Strona główna Wpisy Inne Czyszczenie BIK – za darmo

Czyszczenie BIK – za darmo

author
Dominika Sobieraj
24 sierpnia 2018

„Czyszczenie BIK” to popularne hasło wśród osób, które mają negatywną historię kredytową. Jednak, czy takie działanie w ogóle jest możliwe ? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. Za darmo udostępniamy także wzory pism, które mogą poprawić naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

Spis treści:

1. Co to jest czyszczenie BIK?

2. Jak usunąć negatywne wpisy?

3. Jak wyczyścić BIK samemu – krok po kroku.

4. Darmowe wzory pism.

5. Podstawa prawna.

Scenariusz od wielu lat wygląda podobnie. Staramy się o kredyt w banku lub internetową pożyczkę. Składamy wniosek i … otrzymujemy negatywną decyzję kredytową. Banki nie mają obowiązku informowania o przyczynie takiej decyzji, ale najczęstszą przyczyną jest właśnie negatywna historia kredytowa. To wtedy zaczyna się gorączkowe sprawdzanie „jak wyczyścić BIK” i co zrobić ze złą historię kredytową.

Co dzieje się potem ? W Internecie z łatwością natrafiamy na firmy, które oferują „czyszczenie BIK” i poprawę zdolności kredytowej. Za kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych (od jednego wpisu), obiecują one poprawę historii kredytowej poprzez „wyczyszczenie” negatywnych wpisów widocznych na raporcie BIK.

Z drugiej strony, Biuro Informacji Kredytowej (BIK S.A.), jasno wskazuje, że jakiekolwiek „czyszczenie BIK” nie jest możliwe. Kto ma rację ?

W teorii, sprawa wygląda jednoznacznie i nie budzi wątpliwości. Biuro Informacji Kredytowej zbiera wszystkie informacje dotyczące naszych zobowiązań wobec banków (i niektórych firm pożyczkowych). Na raporcie BIK znajdziemy zatem wszystkie aktywne kredyty, pożyczki bankowe, zadłużenia na karcie kredytowej lub debet na koncie. Tych zobowiązań nie możemy w żaden sposób „usunąć”. Jedyna opcja to ich terminowa spłata, która skutkować będzie pozytywną historią kredytową.

W raporcie znajdziemy także wygasłe zobowiązania i to właśnie one mają być „czyszczone”. Jak to możliwe ? Zacznijmy od tego, że samo pojęcie „czyszczenia BIKu” dotyczy wyłącznie zobowiązań spłaconych. Nie ma bowiem żadnej możliwości usunięcia wpisu na temat umowy, która jest czynna, w windykacji, egzekucji i nie została spłacona.

Co natomiast z naszymi spłaconymi zobowiązaniami ? To zależy od tego, czy nie było opóźnień w spłacie i od naszej zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania. Szczegóły znajdziecie w treści naszego poradnika.

CZYSZCZENIE BIK – DEFINICJA

„Czyszczenie BIK” to potoczna nazwa czynności zmierzających do poprawy historii kredytowej widocznej w raporcie Biura Informacji Kredytowej, poprzez usunięcie/przesunięcie danych o spłaconych zobowiązaniach, w których wystąpiły zaległości, a które są widoczne przez banki w procesie weryfikacji Klienta i oceny jego zdolności kredytowej.

W polskim systemie prawnym nie znajdziemy żadnej definicji określającą tego typu działalność. Biuro Informacji Kredytowej jednoznacznie informuje, że o żadnym „czyszczeniu” nie może być mowy.

JAK USUNĄĆ NEGATYWNE WPISY

Biuro Informacji Kredytowej prawidłowo wskazuje, że usunięcie lub korekta danych dotyczących zobowiązania widocznego na raporcie, jest możliwa tylko w trzech sytuacjach:

1. Cofamy zgodę na przetwarzanie danych – jeżeli kredyt lub pożyczka zostały spłacone w terminie.

2. Chcemy skorygować nieprawdziwe lub nieaktualne informacje.

3. Cofamy zgodę na przetwarzanie danych – wystąpiły opóźnienia w spłacie kredytu lub pożyczek powyżej 60 dni, ale od spłaty minęło 5 lat.

