zadluzenia.com
zamknij

Wniosek o wszczęcie egzekucji – formularz

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji będzie dużo łatwiejsze już od pierwszego stycznia - Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza specjalny formularz, który będzie mógł wypełnić wierzyciel chcący wszcząć egzekucję wobec dłużnika. 

 

Zmiana procesu składania wniosków o wszczęcie egzekucji nastąpi 1 stycznia - w tym samym momencie, w którym zacznie obowiązywać nowa ustawa o komornikach sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało już projekt rozporządzenia, na mocy którego ma być wprowadzony formularz i projekt samego formularza.

 

Spis treści: 
1. Zmiany 2019 - przyczyny i skutki.
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej 2019 - wzór formularza.
3. Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej 2019 - zawartość.
4. Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej 2019 - skąd wziąć i dokąd złożyć?

 

 

ZMIANY 2019

 

Wprowadzenie wzoru formularza wynika ze względów czysto praktycznych - wierzyciele często nie wiedzieli dokładnie, jak wypełniać dokumenty i z powodu braków formalnych czas do wystawienia pisma procesowego wydłużał się kilkukrotnie. Teraz wszystko ma być jasne i precyzyjne.

 

Do kancelarii komorniczych wpływa rocznie prawie 5 mln spraw, a zatem średnio kilkanaście tysięcy dziennie. Usprawnienie rozpatrywania wniosków jest konieczne dla usprawnienia całego procesu egzekucyjnego. Nowy jednolity wzór formularza będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku.

 

„Możliwość wypełnienia gotowego druku, w którym wskazane są poszczególne wymogi formalne, powinna zlikwidować przynajmniej część braków formalnych pism procesowych – mówi o projekcie prezes Krajowej Rady Komorniczej,  Rafał Fronczek - Doświadczenia sądowe pokazują jednak, że formularze są często błędnie wypełniane i zachodzi konieczność wzywania stron do ich poprawienia lub uzupełnienia”. 

 

 

WZÓR FORMULARZA

 

źródło: Rządowe Centrum Legislacji

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 2019 -  ZAWARTOŚĆ

 

W formularzu będzie trzeba wskazać komornika, do którego  składany jest wniosek o wszczęcie egzekucji. Ze względu na to, że jest to pierwszy dokument w sprawie, wskazane muszą być także wszystkie dane obu stron: imiona i nazwiska lub nazwy, dane pełnomocników, a także miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adresy.

 

Formularz przewiduje także, że wierzyciel zapisze w nim od razu swoje żądania: kwotę, której będzie dochodzić oraz dowody świadczące za tym, że proces jest uzasadniony. Wierzyciel może od razu wskazać preferowany sposób egzekucji, a zatem, czy ma być to egzekucja np.: z wynagrodzenia za pracę lub z rachunku bankowego. 

 

Osoby, które będą miały trudności z wypełnieniem formularza, będą mogły skorzystać ze wzoru zawierającego szczegółowy opis i pouczenia. Dokument musi być oczywiście opatrzony własnoręcznym podpisem i dopiero wtedy może zostać poprawnie przyjęty przez komornika.

 

 

FORMULARZ - SKĄD WZIĄĆ I DOKĄD ZŁOŻYĆ?

 

Formularz od 1 stycznia 2019 roku będzie można znaleźć:
- do pobrania na stronie Krajowej Rady Komorniczej,
- do pobrania na stronie kancelarii komorniczych,
- do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
- wydrukowane do wzięcia we wszystkich sądach
- wydrukowane do wzięcia w kancelariach komorniczych.

 

Wszystkie formularze udostępniane są bezpłatnie. Mają rozmiar A4 i można je dostarczyć do właściwego komornika:
- osobiście,
- pocztą. 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
~adamski

i bardzo dobrze, że to ujednolicają, bo to była porażka z tym składaniem, JESTEM ZA!   Odpowiedź