Wiążąca Informacja Stawkowa – na czym polega?

Wiążąca Informacja Stawkowa – na czym polega?

author
Dominika Sobieraj
26 sierpnia 2019

Koniec z niejasnościami związanymi ze stawkami podatku VAT. Rząd da Krajowej Administracji Skarbowej moc autorytarnej oceny stawki VAT wobec konkretnego towaru lub usługi. Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wiążąca nie tylko dla podatników, ale i dla urzędów.

Upewnienie się, jaką stawkę VAT powinien mieć dany produkt lub usługa, będzie możliwe od 1 stycznia 2020 roku. Wtedy w życie wejdzie nowela ustawy VAT, która póki co jest jeszcze procedowana w Senacie i niebawem w Sejmie.

WIS – ochrona dla podatników

WIS zostanie wprowadzona po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości podatników rozliczających się z podatku VAT. Dotychczas trudno było im przyporządkować właściwie stawkę podatku do nowych towarów lub usług – o poradę mogli zgłosić się do Głównego Urzędu Statystycznego, ale mógł on wydać jedynie swoją interpretację danego przypadku, a nie był uprawniony do jednoznacznego wskazania, jaki podatek powinien zostać nałożony.

W związku z tym dotychczas cała odpowiedzialność spadała na podatnika, który musiał samodzielnie podjąć decyzję odnośnie klasyfikacji, z której potem był rozliczany.

Po wprowadzeniu zmian organ podatkowy nie będzie mógł zatem zakwestionować przyjętej przez podatnika stawki podatkowej, jeżeli będzie ona ustalona na podstawie decyzji uzyskanej w ramach WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie instytucją bliźniaczą wobec dwu już istniejących:

  1. Wiążącej Informacji Taryfowej,
  2. Wiążącej Informacji Akcyzowej.

WIS – co zawiera?

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie zawierała:

– opis towaru/usługi, które są przedmiotem tej informacji,

– klasyfikację towaru/usługi (towaru według CN, a usługi według PKWiU),

– odpowiednią względem klasyfikacji stawkę VAT dla opisywanego towaru/usługi.

W odróżnieniu do opinii klasyfikacyjnych, które wydawał GUS, WIS będzie wiążącą decyzją wydawaną przez dyrektora izby administracji skarbowej. Wydana decyzja odnośnie do klasyfikacji danego towaru/usługi będzie ostateczna i będzie mógł się na nią powoływać każdy podatnik.

Wiążąca Informacja Stawkowa – wniosek

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie musiał zawierać szczegółowy opis towaru albo usługi. Opis ten będzie musiał pozwolić na jednoznaczną klasyfikację według:

– Nomenklatury Scalonej (dla towarów),

– PKWiU (dla usług).

Co ważne – we wniosku nie trzeba wskazywać grupowania towaru/usługi, które byłoby właściwe dla wykonywanych przez podatnika czynności. Wniosek nasz może być żądaniem właściwego sklasyfikowania towaru/usługi na potrzeby zastosowania przepisów VAT i przepisów wykonawczych, które zostały wydane dla celów ustawy o podatku VAT (i dla określenia stawki podatku i dla celów klasyfikacyjnych).

Uwaga! Wniosek musi dotyczyć tylko jednego towaru albo jednej usługi.

WIS – koszt

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej nie będzie darmowy – najpóźniej w dniu składania wniosku będzie trzeba wpłacić na ten cel 40 zł (potwierdzenie wpłaty musi być dołączone do wniosku o wydanie WIS, aby ten został rozpatrzony).

Wnioskodawca może być także obciążony kosztami przeprowadzenia badań lub analiz, jeżeli te będą niezbędne do wydania jednoznacznej decyzji klasyfikującej towar/usługę do właściwej stawki podatkowej.

Natomiast w kwestii kosztów, które poniesie państwo – w ciągu najbliższych 10 lat na obsługę Wiążących Informacji Stawkowych ma zostać przeznaczone 91 milionów złotych (z czego 7 mln w samym przyszłym roku).

Ministerstwo Finansów zatrudni do obsługi wniosków i realizacji związanych z nimi zadań:

– 50 pracowników do komórki organizacyjnej, która będzie załatwiać sprawy w I instancji (będzie to wyznaczona izba administracji skarbowej),

– 20 pracowników do komórki organizacyjnej, która będzie załatwiać sprawy w II instancji (Krajowa Administracja Skarbowa).

WIS – terminy

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku, ale z zaznaczeniem, że jeżeli uda się podjąć ją wcześniej, to będzie wydawana niezwłocznie.

Do terminu 3 miesięcy nie wlicza się natomiast okresu przeprowadzania koniecznych dla wydania wniosku analiz i badań (wtedy czas maksymalny wydłuża się odpowiednio o ich okres trwania).

Kto skorzysta z WIS? Uniwersalność decyzji

Z Wiążących Informacji Stawkowych skorzystają wszyscy podatnicy obracający towarami lub wykonującymi usługi, co do których wydano oficjalną decyzję dotyczącą klasyfikacji w skali podatkowej.  Oznacza to, że z raz wydanej decyzji będzie mógł skorzystać każdy podatnik – niezależnie od tego, czy decyzja została wydana na jego wniosek, czy na wniosek innego podatnika.

WIS będzie wiążące dla wszystkich organów wobec:

towarów, które są przedmiotem dostawy, importu albo wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym Wiążąca Informacja Stawkowa została doręczona do podatnika wnioskującego,

usług, które zostały wyświadczone po dniu, w którym Wiążąca Informacja Stawkowa została doręczona do podatnika wnioskującego.

W celu ułatwienia podatnikom dostępu do wydanych już decyzji w ramach Wiążącej Informacji Stawkowej rząd wprowadzi specjalną elektroniczną bazę tych dokumentów.

Baza WIS

Żeby każdy podatnik miał dostęp do tych decyzji, które zostały wydane, zostanie utworzone specjalne narzędzie informatyczne zwane „Baza WIS”. W bazie będzie można uzyskać dostęp do wszystkich wydanych Wiążących Informacji Stawkowych.

Decyzje w bazie będą umieszczane niezwłocznie po ich wydaniu, ale po usunięciu z nich danych wrażliwych (dane osoby, na wniosek której decyzja została wydana albo dane innych podmiotów wskazanych w decyzji). Podatnik będzie miał gwarancję, że w bazie nie pojawią się żadne dane objęte tajemnicą przedsiębiorcy.


Źródło:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/6607608

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Szamotuły
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Szamotuły

Inspektorat ZUS w Przeworsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Przeworsku

Kasa Stefczyka Lidzbark Warmiński
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 października 2020

Kasa Stefczyka Lidzbark Warmiński

Darmowa pożyczka w Kredito24
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
02 grudnia 2013

Darmowa pożyczka w Kredito24

Inspektorat ZUS w Świebodzinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Świebodzinie

IKEA Wrocław – kontakt, godziny otwarcia
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
23 stycznia 2022

IKEA Wrocław – kontakt, godziny otwarcia

Porównaj