BIG InfoMonitor – wszystkie informacje

BIG InfoMonitor – wszystkie informacje

author
Katarzyna Wasiłowska
21 listopada 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zbiera informacje dotyczące dłużników, przechowuje i udostępnia ich dane, również te dotyczące zadłużeń przedawnionych. We wpisie przybliżymy jego zakres działań.

Spis treści:

 1. BIG InfoMonitor - czym jest?
 2. BIG InfoMonitor - działania na jakich się koncentruje
 3. BIG InfoMonitor - tu sprawdzisz swoją firmę i klientów
 4. Co mogą sprawdzić przedsiębiorcy?
 5. Oferta BIG InfoMonitor dla instytucji
 6. BIG InfoMonitor - certyfikat wiarygodności finansowej
 7. Co mogą sprawdzić konsumenci w BIG InfoMonitor?
 8. W jaki sposób mogę sprawdzić siebie w rejestrze BIG InfoMonitor?
 9. BIG InfoMonitor - jak pobrać raport?
 10. Czy BIG InfoMonitor decyduje o przyznaniu kredytu?
 11. Na jakich zasadach można dokonać wpisu do BIG InfoMonitor?
 12. Jak przedsiębiorca może wpisać dłużnika?
 13. Jak konsument może wpisać dłużnika?
 14. Jak usunąć wpis w BIG InfoMonitor?
Zwiń spis treści

BIG InfoMonitor - czym jest?

BIG InfoMonitor należy do grupy BIK. Warto przypomnieć, że w jej skład wchodzi również Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Digital Fingerprints S.A. Spółki te połączyły się przede wszystkim po to, by zwiększyć bezpieczeństwo, zarówno instytucji bankowych i pozabankowych oraz ich usługobiorców. Korzystają z innowacyjnych rozwiązań, które mają ułatwić kontrolowanie finansów, zabezpieczyć dane klientów przed ich wykradzeniem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Informacje o dłużnikach natomiast ułatwią pracę instytucjom udzielającym świadczenia. 

BIG InfoMonitor działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530). Warto przytoczyć w tym miejscu fragment tego dokumentu, który jasno określa kompetencje Biura Informacji Gospodarczej:

Art. 7. 1. Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. 

źródło: isap.sejm.gov.pl/

Z art. 7. 1. jasno wynika więc, że Biuro Informacji Gospodarczej ma pełne prawo do zbierania informacji o dłużnikach oraz udostępniania ich. BIG wpisuje dłużników do prowadzonego przez siebie spisu, nazywanego Rejestrem Dłużników. Wpis na tę listę może wiązać się otrzymaniem w przyszłości odmowy świadczenia kredytowego, o które dłużnik ubiega się.

BIG InfoMonitor - działania na jakich się koncentruje

Poza prowadzeniem wyżej wspomnianego rejestru osób zadłużonych, BIG InfoMonitor prowadzi wiele działań, które mają na celu budowanie świadomości finansowej, zwiększenie wiedzy na temat mądrego gospodarowania pieniędzmi. 

Zadania na jakich koncentruje się BIG InfoMonitor to:

 • udostępnianie największej i najważniejszej bazy danych informacji gospodarczych (na temat rzetelności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów) oraz prowadzenie Rejestru Dłużników BIG;
 • zapewnianie bardzo skutecznego sposobu udokumentowania wiarygodności i rzetelności firmy, poprzez uzyskanie Certyfikatu „Firma Wiarygodna Finansowo”.
 • aktywnie działa w social mediach. Na swoim profilu Facebookowym udziela  cennych wskazówek, m.in. jak uniknąć zawarcia umowy z osobą, która nie dotrzymuje terminu należnych płatności;
 • prowadzi akcję “Odzyskuj alimenty” dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W szerokim ujęciu BIG InfoMonitor dba o bezpieczeństwo finansowe.

BIG InfoMonitor - tu sprawdzisz swoją firmę i klientów

BIG InfoMonitor swoją ofertę kieruje również do firm. Pozwala przedsiębiorcom nadzorować informacje o prowadzonej przez nich firmie. Umożliwia on sprawdzenie szczegółów dotyczących wpisu do Rejestru Dłużników – kto i na jakiej podstawie go dokonał. Istnieje również opcja włączenia alertów (powiadomień), które pozwolą przedsiębiorcy na bieżąco śledzić i reagować w sytuacjach, gdy zostaną oni wpisani do rejestru. 

W ofercie BIG InfoMonitor znajdziemy dwa pakiety:

 • podstawowy;
 • rozszerzony.

Jeden i drugi pozwalają przedsiębiorcy na sprawdzanie i pobieranie raportów z bazy BIG InfoMonitor, śledzenie wpisów do rejestru i odzyskiwanie wezwania do zapłaty.

Co mogą sprawdzić przedsiębiorcy?

 • mogą sprawdzić kto i jakie informacje o ich firmie wpisał do Rejestru BIG- Raport o sobie;
 • mogą sprawdzić kto pytał o ich firmę w okresie ostatnich 12 miesięcy – Raport z Rejestru zapytań;
 • posiadają dostęp do informacji co na ich temat wiedzą banki oraz inni przedsiębiorcy;
 • mogą pobrać Raport o innym przedsiębiorcy i sprawdzić czy kontrahent jest godny zaufania;
 • mogą sprawdzić czy Konsument jest na „czarnej liście” dłużników jednakże w tym zakresie wymagana jest jego zgoda na takie działania

Korzystanie przez Przedsiębiorcę z powyższych usług jest odpłatne. Współpracę w tym zakresie można oprzeć bądź to na indywidualnie dobranej dla każdego przedsiębiorcy ofercie abonamentowej (w tym zakresie niezbędny jest kontakt z doradcą) bądź też korzystając z pojedynczej usługi płatnej zgodnie z cennikiem zawartym na stronie: www.big.pl.

Oferta BIG InfoMonitor dla instytucji

Zmiany w ustawie o BIGach wprowadzone w życie dnia 1 lipca 2015 r. nakładają na przedstawicieli sądów oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego obowiązek przekazywania informacji gospodarczych do wszystkich BIGów.

Z uwagi na powyższe, BIG InfoMonitor oferuje jednostkom samorządu terytorialnego, ich spółkom zależnym oraz przedsiębiorstwom komunalnym:

 • Sprawdzenie kontrahentów- poprzez dostęp do bazy informacji o dłużnikach – Rejestru Dłużników BIG, baz BIK i ZBP;
 • Monitorowanie kontrahentów – poprzez dostęp do informacji o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta;
 • Odzyskanie należności – poprzez wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG i ujawnienie tych danych innym podmiotom, w tym bankom;
 • Program Dłużnik Alimentacyjny- jego adresatami są wyłącznie Gminy (reprezentowane głównie przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej), na zagwarantowanych dla tych jednostek warunkach finansowych;
 • Program Ochrony Finansów Samorządów- odbiorcami tegoż programu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki zależne i przedsiębiorstwa komunalne poprzez umożliwienie przekazywania informacji o dłużnikach gminy do Rejestru Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor;

Na koniec wspomnieć należy jeszcze o Programie Firma Wiarygodna Finansowo, który realizowany jest dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy prowadząc biznes kierują się zasadami fairplay. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to świadectwo rzetelności i wypłacalności w ramach prowadzonej działalności.

BIG InfoMonitor - certyfikat wiarygodności finansowej

Uzyskując certyfikat wiarygodności finansowej:

 • buduje się wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami potwierdzające, że regulują oni terminowo swoje zobowiązania;
 • potwierdza się bieżącą wiarygodność finansową swojej firmy w kilku bazach danych, tj. Rejestr BIG, bazie BIK oraz ZBP;
 • klienci Firmy Wiarygodnej Finansowo mogą sprawdzić ważność i autentyczność Certyfikatu przez całą dobę 7 dni w tygodniu;
 • Firma Wiarygodna Finansowo uzyskuje dodatkowe miejsce reklamy;
 • Firma postrzegana jest jako wypłacalna i rzetelna.

Co mogą sprawdzić konsumenci w BIG InfoMonitor?

Konsumenci dzięki założeniu i aktywowaniu konta w BIG InforMonitor uzyskują:

 • dostęp do Raportu o sobie – mogą sprawdzić kto i jakie informacje o nich wpisał do Rejestru BIG;
 • dostęp do Raportu z Rejestru Zapytań – mogą sprawdzić kto pytał o nich w okresie ostatnich 12 miesięcy;
 • dostęp do informacji co na ich temat wiedzą banki, firmy telekomunikacyjne oraz przedsiębiorcy;
 • mogą pobrać Raport o Przedsiębiorcy i sprawdzić czy firma, z której usług chcą skorzystać jest godna zaufania.

W jaki sposób mogę sprawdzić siebie w rejestrze BIG InfoMonitor?

Wystarczy, że zarejestrujesz się tutaj: www.big.pl/dla-konsumentow/sprawdz-siebie.

Raz na 6 miesięcy możesz bezpłatnie wygenerować raport o sobie. Po rejestracji uzyskasz dostęp do informacji o tym:

 • kto sprawdzał Cię w rejestrze BIG InfoMonitor (w trakcie ostatniego roku);
 • czy widniejesz w Rejestrze Dłużników.

Raport ten może zwiększyć naszą wiarygodność oraz udowodnić to, iż terminowo spłacaliśmy wszelkie nasze zobowiązania. Jeżeli chcesz sprawdzić swoją historię kredytową, przydatnym narzędziem może okazać się Raport BIK (przeczytasz o nim tutaj).

BIG InfoMonitor - jak pobrać raport?

Aby pobrać raport należy przejść kilka kroków. Prezentujemy, co zrobić by uzyskać raport o sobie z BIG InfoMonitor.

 1. Na początku należy zarejestrować się na stronie BIG InfoMonitor. Utworzenie konta zajmie zaledwie kilka minut.
 2. Następnym krokiem jest zalogowanie się do nowo utworzonego konta.  
 3. Po wykonaniu kroku 1. i 2. możesz pobrać raport o sobie, jak również raport, dzięki któremu sprawdzisz, kto wyszukiwał informacji o tobie w ostatnim roku, tzw. Rejestr Zapytań.

Czy BIG InfoMonitor decyduje o przyznaniu kredytu?

Podobnie jak w przypadku Biura Informacji Kredytowej (o której pisaliśmy tutaj), BIG InfoMonitor nie jest podmiotem decyzyjnym, jeśli chodzi o przyznanie świadczenia wnioskodawcy. 

Zadaniem instytucji bankowej jest sprawdzenie tego, czy przyznanie kredytu, temu konkretnemu człowiekowi, jest dla niego opłacalne. Ważnym czynnikiem jest posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Wpis w Rejestrze Dłużników może znacznie zmniejszyć wiarygodność osoby i wpłynąć na otrzymanie odmowy kredytowej.

BIG InfoMonitor zajmuje się udostępnianiem informacji o osobach zadłużonych, to instytucja udzielająca świadczenia jest podmiotem decyzyjnym i to ona odrzuca bądź też zatwierdza wniosek kredytobiorcy.

Na jakich zasadach można dokonać wpisu do BIG InfoMonitor?

Zasady dokonywania wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor są nieco odmienne jeśli chodzi o przedsiębiorców i konsumentów.

Jak przedsiębiorca może wpisać dłużnika?

W przypadku braku otrzymania zapłaty za wykonaną usługę, gdy chcemy odzyskać należności, już dług w wysokości 200 zł w przypadku konsumentów oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorców jest podstawą do wysłania nieuczciwemu płatnikowi wezwania do zapłaty.

