zadluzenia.com
zamknij

Nowy prezes Banku Millennium

Joao Bras Jorge został Prezesem Zarządu, a Bogusław Kott Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Millennium.

 

Zarząd Banku Millennium informuje, iż zgodnie z informacją podaną wcześniej do publicznej wiadomości, w dniu dzisiejszym Pan Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

 

Pan Bogusław Kott jest założycielem Banku Millennium i nieprzerwanie od roku 1989, w którym to powstał Bank, kierował pracami jego Zarządu. Rada Nadzorcza Banku Millennium serdecznie podziękowała mu za wieloletnią pracę na rzecz Banku i całej Grupy Banku Millennium.

 

Rada Nadzorcza Banku Millennium powołała Pana Joao Bras Jorge na funkcję Prezesa Zarządu Banku. W dniu 1 października 2013 roku uzyskał on zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie tej funkcji. Pan Joao Bras Jorge od siedmiu lat jest Członkiem Zarządu Banku Millennium, w tym od półtora roku pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu.

 

Nowy skład Zarządu Banku liczy siedem osób i tworzą go:

 

- Joao Bras Jorge (Prezes)

- Fernado Bicho (Wiceprezes)

- Artur Klimczak (Wiceprezes)

- Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

- Wojciech Haase

- Andrzej Gliński

- Maria Campos.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym przez akcjonariuszy podczas WZA w dniu 20 kwietnia 2012 roku, Pan Bogusław Kott, po zakończeniu pracy w Zarządzie Banku, wszedł w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Nadzorcza wybrała Pan Bogusława Kotta na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając mu także kierowanie Komitetem ds. Strategii RN oraz powołała go w skład dwóch swoich komitetów: Personalnego i Audytu.

 

Pan Maciej Bednarkiewicz, dotychczasowy Przewodniczący RN został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego RN.

Joao Bras Jorge (45 l.) jest obywatelem Portugalii. Absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa (1985-1990), a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE (2004 – 2005). Od roku 2006 pracuje w Polsce zasiadając w Zarządzie Banku Millennium. Przez pierwsze trzy lata był Kierującym Obszarem Bankowości Detalicznej, rozbudowując sieć placówek detalicznych oraz rozwijając działalność bankowości detalicznej.

W roku 2009 został Kierującym Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za przebudowę Bankowości Komercyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw. Od roku 2010, jako Wiceprezes (COO – Dyrektor Operacyjny), odpowiada za bieżące zarządzanie Bankiem oraz koordynację pracy członków Zarządu Banku.

 

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej.

 

Źródło: Bank Millennium

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY