Najnowszy wskaźnik PMI dla Polski

Najnowszy wskaźnik PMI dla Polski

author
Halszka Gronek
05 marca 2020

Wskaźnik PMI za luty 2020 roku wyniósł 48,2 pkt, co oznacza, że już od roku sytuacja polskiego przemysłu oceniana jest na pogarszającą się. W opinii menedżerów logistyki przetwórstwa przemysłowego obserwujemy wzrost pesymistycznych nastrojów o skali zbliżonej do tej z okresu wychodzenia ze światowego kryzysu finansowego.  

Komunikaty publikowane na przełomie kilkunastu ostatnich miesięcy przez amerykańskiego giganta analitycznego IHS Markit potwierdzają postępujące spowolnienie polskiej gospodarki. Poważne obawy o przyszłą kondycję Polski budzi najnowszy wskaźnik PMI, czyli tak zwany indeks nabywczy menadżerów (ang. Purchasing Managers’ Indeks). Wśród menedżerów logistyki sektora przetwórstwa przemysłowego panują na tyle pesymistyczne nastroje, że można je porównać do tych z czasów wychodzenia ze światowego kryzysu finansowego.

Pomiar wskaźnika PMI za luty 2020 roku wyniósł zaledwie 48,2 punktu, co oznacza, iż spośród wszystkich ankietowanych managerów z logistyki sektora przetwórstwa przemysłowego więcej osób oceniło obecną sytuację branży jako gorszą niż miesiąc wcześniej. Gwoli wytłumaczenia, wynik indeksu na poziomie 50 punktów jest tzw. „punktem neutralnym” (wskazuje, że sytuacja branży jest stabilna). Wynik wyższy świadczy o dobrej koniunkturze w gospodarce, natomiast niższe notowania oznaczają, że zmiany w gospodarce są negatywne i grożą kryzysem. 

Wskaźnik PMI prognozuje przyszłość gospodarki

Wskaźnik PMI ma ogromne znaczenie dla analityków rynkowych. Celem cyklicznego opracowywania indeksu PMI jest ukazanie bieżącej aktywności menadżerów nabywających różne dobra i usługi na danym rynku. Im niższa jest aktywność, tym niższy wskaźnik PMI, a co równie ważne – najpewniej tym niższy okaże się także przyszły wskaźnik przyrostu procentowego PKB. W tym znaczeniu indeks PMI można postrzegać jako wskaźnik wyprzedzający badania koniunktury poszczególnych gospodarek. Co oznacza więc ostatni odczyt (z lutego 2020 roku)?

Niestety utrzymujący się na niski poziomie wskaźnik PMI, jaki odnotowano w ubiegłym miesiącu kalendarzowym, świadczy regresie deklarowanym we wszystkich badanych subindeksach i ogóle polskiej gospodarki. Na słabe perspektywy i nastroje wpływa nie tylko sytuacja międzynarodowa, lecz także polityka polskiego rządu. Badania nastrojów wśród polskich przedsiębiorców zdają się potwierdzać tę tezę. W świetle badań Konfederacji Lewiatan aż 73% firm obawia się niejasnych i niespójnych przepisów podatkowych wydanych na przyszły rok, a 84% firm – wzrostu kosztów zatrudnienia w 2020 roku.

Szczegółowe wyniki wskaźnika PMI

Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym instytutu IHS Markit, który od lat odpowiada za opracowywanie wskaźnika PMI dla poszczególnych gospodarek, przetwórstwo przemysłowe w Polsce doświadcza długotrwałego spadku popytu i utrzymującej się niekorzystnej koniunktury. Gwoli uściślenia, dwa subindeksy PMI – Wskaźnik Produkcji oraz Wskaźnik Nowych Zamówień – zarejestrowały wartości poniżej neutralnego progu 50,0 już szesnasty raz z rzędu.

Warto też dodać, że jak wynika z najnowszych wyników badań poziom zaległości produkcyjnych w polskich firmach z sektora wytwórczego obniżył się dziewiętnasty raz  z rzędu, tym samym ponownie wykazując obecność wolnych mocy przerobowych w przemyśle. Sytuacji polskiego przetwórstwa nie poprawia fakt, iż  tempo spadku przyspieszyło pierwszy raz od czterech miesięcy.

Niestety wszystko te  czynniki  (osłabienie napływu nowych zamówień oraz spadek zaległości) wywołały cięcia na rynku pracy w sektorze. Tempo, w jakim w lutym bieżącego roku obniżał się poziom zatrudnienia, zarejestrowało drugą najwyższą wartość od niemal siedmiu lat. To krytyczna informacja dla Polski.

"

W lutym warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym były wciąż słabe. Wskaźnik PMI co prawda zarejestrował najwyższą wartość od sześciu miesięcy, ale wynik ten odzwierciedlał przede wszystkim wydłużenie czasu dostaw (subindeks odwrócony, 15% wagi PMI). Nowe zamówienia oraz 45 produkcja, stanowiące razem 55% wagi głównego wskaźnika, wzrosły od stycznia tylko nieznacznie, nie przekraczając neutralnego progu 50,0

– komentuje Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit (firmy opracowującej badanie PMI polskiego sektora produkcyjnego).


Źródła:
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/0b572ba69980492ab45b9c291858dd5a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

mBank przejmuje LeaseLink
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
11 marca 2019

mBank przejmuje LeaseLink

Biuro Terenowe ZUS we Wrześni
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS we Wrześni

Weekendowe przerwy techniczne w bankach
Wpisy
author
Aneta Jankowska
11 listopada 2017

Weekendowe przerwy techniczne w bankach

Kredyt hipoteczny Kartuzy
Kredyty miasta
autor wpisu
Marta Janusz
25 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Kartuzy

Przemoc w rodzinie. Jak uzyskać pomoc? 
Poradnik
author
Halszka Gronek
03 marca 2020

Przemoc w rodzinie. Jak uzyskać pomoc? 

Porównaj