Jak działają Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości?

Jak działają Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości?

author
Halszka Gronek
10 listopada 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Polskie uczelnie wyższe mają w swej ofercie wyjątkowy produkt, z jakiego skorzystać może zupełnie każdy. Mowa oczywiście o akademickich inkubatorach przedsiębiorczości – specjalnych instytucjach wspierających przedsiębiorczość i niezależną aktywność zawodową swych beneficjentów.

Spis treści:
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Jak działają inkubatory?
4. Kto może zostać członkiem?
5. AIP a ZUS.
6. AIP a podatki.
7. Czy warto być w AIP?

8. Kontakt.
9. Podsumowanie.

 

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – CO TO JEST?

Inkubator przedsiębiorczości to specjalna instytucja, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności finansowej użytkowników rynku. Inkubatorami mogą być podmioty o różnych formach prawnych, lecz to, co łączy je wszystkie, to wspólny cel – wspieranie Klientów.
Inkubatory przedsiębiorczości są także prowadzone przez polskie uczelnie wyższe. Ich beneficjentami mogą być studenci (choć nie tylko!), którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego, lokalowego czy szkoleniowego w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Każdy inkubator przedsiębiorczości, także i ten akademicki, charakteryzuje się odrębnym zakresem usług dedykowanych beneficjentom. Jedne inkubatory skupiają się na wsparciu merytorycznym w prowadzeniu przez Klienta działalności, inne natomiast mogą zapewniać zaplecze lokalowe – dostęp do powierzchni biurowej lub do hal produkcyjnych. To, na na co zdecyduje się zainteresowany przedsiębiorca, zależy już tylko od jego indywidualnych potrzeb.

 

PODSTAWA PRAWNA

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, skrótowo nazywane AIP, tworzone są na zgodnie z obowiązującą podstawą prawną. Aktem prawnym, jaki na tę chwilę reguluje kwestię działania studenckich inkubatorów przedsiębiorczości, jest Ustawa z dnia 20. lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw na rok 2018, pod pozycją 1668.
Sprawdź, co nowego wniesie w uczelniane życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym

Podstawowe założenia dotyczące akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i ich działania brzmią następująco:

Ustawa z dnia 20. lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozdział VI
Komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how

Art. 148

1. Uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

2.Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w formie jednostki ogólnouczelnianej albo spółki kapitałowej. Inkubator w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat.

[…]

6. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub centrum transferu technologii tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone są w ich regulaminach.

7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub centrum transferu technologii zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu spośród kandydatów przedstawionych przez ich rady nadzorujące.

 

JAK DZIAŁAJĄ INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?

Każdy akademicki inkubator przedsiębiorczości charakteryzuje się nieco innym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb danego beneficjenta zakresem działania. Niektóre inkubatory polegają głownie na wsparciu merytorycznym studenta podczas prowadzenia przez niego działalności, inne natomiast zapewniają mu np. zaplecze lokalowe lub niezbędne porady eksperckie.
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości dzieli się na kilka odrębnych rodzajów. Pierwszy z nich dotyczy takich instytucji, jakie zajmują się preinkubacją – czyli wsparciem beneficjentów jeszcze przed założeniem przez nich działalności gospodarczej. Drugi natomiast dotyczy tych podmiotów, jakie świadczą pomoc na zasadach inkubacji, czyli właściwego wsparcia przedsiębiorstwa od momentu jego zarejestrowania.
Inkubatory mogą zostać wykorzystane w najróżniejszy sposób. Niektóre z nich pomagają w rejestracji danej działalności gospodarczej, inne zapewniają wymaganą przestrzeń lokalową, inne natomiast organizują niezbędną pomoc prawną czy księgowo-rachunkową. Co równie ciekawe, ze studenckich inkubatorów można skorzystać także po to, by w łatwy i bezproblemowy sposób pozyskać środki unijne na rozwój firmy.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM?

Członkiem akademickiego inkubatora przedsiębiorczości może zostać niemal każdy, kto chce założyć własną działalność lub kto taką działalność już prowadzi, lecz pragnie ulepszyć swą firmę lub zoptymalizować wdrożone w niej dotychczasowo systemy i procedury.
Podczas aplikowania o wsparcie akademickiego inkubatora nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i co więcej – nie ma także wymogu posiadania statusu studenta. Wystarczy, że kandydat ma własny pomysł na firmę – i odwagę, by go zrealizować.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości dają swym beneficjentom możliwość sprawdzenia, czy obrana przez nich wizja biznesu ma szansę powodzenia na rzeczywistym rynku. Klienci nie musza więc podejmować często bardzo wysokiego ryzyka związanego z samodzielnym otworzeniam i prowadzeniem działalności.
Nieistotne jest, czy mieszkasz w mieście, czy w niewielkiej miejscowości oddalonej od największych polskich aglomeracji. Jeżeli jesteś gotowy dojeżdżać do siedziby najbliższego AIP, możesz śmiało aplikować o objęcie Cię programem akademickiego wsparcia.

 

AIP A ZUS

Beneficjenci, którzy korzystają Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, nie muszą martwić się nie płaceniem składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko to dlatego, że klienci uczelnianego inkubatora nie funkcjonują jako samodzielna firma, bowiem AIP użycza im swej własnej osobowości prawnej.
Podsumowując: wraz z przystąpieniem do systemu wsparcia, przedsiębiorcy zostają zwolnieni z opłat ZUS i podatku dochodowego, jaki musieliby opłacać, prowadząc swą działalność w normalny trybie.

 

AIP A PODATKI

Beneficjenci, którzy korzystają Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, nie muszą martwić się comiesięcznym rozliczaniem podatku dochodowego CIT od osiągniętego dochodu. Wszystko to dlatego, że klienci uczelnianego inkubatora nie funkcjonują jako samodzielna firma, bowiem AIP użycza im swej własnej osobowości prawnej.
W ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zwolnieni zostajemy nie tylko z obowiązku rozliczania swego dochodu, lecz także możemy cieszyć się dyspensą od comiesięcznego opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A wszystko to – zupełnie bezinteresownie, w ramach uczelnianego systemu wsparcia przedsiębiorczości.

CZY WARTO BYĆ W AIP?

Dla wszystkich tych, których nie stać na założenie własnej działalności gospodarczej czy spółki, a także tych, którzy potrzebują pomocy przy rozkręceniu własnego biznesu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zdaje się być idealnym rozwiązaniem.
Dzięki AIP możesz cieszyć się:

  • brakiem konieczności rejestrowania własnej działalności biznesowej (na czas uczestniczenia w projekcie instytucja inkubatora użyczy Ci własnej osobowości prawnej);
  • zwolnieniem z opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • zwolnieniem z obowiązku comiesięcznego rozliczania podatku dochodowego CIT;
  • rozliczaniem swych działań biznesowych w taki sam sposób, w jaki robią to pełnoprawne i niezależne przedsiębiorstwa lub spółki – czyli wykorzystując w tym celu dane rejestrowe Inkubatora, tj. NIP, REGON czy KRS.
  • wystawianiem faktur VAT oraz podpisywanie umów prawnych jako pełnoprawny członek Inkubatora;
  • pełną obsługą księgowo-rachunkową, w tym także realizacją wypłat (dział kard AIP) i indywidualnym doradztwem podatkowym;
  • kompleksową obsługą prawną;
  • wsparciem merytorycznym ekspertów danej branży.
  • Ponadto każdy członek Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ma zagwarantowane miejsce do pracy (50 biur AIP w 24 polskich miastach), w których może przeprowadzać spotkania biznesowe czy konferencje, bez konieczności martwienia się o takie kwestie, jak dostęp do Internetu czy multimedia.

  

KONTAKT

Oto adresy wszystkich biur Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jakie ulokowane są na terenie całej Polski:
Białystok 
AIP Biuro Główne ul. Warszawska 13 lok 2-3
Dyrektor: Katarzyna Kosińska
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 004
AIP Uniwersytet w Białymstoku
ul. Żeromskiego 1, II piętro
Dyrektor: Katarzyna Kosińska
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 004

Bielsko-Biała
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej
ul. Willowa 2, (budynek L, pok. 306-307)
Dyrektor: Marcin Matuszny
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 536 004 897

Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Ogińskiego 16 (VI piętro, pokoje 606-609)
Dyrektor: Tomasz Sajewski
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 798 286 313

Bytom
Agencja Rozwoju Inwestycji Spoko. z o.o.
ul. Rynek 19
Dyrektor: Martyna Gizler
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 534 383 244

Dąbrowa Górnicza
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. 3 Maja 22, p.II
Dyrektor: Alicja Nowowiejska
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 533 322 578

Gdańsk
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot
Dyrektor: Martyna Bogucka
tel. kom.: 515 229 812
Politechnika Gdańska
ul. Do Studzienki 32
Dyrektor: Martyna Bogucka
tel. kom.: 515 229 812
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Czyżewskiego 29F
Dyrektor: Alicja Nowowiejska
Dyrektor: Martyna Bogucka
tel. kom.: 515 229 812

Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 14, pok. 415-417
Dyrektor: Martyna Gizler
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 534 383 244
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3
Dyrektor: Martyna Gizler
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 534 383 244

Kielce
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 21 (II piętro), pok.2/04 (budynek CPiB)
Dyrektor: Sebastian Kolisz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 515 061 843

Kraków
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. S. Łojasiewicza 6
Dyrektor: Elżbieta Zwolak
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 022
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ul. Franciszkańska 1, pok. 211
Dyrektor: Sebastian Kolisz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 022, 515 229 775
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27 (pokój 106 – podziemie)
Dyrektor: Sebastian Kolisz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 022, 515 229 775
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11 (pokój B13 – II piętro za Aulą)
Dyrektor: Sebastian Kolisz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 022, 515 229 775

Uniwersytet Rolniczy
al. 29 Listopada 46 (budynek Wydziału Leśnego), pokój: 022 (parter)
Dyrektor: Sebastian Kolisz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 022, 515 229 775
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 (Budynek A, pokój 13 – parter)
Dyrektor: Sebastian Kolisz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 785 805 022, 515 229 775

Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski
ul. Droga Męczenników Majdanka 70, bud nr 2, pok. 30
Dyrektor: Justyna Świszcz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 737 985 236

Łódź
AIP przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności
ul. Rzgowska 17A bud. A, pok. 122
Dyrektor: Patryk Szulc
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 533 341 523
Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Pomorska 149/153
Dyrektor: Patryk Szulc
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 533 341 523
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9 (pokój 3)
Dyrektor: Patryk Szulc
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 533 341 523

Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Heweliusza 2/2
Dyrektor: Marta Bogucka
tel. kom.: 515 229 812

Opole
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
ul. Augustyna Kośnego 72
Dyrektor: Paweł Nowik
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 602 846 662

Płock
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Al. Kilińskiego 12 (budynek A, pokój 5)
Dyrektor: Tomasz Wysocki
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 515 061 842

Poznań
AIP Stary Browar
Stary Browar, ul. Półwiejska 42
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Collegium Altum, sala 3 – parter)
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 85 (Collegium Physicum – sala 119 – I piętro)
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Radom
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Wydział Mechaniczny
ul. Stasieckiego 54
Dyrektor: Radosław Dolega
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 731 568 698

Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16C
Dyrektor: Magdalena Ciećkiewicz
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 531 004 473
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
Dyrektor: Wioletta Choma-Wiątek
e-mail: [email protected]
tel.: 17 860 57 61

Szczecin
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8, pok. 934, 935
Dyrektor: Agata Turek
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 531 443 748
Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Żołnierska 54, pok. 10, 11
Dyrektor: Agata Turek
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 531 443 748

Toruń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Dekerta 26
Dyrektor: Tomasz Sajewski
tel. kom.: 798 286 313

Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 161i lok. 116
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Akademia Finansów Vistula
ul. Stokłosy 3
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 147 lok. 25
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43 lok. 307, wejście D
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515
Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 18/20 – klatka C
Dyrektor: Marcin Milke
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 601 515 515

Wrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29/31 (bud. B, pok. 217, II p)
Dyrektor: Tomasz Sajewski
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 798 286 313
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120, bud. B/M, lok.2 (dobry dojazd od ul. Sztabowej 100)
Dyrektor: Tomasz Sajewski
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 798 286 313
AIP przy Banku Zachodni WBK
ul. Chrobrego 12-14 (wejście od ul. Jagiellończyka)
Dyrektor: Tomasz Sajewski
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 798 286 927

Zabrze
AIP Zabrze
ul. Wolności 274
Dyrektor: Martyna Gizler
e-mail: [email protected]
tel. kom.: 534 383 244

 

PODSUMOWANIE

1) Inkubator przedsiębiorczości to specjalna instytucja, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności finansowej użytkowników rynku.
2) Inkubatory przedsiębiorczości są także prowadzone przez polskie uczelnie wyższe. Ich beneficjentami mogą być studenci, lecz nie jest to obligatoryjnym wymogiem.
3) Inkubatory mogą zostać wykorzystane w najróżniejszy sposób. Niektóre z nich polegają głownie na wsparciu merytorycznym beneficjenta podczas prowadzenia przez niego działalności, inne natomiast zapewniają mu np. zaplecze lokalowe lub niezbędne porady eksperckie.
4) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię działania studenckich inkubatorów przedsiębiorczości, jest Ustawa z dnia 20. lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5) Podczas aplikowania o wsparcie akademickiego inkubatora nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i co więcej – nie ma także wymogu posiadania statusu studenta. Wystarczy, że kandydat ma własny pomysł na firmę – i odwagę, by go zrealizować.
6) Klienci uczelnianego inkubatora nie funkcjonują jako samodzielna firma – AIP użycza im swej własnej osobowości prawnej na czas współpracy z danym beneficjentem.
7) W ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zwolnieni zostajemy nie tylko z obowiązku rozliczania swego dochodu, lecz także możemy cieszyć się dyspensą od comiesięcznego opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
8) Każdy członek Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ma zagwarantowane miejsce do pracy (50 biur AIP w 24 polskich miastach), w których może przeprowadzać spotkania biznesowe czy konferencje, bez konieczności martwienia się o takie kwestie, jak dostęp do Internetu czy multimedia.
9) Beneficjenci AIP rozliczają się ze swych działań biznesowych w taki sam sposób, w jaki robią to pełnoprawne i niezależne przedsiębiorstwa lub spółki wykorzystują w tym celu dane rejestrowe Inkubatora, tj. NIP, REGON czy KRS.
10) Klienci akademickiego inkubatora mogą cieszyć się darmowych doradztwem prawnym, a także pełną obsługą księgowo-rachunkową – w tym także realizacją wypłat (dział kard AIP) i indywidualnym doradztwem podatkowym.

Żródło: 

https://inkubatory.pl/index

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

julek
julek
2018-11-22 15:58:23

super, fajny pomysl na firme za free

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Opoczno

Interesuje Cię temat placówek Kasy Stefczyka w Opocznie? To idealne miejsce, aby zdobyć wszystkie potrzebne informacje. W naszym artykule możesz sprawdzić dane dotyczące placówki Kasy Stefczyka w Opocznie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
03 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

e-Prawnik w PKO BP

Startup TuPrawnik opracował nowe narzędzie, które pomoże firmowym Klientom PKO BP w znalezieniu prawnika. Usługa e-Prawnik została już pilotażowo wdrożona w zdalnych kanałach banku. Za szybką konsultację prawną zapłacimy 189 zł. Więcej szczegółów w naszym dzisiejszym artykule.

author
Dominika Byczek
03 marca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

mBank placówki w Olsztynie

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Olsztynie.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Andrychowie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w naszym kraju. Sprawdzamy oddziały i placówki w Andrychowie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
11 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PZIP ostrzega przed szarą strefą pożyczek pod zastaw nieruchomości

W ostatnich miesiącach dyskurs medialny został zarzucony niepokojącymi doniesieniami na temat podmiotów oferujących niebezpieczne pożyczki pod zastaw nieruchomości. PZIP ostrzega przed tego typu produktami, jednocześnie przypominając, że firmy parapożyczkowe z szarej strefy rynkowej nie są tym samym, co legalnie działające instytucje pożyczkowe. 

author
Halszka Gronek
19 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Bank Pekao w Bełchatowie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Bełchatowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
12 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj