zadluzenia.com
zamknij

17% Polaków ufa firmom pożyczkowym

Coroczne badanie reputacji sektora finansowego, które przeprowadził Kantar TNS, pokazuje, że firmom pożyczkowym ufa 17% Polaków. Za to Narodowemu Bankowi Polskiemu już 66% badanych, a bankom działającym w Polsce 62%. 44% ankietowanych opowiada się za instytucjami ubezpieczeniowymi, a SKOK-om ufa 24% z nas.

 


 
Chociaż 17% nie wydaje się być wysokim wynikiem, to aktualnie instytucje pożyczkowe znalazły się na tym samym poziomie wiarygodności, na którym w ubiegłym roku znajdowały się SKOK-i. 
 
Wzrost zaufania

 

Analiza wskazuje na to, że wskaźnik zaufania rośnie dla wszystkich podmiotów objętych badaniem. Jednak najdynamiczniej dla firm pożyczkowych. Bankom przybyło 1,6% zaufania, Komisji Nadzoru Finansowego 13,5%; Otwartym Funduszom Emerytalnym 20%, a SKOK-om o ponad 40%. Instytucje pożyczkowe w trakcie roku powiększyły swoje zaufanie o 54%. To naprawdę imponujący wzrost. Ciekawe, że o 7% spadł również odsetek osób, które deklarują brak zaufania do instytucji pożyczkowych. To kolejny fakt, który potwierdza tezę o rosnącej wiarygodności pozabankowych podmiotów kredytowych. 
 
Niesłuszne oskarżenia w tle

 

Nieufność Polaków instytucje pożyczkowe zawdzięczały wcześniej mitom wytworzonym w latach 90-tych przez działalność często nieprofesjonalnych, lokalnych inicjatyw pożyczkowych i firm. Nadużywały one zaufania, ale i co ważniejsze - działały poza granicami prawa. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że najstarsze internetowe instytucje pożyczkowe, (które dziś są liderami rynku), działalność zaczynały zaledwie 4 lata temu i nie są skażone nadużyciami nagłaśnianymi przez media. 
 
Zmiany w prawie

 

W marcu 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które ograniczyły maksymalne koszty kredytu i nałożyły na firmy pożyczkowe nowe wymogi organizacyjne. W ramach ustawy powołującej Rzecznika Finansowego na instytucje pożyczkowe nałożono także wymogi informacyjne. Niektóre instytucje finansowe zostały obciążone tzw. „podatkiem bankowym”. Co więcej, niedługo w życie wejdzie ustawa o kredycie hipotecznym, która ogranicza możliwość udzielania kredytów hipotecznych tylko do banków i SKOK-ów; wprowadza nowe obowiązki w zakresie reklamy i tworzy długo postulowany przez Związek Firm Pożyczkowych publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Liczba skarg spada
 
Kolejnym dowodem na wzrost zaufania do instytucji pożyczkowych jest fakt, że ze sprawozdania Rzecznika Finansowego wynika, iż liczba skarg dotyczących instytucji pożyczkowych w 2016 roku wyniosła 210 na 3723 wnioski przypadające na cały sektor finansowy (5,6%).

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY