PKO BP to największy bank w Polsce. Jego aktywa wynoszą ponad 297 mld (dane za rok 2017). Sprawdź, kto zasiada we władzach i jest prezesem banku.

Autor: Tadeusz Miziak
Dodano: 13.04.2018
Udostępnij:

Prezes Banku PKO BP: Zbigniew Jagiełło (od października 2009).

Zarząd Banku PKO BP

 

Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu Banku
Rafał Antczak – Wiceprezes Zarządu Banku
Rafał Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Banku
Maks Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu Banku
Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu Banku
Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku
Jakub Papierski – Wiceprezes Zarządu Banku
Jan Emeryk Rościszewski – Wiceprezes Zarządu Banku

Rada Nadzorcza PKO BP

Piotr Sadownik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grażyna Ciurzyńska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Budnikowski – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Hajłasz – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Jasiński – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Mączyńska – Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Ostaszewski – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Paluchniak – Członek Rady Nadzorczej

Centrala Banku PKO BP:

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala 
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Komentarze