zadluzenia.com
zamknij

Jak bezpłatnie sprawdzić w BIG informacje na nasz temat

Aktualnie działają 3 biura informacji gospodarczej: Infomonitor, KRD oraz ERIF. W każdym z Biur możemy uzyskać bezpłatną informację na nasz temat, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530).

 

Art. 23. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro, przekazanych zgodnie z art. 14-18. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

 

Uzyskanie bezpłatnej informacji będzie kłopotliwe tylko za pierwszym razem. Musimy założyć przez Internet konto w Biurze oraz potwierdzić naszą tożsamość skanem dowodu osobistego. 


1) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

Informację uzyskamy tylko poprzez założone konto. Rejestracja konta pod adresem: http://konsument.krd.pl/sprawdzanie-siebie-sub.html. Należy przygotować elektroniczny skan dowodu osobistego.

 

2) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor  S.A.

 

Istnieje kilka metod uzyskania informacji:


a) osobiście:


Punkt Obsługi Klienta BIG InfoMonitor SA
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa


godziny otwarcia:

poniedziałek i środa - godz. 9:00 - 17:00
wtorek, czwartek, piątek - godz. 8:00 - 16:00

 

b) listownie: na adres podany powyżej. Konsument uiszcza opłatę 6.10 zł. Według Biura jest to koszt wydruku i korespondencji.

 

c) przez Internet: http://www.big.pl/konsument-raport-o-sobie. Należy przygotować skan dowodu osobistego.

 


3) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

W Rejestrze Dłużników ERIF również są trzy formy udostępniania informacji:


a) osobiście w siedzibie biura:

 

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

 

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek - godz. 8:00 - 16:00


b) korespondencyjnie: na adres podany powyżej.

 

c) przez Internet: rejestracja konta pod adresem https://infokonsument.pl. Należy przygotować elektroniczny skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego tożsamość, którego będziemy używać podczas rejestracji.

Powinny być na nim widoczne dane niezbędne do potwierdzenia tożsamości:
 

- imię/imiona i nazwisko

- PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość (dotyczy to osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej nr PESEL)

- rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości.


Uzyskanie płatnej informacji

 

Wszystkie 3 Biura oferują płatne raporty na nasz temat. Poniższe koszty dotyczą płatnego raportu, otrzymanego drogą elektroniczną, na założone wcześniej konto:

 

- KRD – 6.90 zł

- Infomonitor – 6.50 zł

- ERIF:

 

Koszty raportów pobieranych częściej niż raz na pół roku:
 

1. Sprawdzenie siebie w siedzibie biura i korespondencyjnie: 6,50 zł brutto

 

2. Sprawdzanie siebie w serwisie infoKonsument.pl

 

a. Sprawdzenie informacji na swój temat (czyli jakie informacje na nasz temat figurują aktualnie w Rejestrze Dłużników ERIF) – 3 zł brutto
 

b. Sprawdzenie Rejestru Zapytań (czyli kto nas sprawdzał w Rejestrze Dłużników ERIF w ciągu ostatnich 12 miesięcy) – 3 zł brutto
 

c. Sprawdzenie dokumentu (czyli, czy ktoś próbował posłużyć się skradzionym lub podrobionym na nasze nazwisko dokumentem) – bezpłatnie.

Skomentuj artykuł
captcha
~ed drugs

nie bede placic po zmarlej osobie jestem osoba niepelnosprawna ,sygn.ns.110012   Odpowiedź

~AssemeCrakamsoq

<a href="http://freecialiscialissaleyce.com/#glxj">cialis side effects</a> . ED drugs come in lower price.,best prices can be located by making use of online promotions to <a href="http://freecialiscialissalestrh.com/#aeqa">cialis.com</a> pills quoted here are amazing,Medical experts agree you should <a href="http://cialisukcialissoftarry.com/#zbtw">free cialis</a>   Odpowiedź