W trzecim kwartale bieżącego roku Alior Bank wypracował zysk netto na poziomie 172 900 000 złotych, co oznacza spadek o około 5 300 000 złotych względem roku poprzedniego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 08.11.2018
Udostępnij:

Wynik okazał się być zgodny z przewidywaniami rynku i oczekiwaniami biur maklerskich.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie blisko 781 500 000 złotych.
 

Prowizje
 

Zysk z  tytułu prowizji osiągnął poziom nieco przekraczający 106 600 000 złotych.


 

Koszty w trzecim kwartale

Wszelkie koszta, które poniósł bank w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły nieco ponad 411 300 000 złotych.

Odpisy

W tym segmencie wynik wyniósł ponad 271 200 000 złotych.

Wskaźnik kosztów do dochodów

W tym sektorze, w trzecim kwartale wynik wyniósł 44%.

Portfel kredytów

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Santander Bank Polska na przełomie trzech kwartałów wynosi wyniosła ponad 53 500 000 000 złotych.
 

Wskaźniki TCR oraz Tier 1 

W trzecim kwartale wskaźnik TCR wyniósł 15,26% oraz 12,14%.

Komentarze