Alior Bank przejmuje SKOK Jaworzno

Alior Bank przejmuje SKOK Jaworzno

author
Patryk Byczek
31 stycznia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednogłośną decyzję zezwalającą na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno przez Alior Bank. Podjęte w tym kierunku kroki zapewnią całkowite bezpieczeństwo środków, które zgromadziła SKOK Jaworzno.

Alior Bank zacznie zarządzać majątkiem SKOK Jaworzno wraz z dniem 1 lutego 2019 roku. Oficjalne przejęcie instytucji przez bank przypadnie na dzień 1 kwietnia 2019 roku.

Sytuacja SKOK Jaworzno

Komisja Nadzoru Finansowego 4 sierpnia 2016 roku powołała zarządce komisarycznego w SKOK Jaworzno. Powołany zarządca przygotował informacje na temat sytuacji finansowej według stanu na dzień 3 sierpnia 2016 roku. Ze sporządzonej informacji finansowej wynikało wówczas, że aktywa SKOK Jaworzno wynosiły 423 266 000 złotych. Fundusze bilansowe były na poziomie –65 309 000 złotych. Aktywa SKOKu nie były w stanie pokryć zobowiązań, dlatego mówiło się o niewypłacalności Kasy. W tym okresie łączna wartość strat wynosiła ponad 99 872 000 złotych.

Kolejne sprawozdanie finansowe przeprowadzono pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas aktywa SKOK Jaworzno wynosiły 284 000 000 złotych, natomiast fundusze bilansowe wynosiły -59 800 000 złotych. Współczynnik wypłacalności uplasował się na poziomie -22,57%, a łączna strata z lat ubiegłych wynosiła ponad 64 600 000 złotych. Wszyscy członkowie SKOK Jaworzno zgromadzili depozyty członkowskie o wspólnej wartości przekraczającej 334 100 000 złotych.

Przejęcie SKOK Jaworzno

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła 29 maja 2018 roku, że jakikolwiek inny SKOK nie jest zdolny do bezpiecznego przejęcia SKOK Jaworzno. Dlatego też wszystkie prowadzone w tym podmiocie postępowania umorzono. Wówczas KNF wszczęło postępowanie odnośnie przejęcie SKOK Jaworzno przez jeden z banków krajowych. Zainteresowaniem w uczestnictwie w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno wykazał się Alior Bank, który finalnie otrzymał wymagane zgody.

W oficjalnym komunikacie wyczytać można, że obecna sytuacja Alior Banku w pełni pozwala na to, żeby przejął on SKOK Jaworzno. Przejęcie ma zapewnić bezpieczeństwo środków Kasy oraz ochronę stabilności rynku finansowego. Według stanu na dzień 30 listopada 2018 roku:

aktywa SKOKu stanowiły 0,4% sumy bilansowej banku,
wynik finansowy SKOKu stanowił 0,22% bieżącego wyniku banku.

Komisja Nadzoru Finansowego oceniła, że przejęcie SKOK Jaworzno przez Alior Bank nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo środków widniejących na rachunkach banku.

Ponadto przejęcie SKOK Jaworzno wesprze Bankowy Fundusz Gwarancyjny w oparciu o artykuł 264 ustawy o BFG. Oznacza to pomoc w restrukturyzacji za pomocą środków publicznych w wysokości niższej niż łączna wartość depozytów zgromadzonych w SKOK Jaworzno.

Alior Bank

Instytucja została założona w 2008 roku i swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Pod koniec 2017 roku bank odnotował 143 100 000 złotych zysku netto. Pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku roku wypracowany zysk wyniósł 171 100 000 złotych. Zysk w trzecim kwartale wyniósł nieco ponad 172 900 000 złotych, co oznacza wynik niższy względem analogicznego okresu rok wcześniej. Według danych, w grudniu 2017 roku, Alior Bank zatrudniał 8110 osób w 905 placówkach. W 2017 roku około 4 000 000 Klientów korzystało z usług i produktów Aliora.

Podobne artykuły

Ile wynosi dług publiczny w Niemczech?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
14 lutego 2019

Ile wynosi dług publiczny w Niemczech?

Kredyt konsolidacyjny Bieruń
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
11 lipca 2022

Kredyt konsolidacyjny Bieruń

Prawo do przerwy w pracy – kiedy obowiązuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 września 2019

Prawo do przerwy w pracy – kiedy obowiązuje?

Chwilówki Kostrzyn nad Odrą
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022

Chwilówki Kostrzyn nad Odrą

Kredyt gotówkowy na 20 tysięcy – gdzie dostaniemy?
Kredyty
autor wpisu
Marta Janusz
18 stycznia 2023

Kredyt gotówkowy na 20 tysięcy – gdzie dostaniemy?

Tablet od Providenta – nowy konkurs
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
17 sierpnia 2016

Tablet od Providenta – nowy konkurs

Porównaj