Jeśli po 30 dniach od wysłania wezwania, dłużnik nie zwróci należnych nam pieniędzy, można dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Aby dokonać wpisu dłużnika do Rejestru BIG InfoMonitor należy wykonać trzy poniżej opisane kroki:

 1. Wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty:
 • Należy zarejestrować BIGKonto dla firmy w serwisie BIG.pl;
 • Należy wypełnić wezwanie do zapłaty (pobrane ze strony www.big.pl);
 • Należy wysłać wezwanie do dłużnika (obowiązkowo listem poleconym);
 • Należy odczekać 30 dni kalendarzowych od daty wysłania wezwania aby móc podjąć dalsze działania;
 1. Dopisanie dłużnika do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor:
 • Należy zalogować się do swojego BIGKonta na portalu big.pl i wybrać konto zarejestrowanej firmy;
 • Należy wprowadzić kwotę długu w okienku „Wpisz dłużnika” w zakładce dla firm i wypełnić formularz umowy- na tym etapie wierzyciel uzyska informację o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów (niektóre z nich mogą zostać dołączone jako skan);
 • Należy wydrukować umowę i załączniki wygenerowane przez system oraz formularz zgłoszenia użytkownika (siebie) będącego osobą mającą dostęp do BIG Konta firmowego zarejestrowanej firmy;
 • W przypadku osób korzystających z konta dla własnej działalności, należy własnoręcznie podpisać umowę, załączniki i formularz zgłoszenia użytkownika; w przypadku gdy zarejestrowaną firmą jest spółka, umowa musi być podpisana przez wszystkich reprezentantów firmy widniejących w KRS lub umowie spółki (spółka cywilna);
 • Następnie należy wysłać do BIG InfoMonitor pocztą tradycyjną lub poprzez BIGKonto (w formie skanów lub zdjęć) podpisane 2 egzemplarze umowy i załączników oraz pozostałe dokumenty, o których użytkownik został poinformowany podczas wypełniania formularza umowy, tj.:

a) W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej- dokument tożsamości, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG);

b) W przypadku spółki cywilnej- dokumenty tożsamości osób wpisanych w umowie spółki jako osoby reprezentujące spółkę i potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) wymienionych osób;

c) W przypadku innej spółki- potwierdzenie wpisu spółki do KRS i dokumenty tożsamości osób upoważnionych do podpisania umowy.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w Panelu Klienta na BIGKoncie zarejestrowanej firmy, gdzie można dodać brakujące dokumenty w postaci skanu oraz zweryfikować aktualny status ich weryfikacji;
 • Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w Panelu Klienta na BIGKoncie zarejestrowanej firmy, gdzie można dodać brakujące dokumenty w postaci skanu oraz zweryfikować aktualny status ich weryfikacji;
 • Skan dowodu osobistego musi być opatrzony podpisaną własnoręcznie przez użytkownika klauzulą: „Ja (imię i nazwisko) oświadczam, iż załączona kopia mojego dokumentu tożsamości jest zgodna z oryginałem” z czytelnym podpisem;
 • Następnie BIG InfoMonitor weryfikuje nadesłane przez użytkownika dokumenty i przesyła listem poleconym: Informację o aktywacji konta i możliwości wprowadzenia dłużnika; Podpisany 1 egzemplarz umowy, z kolei pocztą elektroniczną uzyskuje się powiadomienie o aktywowaniu usługi.
 1. Logowanie na aktywowane konto w BIG InfoMonitor i prawo do samodzielnego wpisania dłużnika do Rejestru BIG
 • Logowanie umożliwia wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG;
 • Umożliwia zarządzanie wpisaną informacją, tj. możliwość jej zmiany gdyby dłużnik spłacił część długu lub usunięcia, gdyby dokonano zwrotu należności.

Jak konsument może wpisać dłużnika?

Aby konsument mógł dokonać wpisu swojego dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor musi podjąć następujące działania:

 1. Należy zarejestrować się w systemie BIG.pl;
 2. Należy wypełnić i podpisać wezwanie do zapłaty (druk można pobrać na stronie www.big.pl);
 3. Należy wysłać wypełnione wezwanie do zapłaty do dłużnika (koniecznie listem poleconym);
 4. Należy odczekać 14 dni kalendarzowych od wysłania wezwania aby móc podjąć dalsze działania;
 5. Po upływie 14 dni od wysłania wezwania, można dopisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i niezbędną informacją w tym zakresie jest nr PESEL Dłużnika.
 6. Aby móc skutecznie wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników należy zalogować się do swojego BIGKonta a następnie:
 • wydrukować w 2 egzemplarzach umowę wraz z załącznikami, podpisać ją i wysłać do BIG InfoMonitor listem lub pocztą kurierską;
 •  ewentualnie można zrobić skan umowy i przesłać ją wraz z załącznikami poprzez swoje BIGKonto (mimo tego należy również dokonać wysyłki pocztą tradycyjną);
 • obligatoryjnym załącznikiem do umowy jest skan/zdjęcie dokumentu tożsamości;

7. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów, BIG InfoMonitor dokonuje ich weryfikacji a następnie listem poleconym przesyła:

 • informację o aktywacji BIGKonta i możliwości wprowadzania informacji gospodarczych;
 • podpisany jeden egzemplarz umowy.

Dodatkowo drogą elektroniczną przesyłane jest powiadomienie o aktywowaniu usługi.

 1. Powyższe umożliwia zalogowanie się do swojego BIGKonta i samodzielne wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG.
 2. Z tytułu uprawnienia do dokonania wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem BIG InfoMonitor.

Jak usunąć wpis w BIG InfoMonitor?

Jeżeli dłużnik ureguluje zobowiązanie, wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia danych dłużnika z Rejestru Dłużników BIG w terminie 14 dni od daty spłaty długu. Jeśli nie podejmie takich działań, grozi mu odpowiedzialność w postaci grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych.

Aby usunąć dane Dłużnika z Rejestru BIG, należy:

 1. Zalogować się do swojego BIGKonta poprzez portal www.big.pl i wysłać formularz z prośbą o usunięcie informacji o dłużniku;
 2. W przypadku, gdy dane w Rejestrze Dłużników zamieścił przedsiębiorca, który usuwa dużą ilość dłużników, ma możliwość wysłania do BIG InfoMonitor zbiorczego pliku z danymi o spłaconym zadłużeniu.
author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

bo.bz
bo.bz
2016-10-06 21:44:13

Haha, pierwsze co chciałem napisać, to że strasznie długi (przyznam szczerze że do końca nie udało się dobrnąć). Ale co mnie zaskoczyło to historia tej instytucji. Myślałem że to raczej powołane odgórnie przez jakiś NIK, KNF czy inne Ministerstwo Finansów, a tu widzę że większe spółki skarbu państwa wzięte do spółeczki. Ciekawe rzeczy!

allan
allan
2016-10-01 12:32:17

Strasznie długi wpis. Ale jest o czym pisać :)

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
05 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bancovo – pośrednik od Aliora

Alior Bank zainwestował bardzo duże pieniądze w nowy produkt, który w najbliższych miesiącach ma się pojawić na rynku finansowym. Zarząd firmy jest przekonany, że innowacyjność produktu w bardzo krótkim czasie przyniesie ogromne zyski.

author
Patryk Byczek
15 grudnia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Przeworsk

Chcesz wziąć pożyczkę chwilówkę w Przeworsku, ale nie wiesz, które firmy mają je w ofercie? Możesz sprawdzić to w naszym zestawieniu.  Zebraliśmy w nim wszystkie ekspresowe pożyczki dostępne dla mieszkańców Twojego miasta. Najwyższa kwota pożyczki może wynieść 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
01 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Bytomiu

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Bytomiu – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
23 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Nawet 600 zł za płatności Apple Pay lub Google Pay” w Alior Banku

Alior Bank wystartował z promocją, w której Klienci mogą zgarnąć 5% moneybacku od transakcji zrealizowanych przy użyciu Apple Pay i Google Pay. Promocja trwa do 31 stycznia 2019 roku.

author
Patryk Byczek
26 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao chroni Klientów przed spoofingiem

Bank Pekao zdecydowanie podnosi poprzeczkę pod względem bezpieczeństwa i wygody swoich Klientów. Wdrożył skuteczne środki ochrony przed spoofingiem, czyli groźnym procederem podszywania się pod pracowników banku lub infolinię poprzez fałszywe osoby. Współcześni oszuści często próbują manipulować Klientami, dzwoniąc w sprawie rzekomych transakcji lub fikcyjnych kredytów, starając się pozyskać poufne dane. Mogą podać różne preteksty, takie jak zablokowanie nieistniejącego przelewu, wzięcie kredytu lub podejrzanej płatności kartą. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
25 grudnia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj