej, nastąpi zwrot kredytu. Co ważne, choć ubezpieczenie pomostowe zapewnia bankowi zwrot kredytu, nie zwalnia z jego spłaty samego kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – zwrot ubezpieczenia

Czasem podpisując umowę o ubezpieczenie naszego kredytu nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak nasze życie będzie wyglądało za kilka lat. Może okazać, że nie będziemy mieli środków na opłacanie podpisanej przez nas wcześniej polisy.

Pakiet ubezpieczeń – czy warto?

Niektóre banki oferują klientom całe pakiety ubezpieczeń, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Czym one są? Ofertą, w której znajdziemy zbiór różnych ubezpieczeń, jak na przykład polisę na życie, ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie od śmierci kredytobiorcy.

O ile dla osób, które nie posiadają do tej pory żadnych ubezpieczeń, taka oferta może być korzystna cenowo, to dla niektórych już niekoniecznie. Przed podpisaniem umowy warto jest sprawdzić, co dokładnie zawierają dokumenty i co znajduje się w proponowanym pakiecie ubezpieczeniowym. Może się okazać, że posiadamy już niektóre ubezpieczenia z oferty. Bez sensu będzie więc powielać ubezpieczenia i co najważniejsze, klient będzie musiał za taki pakiet zapłacić znacznie więcej niż za jedną ofertę.

W jakiej sytuacji można ubiegać się o zwrot kosztów ubezpieczenia?

 • Osoby, które ponoszą koszty z tytułu ubezpieczenia w każdym miesiącu, mogą zrezygnować z polisy bez żadnego problemu.
 • Osoby, które w całości opłaciły ubezpieczenie, mogą ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu.
 • Klienci, którzy spłacili kredyt przed czasem również mogą ubiegać się o zwrot kosztów polisy.

Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Śmierć nigdy nie jest łatwym tematem, niezależnie od tego, czy chcemy zdecydować się na kredyt. Zaciągając jednak zobowiązanie nie chcemy, aby nasze długi spadły w przypadku jakiegoś nieszczęścia na nasze rodziny.

W takiej sytuacji warto pomyśleć nad ubezpieczeniem kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy. Sytuacja, w której mogliby znaleźć się nasi bliscy zależy jednak w głównej mierze od tego, jakie warunki w umowie ubezpieczenia podpiszemy. Bank może wystąpić do ubezpieczyciela o dalszą spłatę kredytu lub ubezpieczyciel pokryje jedynie część naszych długów, a resztę będzie musiała spłacić rodzina.

Przypomnijmy raz jeszcze, że w przypadku nagłej śmierci kredytobiorcy, jego zobowiązanie będzie musiała spłacić rodzina.

Ubezpieczyciel może w niektórych przypadkach odmówić wypłaty ubezpieczenia. Do takich sytuacji należą:

 • śmierć w wyniku choroby, która została zdiagnozowana jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia,
 • kredytobiorca popełnił samobójstwo,
 • kredytobiorca zginął, ponieważ przebywał na terenie kraju, w którym toczy się wojna,
 • śmierć kredytobiorcy wystąpiła po zażyciu środków psychoaktywnych lub alkoholu,
 • kredytobiorca uprawiał sport wysokiego ryzyka, czyli na przykład wspinaczkę górską,
 • śmierć nastąpiła w wyniku prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień.

Ubezpieczenie kredytu - jak zrezygnować?

Jeśli zdecydujemy się na rezygnację z ubezpieczenia kredytu, to pamiętajmy, że możemy to zrobić, o ile takie ubezpieczenie nie było obowiązkowe przy naszym kredycie. Każdy, kto chce anulować swoje ubezpieczenie powinien po prostu złożyć stosowne wypowiedzenie ubezpieczenia.

Pamiętajmy, aby dokument zawierał następujące elementy:

 • imię i nazwisko wnioskującego o anulację
 • numer PESEL
 • datę urodzenia
 • adres składającego wypowiedzenie
 • serię i numer polisy
 • numer konkretnej umowy kredytowej

Brak jednego z wyżej wymienionych elementów może spowodować opóźnienia w rezygnacji z ubezpieczenia kredytu.

Problemy z ubezpieczeniem – niedopasowanie oferty

Pomyłka jest czymś normalnym. Zdarza się również w przypadku ubezpieczeń. Niektóre oferty ubezpieczeń na polskim rynku są niekompletne lub zawierają w sobie ograniczone zapisy. Wiele osób płaci składki, a później w obliczu problemu i rzekomego czasu na wypłacenie pieniędzy z tytułu zawartej przed laty polisy, pieniądze ostatecznie nie trafiają do klienta. W takich przypadkach warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego, a wcześniej – dokładnie prześledzić zapisy w umowie.

Ubezpieczenie kredytu - na co zwrócić uwagę?

Najważniejszą rzeczą, na jakiej powinniśmy się skupić podczas wyboru odpowiedniego rodzaju oferty ubezpieczenia, jest znajomość poszczególnych ubezpieczeń.

Nie jest to niestety prawdą, iż ubezpieczając kredyt, w dosłownie każdej kłopotliwej sytuacji zostanie on spłacony za nas przez ubezpieczyciela. Zawsze należy zapoznać się ze wszystkimi warunkami ubezpieczenia, czyli z określonymi w umowie zasadami, terminami i kwotami.

Pamiętać należy także o tym, by poinformować choć jedną zaufaną osobę z rodziny o wykupieniu ubezpieczenia oraz jego warunkach. Jeżeli bowiem nastąpiłaby śmierć kredytobiorcy, ktoś musi zgłosić się do banku i ubezpieczalnie po pomoc.

Ubezpieczenie kredytu – czy warto wykupić?

Prawdą jest, iż poczucie stabilizacji i komfortu psychicznego jest bezcenne – dlatego właśnie posiadanie ubezpieczenia kredytu powoduje, że konsument i jego najbliżsi czują się bezpieczniejsi. Nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą w końcu przytrafić się każdemu z nas. Świadomość tego, iż w przypadku nagłej utraty pracy lub ciężkiej choroby ubezpieczyciel pomoże spłacić nam zadłużenie, jest nie do przecenienia.

Warto też docenić to, że decydując się na zakup ubezpieczenia do kredytu u swojego kredytodawcy (np. w ramach oferty łączonej), możesz liczyć na niższe oprocentowanie kredytu, a co  za tym idzie – niższym kosztem całkowitym kredytu.

Szczegóły zawarte są w umowie ubezpieczenia

Umowa kredytowa to jedno, a umowa ubezpieczenia kredytu to drugie.

O tym prozaicznym, ale bardzo ważnym elemencie w przypadku ubezpieczeń kredytu wspominaliśmy już wcześniej. Oba dokumenty są bardzo ważne, jednak nie oznaczają tego samego.

Należy pamiętać, aby każdy z nich dokładnie przejrzeć i zgłębić najistotniejsze treści. Jeśli mamy wątpliwości do jakiegokolwiek punktu, to śmiało pytajmy o to naszego ubezpieczyciela. Nie bez przyczyny mówi się, że kto pyta, nie błądzi. To żaden wstyd! Jeśli doradca, z którym rozmawiasz nie jest w stanie odpowiedzieć Ci na wszystkie pytania, poproś o umowę i przestudiuj ją dokładnie w domu. Pośpiech często nam nie sprzyja, a sprawia, że nie zauważamy dopisków tak zwanym “małym druczkiem”.

Reasumując, przed podpisaniem dokumentów ubezpieczenia sprawdźmy OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W tym miejscu muszą się znaleźć wszystkie, ważne informacje o produkcie.

Ubezpieczenie kredytu - najważniejsze pytania

Ubezpieczenie kredytu jest jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu.

Wysokość stawek ubezpieczenia kredytu zależna jest od wielu elementów, w tym od od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, czy wieku i zdolności kredytowej Klienta.

Wyróżniamy różne rodzaje ubezpieczeń, w tym: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego/brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie spłaty kredytu w większości przypadków jest fakultatywne, czyli wynika z dobrowolnej decyzji kredytobiorcy.

To sprawa złożona, jednak każdy, kto chce zrezygnować z ubezpieczenia kredytu powinien po prostu złożyć stosowne wypowiedzenie ubezpieczenia.

Odpowiednio napisany wniosek o rezygnację z ubezpieczenia powinien zawierać podstawowe elementy identyfikacyjne, czyli: imię i nazwisko klienta, numer PESEL, datę urodzenia, adres, serię i numer polisy oraz numer konkretnej umowy kredytowej.

OWU to w pełnej nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Każda umowa o ubezpieczenie powinna zawierać informację na temat produktu, który klient decyduje się zakupić.

To zależy od konkretnej oferty. Niektóre instytucje finansowe wymagają wykupienia polisy ubezpieczeniowej. W większości ofert ubezpieczenie jest jednak dowolne. Pamiętajmy, że czasem warto wyłożyć więcej pieniędzy, by później spokojnie i bez zmartwień korzystać z finansowania, a w razie niespodziewanej sytuacji życiowej, po prostu skorzystać z polisy.

Tak. Jeśli kredyt nie był ubezpieczony od śmierci kredytobiorcy, to niestety zobowiązanie spada na jego rodzinę.

Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczaniem umowy do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Ubezpieczenie kredytu – informacje ogólne

Jeżeli planujemy wziąć jakikolwiek kredyt, warto rozważyć “dokupienie” ubezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego można dodać do kredytu gotówkowego oraz biorąc kredyt hipoteczny. Co daje ubezpieczenie kredytu? Ubezpieczenie kredytu jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla nas lub naszej rodziny. W przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia, organ ubezpieczający zobowiązuje się pokryć część kosztów kredytu bądź spłacić cały kredyt. W taki sposób, mniej więcej – w dużym skrócie – działa ubezpieczenie kredytu. Wszystko zależy oczywiście od umowy ubezpieczenia i opisanych w nim warunków.

Kredyty hipoteczne z reguły muszą być ubezpieczone – takie istnieją zapisy w warunkach tego typu finansowania. Jest to zabezpieczenie zarówno dla Klienta, jak i dla banku, na wypadek jakiejkolwiek przykrej okoliczności. Jest to tzw. ubezpieczenie pomostowe. Wszystko zależy od umowy ubezpieczenia.

Kredyt gotówkowy jest innym produktem niż hipoteczny. Kredyt gotówkowy ma nieco inne zasady ubezpieczenia – nieco łatwiejsze i mogłoby się wydawać tańsze – lecz nie zawsze tak jest.

Podsumowanie

1. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu.

2. Wyróżniamy różne rodzaje ubezpieczeń, w tym: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego/brakującego wkładu własnego, ubezpieczenie nieruchomości.

3. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i komfort kredytobiorcy i kredytodawcy.

4. Wysokość stawek ubezpieczenia kredytu gotówkowego zależy między innymi od wysokości kredytu, terminu jego spłaty, czy wieku i zdolności kredytowej klienta.

5. W przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z trzema dodatkowymi formami ochrony.

6. Klienci mogą ubiegać się o zwrot kosztów ubezpieczenia, jeśli nastąpiło wcześniejsze spłacenie kredytu gotówkowego lub już wcześniej opłacili polisę w całości.

7. Każdy, kto chce zrezygnować z ubezpieczenia kredytu powinien po prostu złożyć stosowne wypowiedzenie ubezpieczenia.

8. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia powinien zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres, serię i numer polisy oraz numer konkretnej umowy kredytowej.

9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) muszą zawierać wszystkie istotne informacje na temat umowy o ubezpieczenie kredytu.

10. Każdy powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami ubezpieczenia, czyli z określonymi w umowie zasadami, terminami i kwotami.

Źródła: https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_kredytow__2868; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152; https://rf.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/ubezpieczenia-kredytow/Czy_ubezpieczenie_kredytu_jest_obowiazkowe___1638; https://rf.gov.pl/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/Zwrot_skladki_za_niewykorzystany_okres_ubezpieczenia__20904

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

warto
warto
2018-08-03 11:43:20

polecam kazdemu ubezpieczyc kredyt w innym wypadku mozna zostac bez grosza

Podobne artykuły

Credit Agricole w Polkowicach

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Polkowicach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
26 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Porąbce sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Porąbce? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Porąbka.

author
Patryk Byczek
23 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

LendOn – darmowa pożyczka dla zadłużonych ?

LendOn to jedna z nielicznych firm pożyczkowych, która udziela finansowania także osobom bezrobotnym. Pieniądze mogą dostać Klienci z negatywną historią kredytową w BIK, a pierwsza pożyczka kosztuje 0 zł.

author
Patryk Byczek
07 kwietnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt dla samotnej matki

Samodzielne wychowanie dziecka to ogromne wyzwanie. Okazuje się, że nie tylko w życiu codziennym może przysparzać wielu trudności. Również na rynku finansowym kobiety samotnie wychowujące dziecko muszą borykać się z problemami, które obce są singlom czy osobom w związku. Głównym problemem jest zdolność kredytowa, która u samotnych matek dzieli się na nią i jej dzieci. Sprawdź, gdzie znaleźć kredyt, w którym samotna matka nie jest na straconej pozycji.

author
Dominika Byczek
14 stycznia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

W których miastach najczęściej się rozwodzimy ?

Chociaż liczba rozwodów w kraju stale maleje, to niektóre miasta przodują w tej kwestii. Gdzie rozwodzimy się najczęściej?

author
Aneta Jankowska
08 września 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Stopy procentowe najniższe w historii

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu, który prezentujemy poniżej.

author
Patryk Byczek
05 czerwca 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj