Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

author
Sandra Tessmer
31 maja 2019

Zakup samochodu wiąże się z innymi kosztami niż tylko opłata za sam pojazd. Przede wszystkim, nad każdym kupującym wisi obowiązek rejestracji lub przerejestrowania auta. Sprawdziliśmy, ile to kosztuje.

Rejestracja samochodu – ile to kosztuje?

Rejestracja auta nie musi być dokonywana przez obecnego właściciela samochodu. Całej procedury może dokonać w jego imieniu inna osoba, jeśli otrzyma od właściciela pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Zarejestrowanie nowego auta z Polski

Koszty rejestracji nowego auta w Polsce mogą okazać się wyższe niż w przypadku używanego samochodu.

Opłaty rejestracyjnej dokonujemy bezpośrednio w urzędzie. Główny koszt, jaki musimy ponieść to opłata za tablice rejestracyjne. Jeśli kupujemy zwykłe tablice, to koszt wynosi 80 zł. Jeśli mamy w planach indywidualne tablice, w których samodzielnie wybierzemy numery – koszt wyniesie 1000 zł.

Drugi koszt to koszt samego dowodu rejestracyjnego. Za wydanie dokumentu zapłacimy 54 zł. Dodatkowo należy doliczyć koszt pozwolenia czasowego – 13,50 zł, nalepkę kontrolną – 18, 50 zł. Oprócz tego koszt nalepki legalizacyjnej w cenie 12,50 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł.

Łączny koszt, jaki poniesiemy podczas rejestrowania samochodu to 180,50 zł przy zakupie tablic zwykłych lub 1100,50, jeśli zdecydujemy się na zakup tablic indywidualnych.

Rejestracja używanego samochodu z Polski

Jeśli rejestrujemy używane auto z Polski, możemy zaoszczędzić na zostawieniu obecnych tablic rejestracyjnych i jedynie zmianę nazwiska właściciela w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli jednak zdecydujemy się na zmianę tablic, zapłacimy tyle samo co w przypadku nowego samochodu.

Jeśli rejestrujemy używane auto musimy liczyć się z dokładnie takimi samymi kosztami, co w przypadku nowego auta. Urząd nie przewiduje żadnych ustępstw w tej sytuacji. Zapłacimy mniej tylko wtedy, jeśli nie zmieniamy tablic rejestracyjnych.

Nie zawsze jest jednak taka możliwość. Pozostawić bieżące tablice można tylko wtedy, jeśli sprzedający i kupujący są zameldowani w tym samym powiecie.

Wymagane dokumenty do rejestracji nowego samochodu

Jeśli decydujemy się na zakup auta i na jego rejestrację, musimy przygotować komplet wymaganych dokumentów. Poniżej przedstawiamy niezbędną listę rzeczy, które trzeba mieć podczas rejestrowania samochodu.

Jeśli mówimy o przedstawieniu dowodu własności to jest nim jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa dożywocia.

Rejestrując samochód potrzebujemy również dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który okazujemy pracownikowi urzędu do wglądu. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja dokonywana przez osoby z zagranicy – wymagane dokumenty

 1. : paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  -wiza Schengen lub wiza krajowa,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  -zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  -karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP lub firma zagraniczna wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca;
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy – firma zagraniczna.

Jeśli rejestracji nowego auta dokonuje osoba z zagranicy, dokumentem tożsamości takiej osoby będzie przede wszystkim paszport. Inne rodzaje dokumentów tożsamości to: wiza Schengen lub wiza krajowa, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Rejestracja używanego auta z Polski – wymagane dokumenty

Jeśli zakupiliśmy używane auto w Polsce i wybieramy się do urzędu z zamiarem przerejestrowania go na nas, powinniśmy mieć gotowe dokumenty, które przedstawimy pracownikowi.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Jak łatwo zauważyć, potrzebne są te same dokumenty co w przypadku rejestracji nowego samochodu, poza tablicami rejestracyjnymi.

Rejestracja dokonywana przez osoby z zagranicy – wymagane dokumenty

W przypadku, w którym rejestracji samochodu dokonuje osoba fizyczna, będąca obcokrajowcem lub zagraniczna firma czy instytucja, potrzeba tego samego kompletu dokumentów, co w przypadku nowego samochodu. Dokumenty obejmują

 1. dokument tożsamości cudzoziemca;
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) je jeśli rejestruje firma zagraniczna.

Podsumowanie

Zakup samochodu to spore koszty. Nie można zapomnieć, że oprócz pieniędzy na zakup auta istnieją też inne koszty, związane z opłaceniem samochodu. Przede wszystkim taki samochód po zakupie trzeba przerejestrować.

Niezależnie od tego czy auto jest nowe, czy używane właściciel otrzyma decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres nieprzekraczający 30 dni, tablicami rejestracyjnymi oraz nalepką kontrolną, jeżeli jest wymagana. Po okresie od 1 do 3 tygodni tzw. miękki dowód należy wymienić na stały dowód. Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwracamy pozwolenie czasowe.

Podobne artykuły

Alior Bank w Chełmnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 lipca 2019

Alior Bank w Chełmnie

ING Bank Śląski w Kutnie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
01 lipca 2019

ING Bank Śląski w Kutnie

Licytacje rzeczy dłużników na Allegro i OLX
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
03 marca 2019

Licytacje rzeczy dłużników na Allegro i OLX

Porównaj