Wypłata tylko na konto bankowe? Taka może być polska rzeczywistość już od 1 stycznia przyszłego roku. Poznaj szczegóły nowej ustawy i sprawdź, czy wypłata w formie gotówkowej będzie jeszcze możliwa.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.08.2018
Udostępnij:

W świetle aktualnych przepisów jako normę traktuje się wypłatę w formie pieniężnej. Choć znaczna większość Polaków otrzymuje swoją wypłatę na konto, to nie każdy z nich jest świadomy, że w tym celu podpisał specjalną umowę, dzięki której nie otrzymuje wypłaty w tradycyjny (gotówkowy) sposób. 
 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 86. Wypłata wynagrodzenia za pracę
§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. 
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. 
§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.
Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy


 

Co się zmieni?

1 stycznie 2019 roku w życie wchodzą nowe przepisy, dzięki którym zupełnie zmieni się powyższy zapis z ustawy. Normą przekazywania pracownikowi wypłaty stanie się forma bezgotówkowa. Obowiązkiem każdego pracownika będzie podanie numeru konta, na który będzie przelewana wypłata. Ustawodawcy twierdzą, że taka zmiana prawa to dostosowanie się do kierunku, w którym zmierza polskie społeczeństwo. Statystyki pokazują jasno, że Polacy preferują wypłaty na konto, a nie w gotówce i z taką też formą będą mieli styczność od początku przyszłego roku.

Koniec z wypłatą pod stołem 

Bodźcem do zmian była także chęć walki z szarą strefą. Niestety w dalszym ciągu wielu Polaków – szczególnie tych, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań – decyduje się na nielegalne branie części wypłaty w formie nierejestrowanej. 
Na umowie zapisują kwotę 1000 zł, a w rzeczywistości drugie tyle dostają do ręki. Proceder ten jest trudny do kontrolowania, a w dużym stopniu przyczynia się do niskiego stopnia ściągalności długów.

Alimenty w końcu trafią do dzieci

Dłużnicy alimentacyjni to wielka plaga polskiego społeczeństwa. Branie wypłaty pod stołem pozwala im na unikanie płacenia alimentów – zasłaniają się tym, że na koncie mają przecież jedynie kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Po zmianie ustawy cała wypłata trafi bezpośrednio na konto dłużnika, w związku z czym zostanie niezwłocznie zajęta przez komornika i przekazana dziecku, któremu się należy. 

Pozostali dłużnicy też nie unikną zapłaty

Ku rozczarowaniu wielu osób unikających egzekucji komorniczej, należy stwierdzić, że nowe przepisy uderzą także w nich i ich strategię. O ile możliwość wypłaty do ręki dawała im szansę na manipulowanie środkami na koncie, o tyle konieczność wypłaty na konto sprawi, że środki będą od razu zauważone przez komornika. 

Czy wypłaty na konto da się uniknąć? 

Teoretycznie tak, a w praktyce – będzie to zależało od kierującego zakładem pracy. Do otrzymywania wypłaty w formie pieniężnej (do ręki) konieczne będzie:
1. Złożenie wniosku przez pracownika.
2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę. 
Wniosek będzie można złożyć w formie tradycyjnej – papierowej albo drogą elektroniczną. 

Skąd pracodawca dostanie nasz numer konta? 

Ustawa nałoży na nas obowiązek podania pracodawcy numeru własnego rachunku płatniczego. Problematyczna może być kwestia tego, że nie każdy pracownik taki rachunek posiada. Zgodnie z dyrektywą unijną jednak od 8 sierpnia każdy polski bank musi posiadać w swojej ofercie podstawowy rachunek płatniczy, za który nie będzie trzeba ponosić żadnych opłat. Pracownik dotychczas nieposiadający konta w banku będzie musiał zatem takowe założyć albo złożyć wniosek o dalszą wypłatę w formie gotówkowej.

Każdy pracodawca będzie miał obowiązek ogłoszenia swoim pracownikom takich informacji do dnia 22 stycznia 2019 roku. Po tym terminie każdy pracownik będzie miał 7 dni na wykonanie jednej z wybranych opcji:
1. Złożenie wniosku o wypłatę w formie gotówkowej.
2. Podanie rachunku płatniczego, na który będzie miała być przelewana wypłata. 

Co jeśli nie chcę podać numeru konta?

Nowa ustawa wymusiła na rządzących zmianę prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. W sytuacji, w której pracownik nie złoży wniosku i nie poda właściwego numeru konta, pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego. 
 

Komentarze