Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

author
Patryk Byczek
29 grudnia 2012
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie b.t.e.) to kontrowersyjne narzędzie prawne stosowane przez banki w Polsce wobec dłużników. Przeciwnicy b.t.e. podkreślają, iż powyższa konstrukcja przeczy konstytucyjnej równości wobec prawa. Oto bowiem pewnej grupie przedsiębiorców (bankom) ustawodawca ułatwił/skrócił drogę w dochodzeniu należności. Ponadto stosowanie bankowego tytułu egzekucyjnego nie do końca pozostaje w zgodzie z prawem do sądu oraz prawem do obrony.

Spis treści:

 1. Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?
 2. Co musi zawierać bankowy tytuł egzekucyjny?
 3. Bankowy tytuł egzekucyjny a prawa dłużnika
Zwiń spis treści

Zwolennicy podkreślają z kolei, iż banki jako instytucje zaufania publicznego powinny posiadać dodatkowe narzędzie zwiększające bezpieczeństwo obrotu prawnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepisy dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego nie są niezgodne z konstytucją. Kontrowersje istnieją do dziś, jednak b.t.e. ma się dobrze i nie traci na popularności.

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument, ściśle sformalizowany i wystawiany pod ściśle określonymi warunkami. Jeżeli b.t.e spełnia warunki formalne i materialne, może być dla komornika podstawą do wszczęcia egzekucji wobec dłużnika.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki dla zadłużonych – nawet w 15 minut

Pożyczki na raty – z minimum formalności

Wystarczy, iż bank uzyska od sądu rejonowego klauzulę wykonalności – teoretycznie sąd nadaje klauzulę w ciągu 3 dni. Jak więc widać wypadki toczą się w ekspresowym tempie, dłużnik i bank nie biorą udziału w normalnym procesie sądowym. Mało tego, może zajść sytuacja iż dłużnik o działaniach banku dowie się dopiero w momencie otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Związek Banków Polskich zaleca, aby banki informowały dłużników o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego, uprzednio wysyłając wezwanie do zapłaty. Brak informacji w powyższym zakresie powinien być niechlubnym wyjątkiem.

Co musi zawierać bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny musi zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie banku (SKOK-i nie mają prawa wystawiania b.t.e.!),
 • oznaczenie dłużnika,
 • wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności,
 • datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego,
 • oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia,
 • pieczęć banku oraz podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

Dług objęty bankowym tytułem egzekucyjnym musi być wymagalny, tj. upłynął termin płatności i dłużnik nie spełnił zobowiązania. Dług musi także wynikać z czynności bankowej.

Przykładowe czynności bankowe to:

 • udzielanie kredytów (np. kredytów gotówkowych),
 • przyjmowanie lokat,
 • prowadzenie rachunku bankowego,
 • wydawanie kart płatniczych.

Bank musi uzyskać od dłużnika pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Powyższy wymóg oparty jest na słusznym założeniu ochrony dłużnika – tyle teoria. W praktyce banki uzależniają zawarcie umowy od uzyskania pisemnego oświadczenia, niejako zabezpieczając swoje interesy na przyszłość. Dłużnik nawet może nie pamiętać, iż podpisywał oświadczenie bądź może nie rozumieć istoty podpisywanego dokumentu – wiemy jak wygląda proces zawierania umowy z bankiem, w towarzystwie wielu kartek dokumentacji.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji powinno zawierać:

 • kwotę do której bank może wystawić b.t.e.
 • termin, w którym bank może przesłać do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Bankowy tytuł egzekucyjny a prawa dłużnika

Wzniesienie tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego:

Sąd, wydając postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, nie bada czy roszczenie przysługuje bankowi. Dłużnik wytacza powództwo przeciwegzekucyjne, aby wykazać, że nie istnieje dług wskazany w b.t.e. bądź istnieje w niższej wysokości.

Wniesienie zażalenia na postanowienie sądu dotyczące nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu:

Powyższe zażalenie dłużnik może wnieść od momentu otrzymania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Zażalenie nie wstrzymuje z automatu egzekucji, sąd może zawiesić egzekucję na wniosek dłużnika.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Pharmb360
Pharmb360
2014-06-15 13:01:19

Very nice site!

Pharme981
Pharme981
2014-06-15 13:00:03

Very nice site! cheap goods http://aixypeo2.com/ayaoqa/4.html

Pharmf718
Pharmf718
2014-06-14 06:43:05

Very nice site! cheap goods http://apeoixy2.com/tqsrxv/4.html

Pharmd869
Pharmd869
2014-06-13 00:29:51

Very nice site!

Pharmf187
Pharmf187
2014-06-11 12:40:24

Very nice site! cheap goods http://oixapey2.com/aqsrxr/4.html

Podobne artykuły

PKO BP w Nowej Wsi Wielkiej

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Nowej Wsi Wielkiej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
15 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

KredytOK w Ostrowcu Świętokrzyskim

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Ostrowcu Świętokrzyskim.

author
Patryk Byczek
27 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

BNP Paribas oddziały w Czeladzi

Szukasz informacji na temat oddziału banku BNP Paribas w Twoim mieście? Poniżej znajdziesz szczegółowe dane na temat placówki w Czeladzi.

author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób, które znalazłszy się w trudnej sytuacji finansowej, nie radzą sobie ze spłatą rat kredytu mieszkaniowego. Choć cel utworzenia tegoż programu zdaje się być szlachetny, sam Fundusz nie cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera coraz więcej niepochlebnych opinii. Dlaczego?

author
Halszka Gronek
20 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Reparacje wojenne od Niemiec – ile miałyby wynosić?

Temat reparacji wojennych od Niemiec wraca do krajowego dyskursu medialnego jak bumerang. Przez wiele lat sądzono, iż na skutek oświadczeń podpisanych przez polski rząd w 1953 roku nie ma możliwości odzyskania należnego odszkodowania od okupanta z czasów II wojny światowej. Jednak środowisko zgromadzone wokół partii PiS od miesięcy głosi inne zdanie w tej kwestii. 

author
Halszka Gronek
03 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Podstawowy rachunek płatniczy BGŻ BNP Paribas

Od 8 sierpnia 2018 roku wszystkie banki w Polsce muszą mieć w swojej ofercie produkt nazwany podstawowym rachunkiem płatniczym. BGŻ BNP Paribas również wprowadził darmowe konto do swojej oferty. Sprawdź szczegóły bezpłatnego rachunku płatniczego w BGŻ BNP Paribas.

author
Dominika Byczek
14 lutego 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj