Rząd stawia na termomodernizację domów. Po wprowadzeniu programu „Czyste Powietrze” nadszedł czas na ogłoszenie nowych zmian - od przyszłego roku koszty poniesione na termomodernizację będzie można odliczyć od dochodu. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące nowej ulgi podatkowej. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 29.08.2018
Udostępnij:

Projekt ustawy został już przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja została zaprezentowana na stronie internetowej kancelarii premiera. Zmieni się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem nowej ulgi jest oczywiście poprawa jakości powietrza. 

Ulga termomodernizacyjna

 

– od kiedy: 1 stycznia 2019 roku 

– przedmiot ulgi: koszt termomodernizacji 

– sposób: na podstawie audytu 

sposób rozliczania: w skali 19% albo podatkiem zryczałtowanym 

– dla kogo: właścicieli domków jednorodzinnych 

– kwota ulgi: 23% wydatków (max. 53 000 zł)

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo? 

Ulga termomodernizacyjna będzie dostępna tylko dla tych, którzy rozliczają się:
– według skali podatkowej,
– płacąc podatek 19%,
– płacąc podatek w formie ryczałtu od przedmiotów ewidencjonowanych. 

Ponadto ulga będzie przysługiwała tylko tym, którzy wykonają termomodernizację w domkach jednorodzinnych, do których posiadają akt własności. Ulga nie przysługuje osobom, które termomodernizacji dokonają w blokach lub domkach z zabudowy szeregowej. 

W dodatku ulga może zostać przyznana tylko na działania wykonane przez specjalistów – nie ma zatem możliwości, aby jakiekolwiek samodzielnie wykonane prace zostały potem odliczone w formie ulgi podatkowej. 

Termomodernizacja przy remoncie domu

Osoby remontujące domy będą mogły odliczyć sobie:
– wymianę źródeł ciepła starej generacji (opalane węglem) na nowoczesne węzły cieplne, 

– wymianę kotłów na paliwo stałe (biomasa, węgiel), 
– wprowadzenie systemu ogrzewania elektrycznego, 
– wprowadzenie kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła,
– docieplenie budynków,
– zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Termomodernizacja przy budowie domu

Osoby, które dopiero budują dom, również będą mogły skorzystać z odliczenia środków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli przeznaczą pieniądze na:

– dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych,
– wprowadzenie kotłów na paliwo stałe,
– zastosowanie systemów ogrzewania elektrycznego,
– wprowadzenie kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła.

Ile będzie można odliczyć?

Maksymalnie 53 000 zł. Tyle odliczą jednak jedynie osoby, które na całą termomodernizację wydadzą ponad 230 tysięcy. Dlaczego? Ponieważ obowiązuje także maksymalny procent odliczenia – w każdym przypadku może to być jedynie 23% wszystkich wydatków związanych z termomodernizacją. 

Warunki skorzystania z ulgi

Aby skorzystać z ulgi, należy mieć oficjalnie udokumentowane zlecenie wykonania wszystkich prac termomodernizacyjnym fachowcom. Oznacza to, że pieniądze nie zostaną nam zwrócone, jeżeli zrobimy coś "na własną rękę". Wszystko wydatki muszą być udokumentowane. W dodatku obowiązkowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. 

Przedsięwzięcie, na które chcemy uzyskać ulgę, musi być zrealizowane w ciągu trzech lat. Jeżeli nie zrealizujemy przedsięwzięcia – niestety wszystkie odliczone kwoty będziemy musieli zwrócić państwu. Zwrot nastąpi w zeznaniu składanym za ten rok, w którym upłynął trzyletni termin realizacji termomodernizacji. 

Wymagane dokumenty 

Wartość kosztów związanych z termomodernizacją jest wyliczana na podstawie faktur VAT, które są wystawione przez podatnika niekorzystającego ze zwolnień w zakresie wykonanych prac. Kwota wydatków jest liczona oczywiście wraz z zapłaconym VAT-em. Odliczeniu będzie podlegało tylko to, co zostało wskazane w audycie energetycznym

Ulgą nie będą objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków rządowych, czyli przez NFOŚiGW, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz takie, które zostały już zwrócone podatnikowi. 

Wprowadzenie takiej ulgi było zapowiadane kilka miesięcy termu. Już w czerwcu minister Czerwińska ogłosiła, że podatnicy muszą mieć możliwość skorzystania z czegoś, co zachęci ich do przeprowadzenia termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w których zamieszkują. A cóż zachęci bardziej, niż zwrot kosztów? 

Komentarze