zadluzenia.com
zamknij

Licytacje.komornik.pl

W 2011 roku ustawodawca wprowadził obowiązek obwieszczania licytacji nieruchomości przeprowadzanych przez komornika w czasie egzekucji. Jest to ukłon w stronę wierzycieli oraz potencjalnych nabywców majątku dłużnika.

 

Krajowa Rada Komornicza uruchomiła specjalną stronę internetową, przeznaczoną do zamieszczania ogłoszeń, mieszczącą się pod adresemhttp://www.licytacje.komornik.pl/.

Jak czytamy na stronie „Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Informacje o licytacjach przesyłane są bezpośrednio z kancelarii komorniczych za pomocą nowoczesnych rozwiązań w zakresie wymiany informacji. W serwisie dostępny jest system powiadamiania o nowych licytacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej […].”

 

Pamiętajmy, że obowiązkiem informacyjnym objęte są tylko nieruchomości. Ruchomości nie muszą być obwieszczane na stronie internetowej, choć w interesie wierzyciela jest dotarcie do najliczniejszego grona potencjalnych nabywców. Nie ma również przeszkód aby ogłoszenie o licytacji zamieścić w wielu środkach masowego przekazu.

 

Poruszanie się po portalu nie powinno sprawiać problemów. Strona jest uboga w formie, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, ale bogata w treści. Nawigację ułatwia menu po lewej stronie, składające się z wyodrębnionych haseł oznaczających rodzaj egzekwowanego dobra.

 

Zachęcamy również do przybliżenia tematyki licytacji ruchomości  oraz zajęcia nieruchomości, gdzie znajdziemy m.in. definicję nieruchomości.

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY