Scoring BIK to popularny temat w Internecie. Na portalu Zadłużenia.com opisaliśmy podstawy scoringu BIK w tym artykule. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści możemy osiągnąć mając „dobry scoring” w BIK.

Autor: Maciej Stańko
Dodano: 29.04.2013
Udostępnij:

Pamiętajmy, że każda instytucja finansowa w indywidualny sposób ocenia klienta pod kątem ryzyka kredytowego. Dlatego poniższe wskazówki traktujmy, jako ogólne zasady, które nie muszą mieć zastosowania w konkretnej sytuacji finansowej.

Definicja dobrego scoringu BIK

Dobry scoring to oczywiście pojęcie względne. Złośliwie można stwierdzić, że dobry scoring to taki, który „przepuści” wniosek kredytowy. Na każdym kroku staramy się podkreślać, że ocena punktowa wystawiona przez BIK jest pewnym wyznacznikiem, ale często przecenianym. Stąd wiele pytań typu: „dlaczego Bank A nie udzielił kredytu, skoro miałem 580 punktów?”. Ano dlatego, że Bank A, zamawiając w BIK naszą historię kredytową, mógł wziąć inne czynniki pod uwagę, niż Biuro Informacji Kredytowej.

Punkty mogą nam pomóc przy cyklicznym zamawianiu raportów i śledzeniu zmian. Dla instytucji finansowej najważniejsze są inne informacje zawarte w raporcie BIK, głównie dotyczące  terminowości spłaty kredytów. Potencjalny kredytobiorca otrzymuje ocenę punktową: od 192 do 631 punktów. Wg informacji ujawnionych przez BIK S.A., polski kredytobiorca otrzymuje średnio 528.8 punktów. Jeżeli jesteśmy całkowicie nowym klientem nie otrzymujemy oceny punktowej !

Tajemniczą poliszynela jest fakt, że scoring BIK (ocena punktowa) ma duże znaczenie w Getin Noble Bank S.A. Do niedawna również Idea Bank zwracał szczególną uwagę na ocenę punktową, jednak nie jesteśmy w stanie potwierdzić aktualności tych informacji. Pod uwagę scoring BIK biorą również między innymi Credit Agricole, Kredyt Bank i Nordea Bank. Pozostałe instytucje finansowe w mniejszym lub większym stopniu bazują na konkretnych informacjach kredytowych, bez analizowania samej oceny punktowej wystawionej przez BIK.

Zalety dobrego scoringu BIK

Dobry scoring BIK może wpłynąć na przyspieszenie decyzji o przyznaniu kredytu. Kredytodawca, rozpatrując wniosek, zastosuje wtedy skróconą procedurę weryfikacji kredytowej klienta.

Dobry scoring BIK może wpłynąć również na zminimalizowanie formalności kredytowych.

Dobry scoring BIK wzmacnia naszą pozycję i może wpłynąć na lepsze warunki kredytu. Możemy przede wszystkim uzyskać:

1) zwolnienie z prowizji za udzielenie kredytu

2) niższą marżę, w konsekwencji niższe oprocentowanie kredytu. Jest to najczęściej stosowany „bonus” za wysoki scoring BIK. W przypadku kredytu hipotecznego wysokość bonusu może sięgnąć kilkunastu   tysięcy złotych!

3) brak wymogu zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia

4) brak konieczności poręczenia kredytu

5) brak innych zabezpieczeń kredytu, np. zastawu lub, w bardzo rzadkim wypadku, hipoteki

Podsumowanie

Wysoki scoring BIK jest sugestią, że jesteśmy wiarygodnym kredytobiorcą i w ujęciu statystycznym nie będziemy mieć problemów z regulowaniem przyszłych zobowiązań kredytowych. W tym znaczeniu warto dbać o naszą wiarygodność, nawet, jeśli nie planujemy zaciągania kolejnych zobowiązań.

Śledzenie scoringu BIK może w pewnym stopniu poszerzyć naszą wiedzę ekonomiczną, jednak samo w sobie nie powinno być celem tylko wskazówką.
 

Komentarze