Co z tego wynika ? Wyjaśniamy po kolei:

Ad. 1) Jeżeli nasze zobowiązania było spłacone terminowo, to możemy przenieść je do tzw. części statystycznej na raporcie BIK, niewidocznej dla innych banków. Co bardzo istotne – „terminowa” spłata to sytuacja, w której opóźnienie nie przekroczyło de facto 60 dni.  Dopiero w przypadku takiego opóźnienia w spłacie, jesteśmy informowani o zamiarze przetwarzania danych na okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli w ciągu 30 dni nie spłacimy zaległości.

Pamiętajmy, że wnioskując o kredyt lub pożyczkę, banki niechętnie patrzą na opóźnienia kilku/kilkunastodniowe (o większych już nie wspominając). Jeżeli więc mamy spłacone zobowiązanie, w którym doszło do takich opóźnień w spłacie – warto cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. I takie działanie może być uznane w pewnym sensie za „czyszczenie BIKu”, bo poprawia naszą historię kredytową.

Ad 2) Nieprawdziwe lub nieaktualne dane widoczne na raporcie BIK to najrzadsza sytuacja. Należy pamiętać, że Biuro Informacji Kredytowej jest tylko administratorem danych i nie ma możliwości ich samodzielnego modyfikowania. W takiej sytuacji wystarczy przesłać pismo reklamacyjne do banku, firmy pożyczkowej lub instytucji, która przesyła dane do BIK.

Ad. 3) Gorzej wygląda sytuacja jeżeli w naszym zobowiązaniu doszło do opóźnień w spłacie powyżej 60 dni i upłynęło 30 dni o poinformowaniu nas o tym przez bank. Wówczas informacja o opóźnieniu w spłacie będzie widoczna przez inne instytucje finansowe przez okres 5 lat od spłaty zobowiązania.

I to jest niestety najczęstsza sytuacja. Właśnie wtedy zaczynamy się interesować, jak usunąć taki wpis z raportu Biura Informacji Kredytowej. Czy jest na to szansa ?

W teorii nie, w praktyce czasami faktycznie jest taka możliwość. Zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe (art. 105a), jeżeli nie spłacimy zobowiązania lub wystąpiła zwłoka powyżej 60 dni, i upłynęło minimum 30 dni od poinformowania nas o tym przez bank lub inną instytucję (a zatem także przez część firm pożyczkowych), to takie dane będą przetwarzane (czyli widoczne przez inne banki lub firmy pożyczkowe) bez naszej zgody – przez 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania.

Na pozór wszystko wydaje się jasne i precyzyjne. Zaciągamy kredyt w banku i zobowiązujemy się do terminowej jego spłaty. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w spłacie zobowiązania wystąpią zaległości powyżej 60 dni i minęło 30 dni od poinformowania nas o tym przez bank, to informacje o nieterminowej płatności kredytu będą widoczne w raporcie BIK przez 5 lat od jego spłaty.

Co to oznacza ? Jeżeli będziemy wnioskowali o kolejny kredyt lub pożyczkę, to każda instytucja zauważy taką zaległość w spłacie i dostaniemy negatywną decyzję kredytową. Wielu Klientów decyduje się wówczas na popularne “pożyczki bez bik“, czyli oferty firm, które albo nie sprawdzają nas w Biurze Informacji Kredytowej albo sprawdzają, ale mimo wszystko wydają pozytywną decyzję pożyczkową.

Tyle w teorii. W Polsce bardzo często szuka się różnego rodzaju „furtek” i możliwości obejścia obowiązujących przepisów. Nie inaczej było w tym przypadku.

Szansą na usunięcie negatywnych wpisów w BIK jest powołanie się na zapis wspomnianego art. 105 ustawy prawo bankowe, który wymaga poinformowania nas o zamiarze przetwarzania danych bez naszej zgody po wygaśnięciu zobowiązania. Czyli podnosimy, że bank nie zawiadomił nas należycie o zaległości i możliwości przetwarzania danych przez 5 lat.

W piśmie reklamacyjnym do banku lub instytucji, która zamieściła taki wpis w Biurze Informacji Kredytowej, powołujemy się na wspomniany przepis i wskazujemy, że nie zostaliśmy prawidłowo poinformowani o takim zamiarze. Tym samym nie spełniono wszystkich obligatoryjnych przesłanek wskazanych w ustawie prawo bankowe. To w zasadzie jedyna „furtka”, z której od początku korzystały wyspecjalizowane kancelarie i firmy zajmujące się poprawą historii kredytowej.

Skoro wystarczy wysłać pismo reklamacyjne, to czy warto korzystać z usług takich firm ? Naszym zdaniem nie, dlatego poniżej znajdziecie darmowe wzory pism służące do samodzielnego „wyczyszczenia BIK”. Reklamacje należy wysłać bezpośrednio do banku lub innej instytucji finansowej, na wniosek której dokonano wpisu w raporcie.

CZYSZCZENIE BIK – KROK PO KROKU

1. Pierwszy krok to zamówienie raportu z BIK i sprawdzenie, które umowy mogą negatywnie wypływać na naszą historię kredytową. Raport możecie zamówić w tym miejscu – zamówienie składamy na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej. Koszt raportu to 39 zł.

2. Samodzielna analiza raportu. Sprawdzamy, w których spłaconych zobowiązaniach występowały zaległości lub istnieje niezgodność danych.

3. Wysyłamy wniosek do banku lub instytucji, na wniosek której dokonano wpisu. Pismo można uznać jako reklamację. To o tyle istotne, że bank ustawowo mają 30 dni na rozpatrzenie pisma reklamacyjnego. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, to reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z naszym wnioskiem. Darmowe wnioski znajdziecie poniżej.

4. Pismo wysyłamy listem poleconym, najlepiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

DARMOWE WZORY PISM

1. Wniosek o usunięcie zobowiązania z BIK – zaległości poniżej 60 dni.

Pismo wysyłamy w sytuacji, gdy:

– umowa jest spłacona

– dane o zobowiązaniu są widoczne w części ogólnej raportu, widocznej przez inne banki

– opóźnienia są mniejsze niż 60 dni.

Treść wniosku:


Jan Dobry                                                                                                   Warszawa, 10 stycznia 2012

ul. Szczęśliwa 12

22-368 Warszawa

PESEL: 81041203470

Bank Uniwersalny

Dział Windykacji

Ul. Windykacyjna 21

22-365 Warszawa

Dotyczy nr Klienta:1234566789

Umowy kredytu nr:  ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

REKLAMACJA – COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż na podstawie art. 105a ust. 2 in fine ustawy Prawo Bankowe cofam indywidualną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania przez Bank Uniwersalny S.A., udzieloną w dniu 9 kwietnia 2007 roku.

W związku z powyższym wzywam Bank Uniwersalny do zakończenia przetwarzania moich danych osobowych (dot. umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

Z poważaniem

Podpis


2. Wniosek o usunięcie zobowiązania z BIK – zaległości powyżej 60 dni.

Pismo wysyłamy w sytuacji, gdy:

– umowa jest spłacona

– dane o zobowiązaniu są widoczne w części ogólnej raportu, widocznej przez inne banki

– opóźnienia są większe niż 60 dni.

Treść wniosku:


Jan Dobry                                                                                                  Warszawa, 10 stycznia 2012

ul. Szczęśliwa 12

22-368 Warszawa

PESEL: 81041203470

Bank Uniwersalny

Dział Windykacji

Ul. Windykacyjna 21

22-365 Warszawa

Dotyczy nr Klienta:1234566789

Umowy kredytu nr:  ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

REKLAMACJA – WEZWANIE DO ZAKOŃCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wzywam Bank Uniwersalny do:

1) Zakończenia przetwarzania moich danych osobowych (dot. umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego przez:

– Biuro Informacji Kredytowej S.A.

– Związek Banków Polskich (system Bankowy Rejestr).

2) Przesłania na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

Ponadto oświadczam, iż na podstawie art. 105a ust. 2 in fine ustawy Prawo Bankowe, cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Uniwersalny S.A., udzieloną w dniu 9 kwietnia 2007 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2011 roku dokonałem całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku. Zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), instytucje, o których mowa w ust. 1 (w moim przypadku Bank Uniwersalny S.A.), mogą „przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”.

W związku z powyższym Bank Uniwersalny może przetwarzać moje dane po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, przy spełnieniu łącznie 3 warunków:

– dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni.

– po upływie 60 dni zostałem poinformowany o zamiarze przetwarzania danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.

– upłynęło, co najmniej, 30 dni od skutecznego poinformowania mnie o zamiarze przetwarzania moich danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.

Nie podlega dyskusji, że dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

Informuję, iż po upływie 60 dni nie zostałem poinformowany przez Bank Uniwersalny S.A. o zamiarze przetwarzania danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.

Dopiero po otrzymaniu raportu z Biura Informacji Kredytowej dowiedziałem się, że moje dane osobowe, dotyczące wygasłego zobowiązania, są przetwarzane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

W związku z faktem, iż nie wystąpiły łącznie 3 ustawowe warunki zawarte w przepisie art. 105 ust. 3 ustawy Prawo Bankowe, przetwarzanie danych dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego jest bezprawne.

Mając powyższe na uwadze, proszę dokonać stosownych zmian na rachunku kredytowym, aby, w konsekwencji, w Biurze Informacji Kredytowej w/w zobowiązanie nie było przetwarzane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a jedynie do celów statystycznych.

Jeżeli w opinii Banku Uniwersalnego wystąpiły łącznie 3 przesłanki umożliwiające przetwarzanie danych bez mojej zgody bardzo proszę o przesłanie kopii pisma (skutecznie doręczonego po okresie 60 dni od braku spełnienia świadczenia) dot. poinformowania mnie o zamiarze przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania, bez mojej zgody, wskutek co najmniej 60 dniowego opóźnienia w spełnieniu świadczenia.

Z poważaniem

Podpis

PODSTAWA PRAWNA

Kwestię przetwarzania danych przez banki i inne instytucje finansowe, reguluje ustawa prawo bankowe w artykule 105:

Art. 105a. 1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową i informacji udostępnionych przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–106d, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 

2a. Zgoda osoby może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim przypadku banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody. 

4. Banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać stanowiące tajemnicę bankową informacje dotyczące osoby fizycznej po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów bez zgody osoby, której informacje dotyczą, do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013. 

5. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. 

Źródła:

https://rf.gov.pl/najczestsze-pytania/pytania-i-odpowiedzi-ogolne/Jak_liczyc_termin_udzielenia_odpowiedzi_na_reklamacje___22709

https://www.bik.pl/poradnik-bik/czy-mozna-wyczyscic-bik

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/akty_prawne/prawo_bankowe.html

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Teresa Gasior
Teresa Gasior
2021-05-28 06:02:26

Bardzo niezrozumiala

Mikołaj
Mikołaj
2021-01-22 21:39:03

Pisma poszły, z jednego banku pięknie wszystko wykreślone. Drugi nie odpowiedział w 30 dni czyli sprawa rozpatrzona pozytywnie, natomiast wpis został - co w takiej sytuacji? Ostatni bank pismo wysłał o rozpatrzeniu sprawy pozytywnie - wpis został - ile się czeka za usunięciem? Co w takiej sytuacji? Pozdrawiam

Bogumila Bilawska
Bogumila Bilawska
2020-12-28 18:06:00

Witam splacilam zaległe raty i jak dlugo trzeba czekać żeby usunąć z biura kredytowego moje dane związane zaległości której już nie ma

Zuzanna
Zuzanna
2020-12-16 10:00:01

Czy można wymazać zapytania o pożyczki z negatywna odpowiedzia? Czy pożyczki zaciągnięte w parabankach ale spłacane regularnie (spłacone całkowicie) mogą mieć wpływ na zdolnosc kredytową?

Adrian Nowak
Adrian Nowak
2020-11-14 11:58:51

Witam, chcę usunąć z BIK zapytania o kredyt w instytucjach pozabankowych. Wszystko mam na zielono w raporcie, jednak niektóre instytucje mi odmawiały, a wpis pozostał. Czy to też można wymazać? napisać od danej instytucji też takie zapytania?

Podobne artykuły

Statystyki rozwodów w Polsce
Blog
author
Aneta Jankowska
11 stycznia 2018

Statystyki rozwodów w Polsce

Światowa Organizacja Handlu – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
05 lipca 2019

Światowa Organizacja Handlu – czym się zajmuje?

Kobiety lepiej spłacają swoje długi
Blog
author
Aneta Jankowska
07 marca 2018

Kobiety lepiej spłacają swoje długi

Handel w Polsce spowalnia
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
24 września 2019

Handel w Polsce spowalnia

Pożyczki bez zaświadczeń Kwidzyn
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
23 listopada 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Kwidzyn