Prawie 2,5 miliona Rosjan nie może opuścić granic swej ojczyzny. Prawny zakaz wyjazdu z Federacji został im wydany w związku z posiadanymi przez nich długami. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 04.06.2018
Udostępnij:

Od 2005 roku w Federacji Rosyjskiej istnieje prawo, które ogranicza dłużnikom przekroczenie granicy rosyjskiej. 
 

Egzekwowaniem tego przepisu zajmuje się Federalna Służba Komorników Sądowych, a na skutek jej działalności już blisko  2,5 miliona obywateli Rosji zostało objętych zakazem upuszczania kraju. 


 

Masz dług na 1500 złotych? Nie opuścisz Rosji!
Zakaz wyjazdu z Federacji Rosyjskiej zaczyna obowiązywać już w przypadku długu zaciągniętego na łączną sumę 30 000 rubli, co w przeliczeniu na polskie złotówki daję kwotę około 1500 złotych. 
 

W niektórych przypadkach wysokość długu, wobec jakiego uruchamiany jest zakaz wyjazdu, jest jeszcze niższa. Przykładowo dług wynikający z niepłacenia alimentów będzie skutkował zakazem opuszczania kraju, gdy tylko osiągnie kwotę 10 000 rubli, a więc około 500 złotych. 


 

Coraz więcej dłużników
Obecnie aż 2 miliony 300 tysięcy Rosjan zostało zatrzymanych w kraju z powodu długu. Wynik ten jest rekordowy.

Tylko w pierwszymn kwartale 2018 roku sądy rosyjskiej wydały blisko 1,5 miliona decyzji o czasowym ograniczeniu dłużnikom możliwości wyjazdów zagranicznych. To o 26% więcej niż w wynosił przeciętny wynik kwartalny z roku 2017.
 

Jak powiadomiła prasę zastępczymi szefa Federalnej Służby Sądowej, Olga Pomigałowa, dzięki zastosowaniu wobec dłużników restrykcyjnego ograniczenia wyjazdów zagranicznych, budżet Federacji odzyskał blisko 13 mld rubli długu,  czyli około 770 mln polskich złotych.

Jak wyjechać?
Federalna Służba Komorników Sądowych orzekła, że w razie chęci opuszczenia kraju przez dłużnika wystarczy, by spłacił on swe zobowiązania. 
 

W teorii zdjęcie zakazu powinno nastąpić do pół godziny od uregulowania długu przez obywatela Rosji. Jednak jak udało nam się ustalić, formalności związane z unieważnieniem zakazu wyjazdu potrafią ciągnąć się dniami, a nawet tygodniami. 
 

Udało nam się ustalić, że jedynymi miejscami, w których Rosjanin chcący wyjechać za granicę może spłacić dług od razu, są trzy stołeczne lotniska – Moskwa Domodiedowo, Szeremietiewo i Wnukowo. 

Krytyczne reakcje
Nie tylko dla nas zakaz wyjazdu z Rosji pozostaje niezrozumiały. Wielu Rosjan uważa to prawo za bezpodstawne, a jeszcze większa grupa nawet nie wie o istnieniu takowego przepisu. Dowiadują się oni o zakazie wyjazdu właśnie w chwili przekraczania granicy Rosji – zostają tam zatrzymani i nie mają możliwości kontynuowania podróży. 
 

Opozycja rosyjskiego Rządu wraz z wieloma obrońcami praw człowieka krytycznie odnoszą się do takowego stanu prawnego. Ich zdaniem zatrzymywanie Rosjan w granicach ich ojczyzny jest oczywistym dowodem na prowadzenie w tym kraju polityki reżimu.
 

Komentarze