Co zrobić, jak upadnie biuro podróży?

Co zrobić, jak upadnie biuro podróży?

author
Dominika Byczek
05 lipca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Koniec z wakacjami bez powrotu – nowa ustawa reguluje działalność biur podróży. Od 1 lipca 2018 roku biura podróży, które upadną, nie mogą pozostawić podróżnych na wycieczce bez zapewnienia powrotu lub kontynuacji wyjazdu. Wszyscy podróżni uzyskają zatem gwarancję powrotu do domu nawet wtedy, kiedy biuro podróży ogłosi swoją niewypłacalność.

Spis treści:

 1. Czym jest upadek biura podróży?
 2. Skąd upadłe biuro podróży ma pieniądze na wypłaty?
 3. Upadek biura podróży a podstawa prawna
 4. Upadek biura podróży przed wyjazdem
 5. Upadek biura podczas podróży
 6. Brak zwrotu środków od upadłego biura podróży
 7. Zwrot kosztów od upadłego biura podróży
 8. Zgłoszenie o odzyskanie środków
Zwiń spis treści

Czym jest upadek biura podróży?

Upadek biura podróży to nic innego, jak bankructwo tego przedsiębiorstwa.

Każda firma może ogłosić swoją niewypłacalność i odmówić dalszej realizacji zawartych umów. Biura podróży są jednak na tyle wyjątkowymi przedsiębiorstwami, że ich nagła niewypłacalność może skutkować tym, że nagle tysiące ludzi, pozostaną poza granicami kraju bez możliwości powrotu. Takim sytuacjom ma właśnie zapobiegać nowa ustawa. Zgodnie z nią nawet po ogłoszeniu upadłości biura podróży będą musiały zapewnić podróżnym kontynuację wycieczki lub opłacenie kosztów powrotu do kraju (wraz z wypłaceniem kwoty za przerwanie podróży). Sprawdź oferty pożyczek na wakacje oraz pożyczek dla zadłużonych.

Niewypłacalne biuro podróży musi wydać oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia … oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.”

Skąd upadłe biuro podróży ma pieniądze na wypłaty?

Nowa ustawa reguluje to w jasny sposób – biuro podróży musi złożyć do marszałka zaświadczenie posiadanego zabezpieczenia finansowego. Nie ma zatem możliwości, by biuro podróży przed ogłoszeniem upadłości takiego zabezpieczenia nie posiadało. Nad wszystkim czuwa także Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Upadek biura podróży a podstawa prawna

1 lipca 2018 roku ostatecznie weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zasadniczo zmienia ona dotychczasowe zasady dotyczące wyjazdów organizowanych przez biura podróży.

Główną zmianą jest to, że każde biuro podróży jest zobowiązane do posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek upadłości. Jego potwierdzenie musi regularnie dostarczać do marszałka. Jeżeli jednak firma, mimo zabezpieczenia, nie będzie w stanie wywiązać się ze wszystkich umów, marszałek województwa wyda zaliczkę na pokrycie kosztów kontynuacji podróży lub powrotu. Potem oczywiście biuro podróży będzie musiało tę kwotę uregulować, ale nie dotknie to bezpośrednio samego podróżnego. Sprawdź oferty pożyczek na raty oraz pożyczek pozabankowych.

artykuł 14.  Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

“W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu”.

Upadek biura podróży przed wyjazdem

Odwołanie może nastąpić na skutek niewypłacalności biura podróży. W takim wypadku organizator podróży nie ma obowiązku zapewnienia zastępczego wyjazdu, ale wszystkie wpłacone na podróż środki musi zwrócić podróżnemu. W przypadku braku kontaktu ze strony biura podróży, podróżni sami mogą złożyć zgłoszenie w celu odzyskania środków.

Jeżeli biuro podróży odpowiedzialne za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają pełne prawo do zwrotu wpłat, a także – w stosownych przypadkach – do otrzymania rekompensaty.

Upadek biura podczas podróży

Nowe prawo gwarantuje każdemu podróżnemu pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu. Pieniądze na to będą pobierane z puli zabezpieczenia finansowego, które musi posiadać każde biuro podróży. Wątpliwości podróżnych budzi oczywiście fakt, iż kwota zabezpieczenia może nie być wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów (nieprawidłowości mogą wynikać z celowych i przypadkowych pomyłek). Ustawa gwarantuje, że w takiej sytuacji marszałek województwa niezwłocznie wystąpi do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Środki niezbędne do kontynuowania podróży lub powrotu do kraju zostaną przekazane niezwłocznie, a kwota ta będzie potem egzekwowana od biura podróży już bez udziału podróżnego. Sprawdź również ranking pożyczek z komornikiem.

Wypłata środków z zabezpieczenia finansowego – niezwłocznie po ogłoszeniu niewypłacalności,
Wypłata zastępczych środków – niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji (maksymalnie do 3 dni roboczych).

Brak zwrotu środków od upadłego biura podróży

Ustawa przyjmuje, że mogą wystąpić następujące niedogodności:

 • zastępcza trasa podróży nie obejmie czegoś, za co wcześniej zapłaciliśmy – niewykonanie w części lub w całości zobowiązań, o których mowa w umowie),
 • będziemy musieli lub chceli samodzielnie zorganizować powrót do kraju. 

W takiej sytuacji każdy podróżny będzie miał prawo złożyć zgłoszenie do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych. Nazwa podmiotu i jego adres korespondencji będzie wskazany w umowie z biurem podróży.

Zwrot kosztów od upadłego biura podróży

 • Zwrot pieniędzy do 14 dni od rozwiązania umowy – zgodnie z nowymi przepisami podróżny może otrzymać całkowity zwrot kosztów podróży, jeżeli w czasie jej trwania wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności (przez takie rozumie się okoliczności, którym nie sposób było zapobiec), czyli na przykład: wybuch wukanu, epidemia choroby, atak terrorystyczny. Podróżnemu przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty, ale nie może on żądać dodatkowych kwot w ramach zadośćuczynienia.
 • Zwrot pieniędzy do 14 dni od rozwiązania umowy – Całkowity zwrot kosztów może także nastąpić w przypadku odstąpienia organizatora turystyki od umowy podróży. Może to nastąpić na przykład na skutek zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych (mniejszej, niż określono to w warunkach umowy).

Organizator musi jednak poinformować o tym fakcie:
– 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli trwa ona ponad 6 dni,
– 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli trwa ona od 2 do 6 dni,
– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli trwa ona krócej niż 2 dni.

Zgłoszenie o odzyskanie środków

Zgłoszenie musi zawierać:

 • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej,
 • kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki,
 • oświadczenie podróżnego:– stwierdzające niewykonanie określonych usług turystycznych wskazanych w umowie,– zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata środków.

Zgłoszenie wysyłamy do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych (nazwa i adres korespondencji powinny być wskazane w umowie). Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu 30 dni. Jedynie w przypadku poprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin może ulec wydłużeniu do maksymalnie 90 dni. 

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

vivolkaa
vivolkaa
2018-07-12 09:51:32

najlepiej po prostu samemu organizowac wyjazd, a nie ufać jakimś mafiom podróżniczym....

Podobne artykuły

Biuro paszportowe w Toruniu

Gdzie można wyrobić paszport w Toruniu? Biuro paszportowe w Toruniu znajduje się przy ulicy Moniuszki 15-21. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Toruniu.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jakie sklepy będą czynne w niedziele wolne od handlu?

Hasło „niedziele bez handlu” wielu z nas napawa obawami. Rosną także wątpliwości co do tego, jakie placówki faktycznie będą objęte zakazem, które będą mogły pozostać czynne, a w których za kasą będzie musiał stanąć sam właściciel. Sprawdziliśmy, jakie sklepy będą czynne w niedziele wolne od handlu w najbliższych latach.

author
Dominika Byczek
09 lutego 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczki bez zaświadczeń Przeworsk

Jeżeli jesteś na etapie poszukiwana pożyczki bez zaświadczeń, najkorzystniejsze z nich porównać możesz w poniższym zestawieniu.

author
Patryk Byczek
09 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Aplikacja mobilna Banku Millennium dostępna w Huawei AppGallery

Bank Millennium poinformował w komunikacie prasowym, że w Huawei AppGallery dostępna jest już aplikacja mobilna Bank Millennium. Z programu obecnie korzystać mogą Klienci posiadający urządzenia, które są oparte o GMS (Google Mobile Services). Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
30 grudnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania?

Po zmianach wykluczających konieczność posiadania dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC podczas prowadzenia pojazdu, nadchodzą zmiany także dla prawa jazdy. Będą to jedynie zmiany kosmetyczne, zakładające usunięcie adresu zamieszkania z dokumentu.

author
Patryk Byczek
03 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Co grozi za nieodśnieżenie chodnika ?

Nagana lub grzywna do tysiąca pięciuset złotych - taka kara grozi za nieodśnieżenie chodnika, jeżeli jesteś właścicielem budynku. Kiedy mandat wręcza Straż Miejsca - kwota jest niższa. Górny próg zależy od decyzji sądu.

author
Patryk Byczek
14 lutego 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj