Wiek emerytalny w Rosji pójdzie w górę. Kobiety będą pracowały do 60. roku życia, a mężczyźni do 65. roku życia. Zmiany zostały już oficjalnie przyjęte przez Dumę Rosyjską trzecim czytaniu. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 28.09.2018
Udostępnij:

Właściwie zmiany w takim kształcie zostały odczytane także dzień wcześniej, podczas drugiego odczytu. Poprawek nie wprowadzono – niższa izba parlamentu w całości przyjęła nową ustawę. Obecnie ustawa trafiła do Rady Federacji, ale nic nie wskazuje na to, by w ustawie miały zostać wprowadzone jakiekolwiek znaczące zmiany. 

Zmiany na raty

Podwyższenie nie nastąpi od razu. Wiek emerytalny będzie podnoszony sukcesywnie do 2028 roku w każdym roku o kolejne 6 miesięcy. Obecnie kobiety w Rosji przechodzą na emeryturę w wieku 55 roku życia, a mężczyźni w wieku 60 lat. 

Oznacza to, że w przypadku mężczyzn
– w 2019 roku wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat i 6 miesięcy,
– w 2020 roku – 61 lat,
– w 2021 roku – 61 lat i 6 miesięcy,
– w 2022 roku – 62 lata,
– w 2023 roku – 62 lata i 6 miesięcy,
– w 2024 roku – 63 lata,
– w 2025 roku – 63 lata i 6 miesięcy,
– w 2026 roku – 64 lata,
– w 2027 roku – 64 lata i 6 miesięcy, 
– w 2028 roku – 65 lat. 

A w przypadku kobiet
– w 2019 roku wiek emerytalny będzie wynosił 55 lat i 6 miesięcy,
– w 2020 roku – 56 lat,
– w 2021 roku – 56 lat i 6 miesięcy,
– w 2022 roku – 57 lat,
– w 2023 roku – 57 lat i 6 miesięcy,
– w 2024 roku – 58 lat,
– w 2025 roku – 58 lat i 6 miesięcy,
– w 2026 roku – 59 lat,
– w 2027 roku – 59 lat i 6 miesięcy, 
– w 2028 roku – 60 lat. 

Będą wyjątki

Choć Władimir Putin oficjalnie mówi, że wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego jest nieuchronne, to w ustawie przewidziano kilka wyjątków, w których wiek wymagany do uzyskania emerytury będzie niższy. 

1. Osoby z długim stażem pracy. 

Osoby, które będą posiadały wyjątkowo długi staż pracy, będą miały możliwość przejścia na emeryturę w momencie:
– 45 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn,
– 37 lat stażu pracy w przypadku kobiet. 

2. Matki wielodzietne. 

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę będą miały także matki co najmniej trojga dzieci. Warunkiem dodatkowym jest jednak to, by w swoim życiu miały przepracowane 15 lat. W takich okolicznościach matki trojga dzieci otrzymają prawo do przejścia na emeryturę w wieku 57 lat, a czworga dzieci w wieku 56 lat.

3. Ofiary katastrofy czarnobylskiej.

Tak samo, jak teraz, niższa granica wieku emerytalnego będzie przysługiwała ofiarom katastrofy elektrowni czarnobylskiej. W przypadku mężczyzn jest to 60 lat, a w przypadku kobiet dwa lata mniej. 

4. Mieszkańcy Dalekiej Północy.  

Mieszkańcy terenów położonych za kołem podbiegunowym również mają i będą mieli prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Muszą mieć oni skończone:
– 58 lat w przypadku kobiet,
– 60 lat w przypadku mężczyzn. 

Rosjanie zmiany nie chcą

Większość Rosjan niestety nie akceptuje decyzji władzy i nie rozumie zasadności wprowadzenia takich zmian. Ośrodki zbliżone do władzy podają, że niezadowolenie wyraża 3/4 mieszkańców Rosji, ale sondaże niezależne wskazują już znacznie wyższe wyniki – przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego ma być 85-88% Rosjan. 

Komentarze