zadluzenia.com
zamknij

Nowa strategia grupy BPS S.A.

Grupa BPS S.A. (Banku Polskiej Spółdzielczości) to największe w Polsce zrzeszenie Banków Spółdzielczych. W skład Grupy wchodzą 363 Banki Spółdzielcze, obsługujące ponad 6 mln Klientów.

 

20 stycznia Bank Polskiej Spółdzielczości ogłosił strategię na lata 2014-2017. Obejmuje ona zarówno funkcje komercyjne Banku jak i zrzeszeniowe wobec Banków tworzących Grupę BPS.

 

Najważniejsze założenie strategii to:

 

1) utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa Banku

 

2) obecny model zrzeszenia zgodnie z wymogami unijnymi przekształcany będzie w zrzeszenie zintegrowane

 

3) wzrost do 12% współczynnika wypłacalności - niższa dynamika kredytów

 

4) wspieranie Banków Spółdzielczych przy organizacji konsorcjów kredytowych, polegających na udzielaniu kredytu jednej firmie przez kilka Banków

 

5) rozwój oferty kredytów wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

 

6) wprowadzenie nowej oferty wspierającej korzystanie z odnawialnych źródeł energii

 

7) rozwój nowoczesnych technologii, w tym budowa nowego systemu informatycznego

 

8) tworzenie wizerunku marki "Bank Spółdzielczy.

 

Żródło: Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY