PKO Bank Polski poinformował w komunikacie prasowym, że w lutym bieżącego roku wartość aktywów PKO TFI przekroczyła 36 000 000 000 złotych. Wyłącznie w ciągu dziesięciu ostatnich miesięcy PKO TFI pozyskało 8 000 000 000 złotych. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 20.02.2021
Udostępnij:

PKO BP podał, ze wartość osiągniętych aktywów PKO TFI przekroczyła najwyższy dotychczasowy wynik w historii firmy, który miał miejsce w grudniu 2018 roku. Po ogromnym załamaniu na rynkach kapitałowych, które miało miejsce w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 nie widać już śladu.

Od lata ub.r. widoczne było ożywienie zainteresowania inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. W naszym przypadku kluczowa była tytaniczna praca oddziałów PKO Banku Polskiego – naszego głównego dystrybutora. Przez pierwsze miesiące był to głównie powrót do funduszy papierów dłużnych, ale już np. w tym roku bardzo wyraźnie widac renesans zainteresowania funduszami z udziałem akcji. W dużej mierze, źródłem przyrostu zarządzanych przez nas aktywów są także konsekwentnie rozwijane przez nas programy systematycznego inwestowania – PPE, PPK, IKZE i IKE. W drugiej połowie roku do grona naszych klientów dołączało wiele firm, lokując swoje nadwyżki  finansowe w funduszach. Efektem połączenia bardzo wysokiej sprzedaży z poprawą wycen jednostek uczestnictwa funduszy jest imponujący przyrost aktywów, jaki odnotowało PKO TFI. W samym styczniu sprzedaż sięgnęła 1 mld 168 mln zł netto.

– mówił cytowany w komunikacie Prezes PKO TFI Piotr Żochowski.

PKO TFI najpopularniejsze

W styczniu bieżącego roku największym zainteresowaniem wśród Klientów cieszył się subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych. Sprzedaż tego produktu wyniosła 690 000 000 złotych netto. W tym samym czasie dla budowy oszczędności Klientów, bardzo duże znaczenie miały również produkty długoterminowego i systematycznego inwestowania – na przykład rachunki PPK oraz Pakiet Emerytalny (IKZE + IKE).

PKO TFI to najbardziej aktywny Uczestnik rynku PPK, licząc od momentu uruchomienia tego programu. Już w pierwszym etapie wdrażania programu spółka Grupy Kapitałowej PKO BP zdeklasowała konkurencję i zajęła pozycję lidera, którą wciąż utrzymuje. Na chwilę obecną PKO TFI posiada około 35% udział w rynku aktywów PPK. Wiedza i doświadczenie w zakresie wcześniejszego wdrażania i wprowadzania podobnego do PPK, tak zwanych PPE wpłynęło na to, że PKO TFI zaufały średnie u duże firmy z sektora prywatnego oraz poważne instytucje reprezentujące sektor finansów publicznych.

W styczniu wystartował ostatni etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych, którego zakres obejmuje podmioty sektora publicznego, a także mikro i małe firmy. Terminy podpisania umów dla podmiotów z sektora publicznego są następujące:

– do 26 marca 2021 roku umowa o zarządzanie PPK,
– do 10 kwietnia 2021 roku umowa o prowadzenie PPK.

Pozostałe firmy mogą zawrzeć umowy:

– do 23 kwietnia 2021 roku umowa o zarządzanie PPK,
– do 10 maja 2021 roku umowa o prowadzenie PPK.

W skład Klientów spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego są, między innymi:

– Allegro,
firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. (prowadząca na polskim rynku m.in. takie marki jak BOSCH i Siemens).
– Grupa Azoty ZA „Puławy”,
– Grupa Warta, Emitel S.A. ,
– Jeronimo Martins Polska,
– Leroy Merlin Polska,
– Lidl Polska,
– T-mobile, Play.

PKO BP

PKO jest największą i najpopularniejszą instytucją bankową w Polsce. Zysk netto PKO w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł ponad 1 230 000 000 złotych. Pod koniec czwartego kwartału ubiegłego roku grupa wypracowała aktywa na poziomie ponad 342 000 000 000 złotych. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku mobilna aplikacja IKO była aktywna na ponad 4 000 000 urządzeń. Akcje spółki widoczne są GPW w Warszawie od 2004 roku. Grupa kieruje swoją ofertę do Klientów indywidualnych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.


źródło: https://media.pkobp.pl/128923-ponad-36-mld-zl-rekordowe-aktywa-pko-tfi

Komentarze