zadluzenia.com
zamknij

Sejm obniżył wysokość opłaty interchange

Sejm znowelizował ustawę o usługach płatniczych, wskutek czego zostanie obniżona jedna z opłat związana z płatnościami kartą debetową.


O powyższej opłacie zwykło się mówić "interchange" lub bardziej niefortunnie - "intercharge". W dużym uproszczeniu jest to prowizja jaką płaci sprzedawca na rzecz banku z tytułu zapłaty kartą przez kupującego. Dotychczasowa wysokość opłat zniechęcała sprzedawców do udostępniania tej formy płatności.

Kupujący spotykał się z odmową zapłaty kartą poniżej pewnego progu, dobrowolnie ustalanego przez sprzedawcę, co de facto było niezgodne z umową pomiędzy sprzedawcą, a agentem rozliczeniowym (podmiotem obsługującym terminal).


Wskutek decyzji Sejmu opłaty zostaną ustawowo obniżone do 0.5% wartości transakcji w 2014 roku. Obecne opłaty, kształtowanie na zasadzie swobody umów (w teorii) oscylują w granicy 1,3 %. Organizacje kartowe ogłosiły w 2013 roku stopniową obniżkę opłat. Pomimo tego parlamentarzyści zdecydowali się kontynuować proces zmiany prawa.


Bez obaw można użyć stwierdzenia, iż rynek usług płatniczych w Polsce jest specyficzny. Z jednej strony Polska jest jednym z liderów płatności zbliżeniowych, dynamicznie rozwija się rynek płatności NFC, m.in. z użyciem smartfonów. Z drugiej strony opłaty interchange są jedne z najwyższych w Europie. Ustawowe ustalenie tych opłat to również swoisty ewenement, niespotykany w ustawodawstwach innych krajów.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY