Licytacja komornicza

author
Dominika Byczek
01 marca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Licytacja komornicza to potoczna nazwa licytacji ruchomości bądź nieruchomości. Czy przeprowadzenie licytacji komorniczej to łatwa sprawa? Licytację przeprowadza komornik sądowy w czasie postępowania egzekucyjnego. Sprawdź, kto może wziąć udział i jak przebiega licytacja komornicza.

Co to jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to licytacja prowadzona przez komornika podczas egzekucji komorniczej z majątku dłużnika. Sprzedaż majątku w drodze licytacji komorniczej jest opcją ostateczną. Wykorzystuje się ją dopiero wtedy, gdy zostały wykorzystane już inne opcje sprzedaży, np.: sprzedaż z wolnej ręki lub sprzedaż komisowa. Przeprowadzenie licytacji komorniczej to sprawa głównie dla właściwego komornika sądowego.

Zasady licytacji komorniczej są proste – wygrywa ten, kto da najwięcej. Cena wyjściowa licytacji komorniczej jest zawsze niższa niż rynkowa wartość sprzedawanej ruchomości bądź nieruchomości. Licytacje komornicze mogą nam pomóc w nabyciu wartościowych rzeczy, jeżeli tylko przedmiot licytacji jest dla nas interesujący.

Licytacja komornicza ma charakter publiczny, co oznacza, że udział w niej może wziąć tak naprawdę każdy. Samo ogłoszenie o licytacji komorniczej musi przybrać taką formę, by mogło trafić do każdego. Informacje o bieżących licytacjach można znaleźć:

 • na stronie Krajowej Rady Komorniczej,
 • na stronie internetowej komornika prowadzącego licytację,
 • w siedzibie sądu prowadzącego licytację,
 • w lokalnych mediach (gazetach, telewizji).

Spis treści:

 1. Co to jest licytacja komornicza?
 2. Podstawa prawna
 3. Kto może wziąć udział w licytacji?
 4. Kto jest wyłączony z licytacji?
 5. Licytacja komornicza ruchomości
 6. Licytacja komornicza nieruchomosci
 7. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Podstawa prawna

Licytacje komorniczeregulowane przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Prawa ogólne dotyczące licytacji znajdziemy w artykułach od 844 do 1040. Przepisy dotyczące bezpośrednio licytacji nieruchomości znajdują się pomiędzy 972 a 986 artykułem.

Art. 845. Zajęcie ruchomości
§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.
§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 978. Przebieg przetargu na nieruchomość
§ 1. Przetarg odbywa się ustnie.
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
§ 3. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Kto może wziąć udział w licytacji?

W czynnościach licytacyjnych może wziąć udział każda pełnoletnia osoba poza tymi, które są według prawa wyłączone z licytacji komorniczej (patrz punkt niżej). Licytacje komornicze obserwować może właściwie każdy, kto pojawi się na sali sądowej.

Jak przebiega licytacja komornicza? Przede wszystkim licytant nie musi stawić się w sądzie osobiście, ponieważ sąd ma wzgląd na to, że termin i miejsce licytacjinienegocjowalne, a rozprawa zazwyczaj odbywa się w dni robocze w godzinach przedpołudniowych. Nakaz osobistego przyjścia na salę w większości przypadków skutkowałby zapewne nieskuteczną sprzedażą.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest jednak rękojmia – należy wpłacić 10% szacowanej wartości ruchomości lub nieruchomości. Wniesienie musi nastąpić przed ostateczną licytacją. Ostatnim momentem na zapłatę jest chwila składania pierwszej oferty.

1/10 sumy oszacowania nie przepadnie – jeżeli wygramy licytację to wpłacona kwota zostanie wliczona na poczet zapłaty, a jeżeli przegramy to zostanie nam w pełni zwrócona. Licytacja komornicza nie pochłonie nam pieniędzy w zamian za nic.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź:

Pożyczki z komornikiem – minimum formalności

Pożyczki bez zdolności kredytowej – całkowicie online

Kto jest wyłączony z licytacji?

Nie może licytować:

 • komornik,
 • dłużnik,
 • małżonkowie komornika/dłużnika,
 • rodzice komornika/dłużnika,
 • dzieci komornika/dłużnika,
 • rodzeństwo komornika/dłużnika,
 • osoby obecne na licytacji z racji urzędu,
 • tzw. opieszały nabywca, czyli próbujący ponownie wziąć licytacji, mimo iż wcześniej po wygranej nie zapłacił całości kwoty.

Pojęcie opieszałego nabywcy również jest regulowane przez przepisy prawne:

Art. 872. Skutki nieuiszczenia w terminie ceny nabycia ruchomości na licytacji komorniczej
§ 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Licytacja komornicza ruchomości

Do ruchomości zaliczamy cały majątek, którego nie można określić nieruchomością, czyli np.: samochód, komputer, telefon, a także przedmioty znacznie mniejsze i o niższej wartości, takie jak garnki, mikserodkurzacz czy inny przedmiot licytacji.

Cena wywoławcza przy pierwszej licytacji ruchomości wynosi 3/4 szacowanej wartości. Pierwsza propozycja licytanta może być równa cenie wywoławczej. By przebić ofertę należy podać propozycję wyższą o minimalnie 1% wysokości ceny wywoławczej.

Więcej informacji o licytacji ruchomości znajdziecie tutaj.

Licytacja komornicza nieruchomosci

Czym jest licytacja komornicza nieruchomości? Do nieruchomości zaliczamy nie tylko mieszkania i domy, ale i garaże czy budynki handlowe. Cena nieruchomości przy pierwszej licytacji jest równa 75% wartości szacowanej. Oznacza to, że licytant może w drodze licytacji komorniczej nabyć nieruchomość za naprawdę okazyjną kwotę.

W przypadku licytacji nieruchomości kwota przebicia wynosi 1/10 sumy wywoławczej, jednakże ze względu na to, że wartość nieruchomości zazwyczaj liczona jest w dziesiątkach lub setkach tysięcy, kwota postąpienia to nierzadko kilka tysięcy.

Licytacja komornicza nieruchomości – więcej przeczytasz w naszym artykule: https://www.zadluzenia.com/licytacja-nieruchomosci/.

Pytania i odpowiedzi

Jest to licytacja, do której zaliczamy nie tylko mieszkania czy domy, ale również garaże czy budynki handlowe. Warto wiedzieć, że podczas pierwszej licytacji cena nieruchomości jest równa 75% wartości szacowanej.

Licytację komorniczą prowadzi komornik w obecności sędziego lub referendarza sądowego

Po wygranej licytacji komorniczej musimy czekać aż otrzymamy z sądu postanowienie o udzieleniu przybicia. W oparciu o taki dokument musimy dokonać wpłaty za wylicytowaną rzecz, a następnie sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności.

Jeżeli w drodze postępowania egzekucyjnego druga licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel ma prawo w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia komornika zażądać, aby wyznaczyć termin licytacji, drugiej licytacji, lub przejąć wszelkie ruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż.

Tak, nieruchomości dłużnika, które zostały mu “odebrane” w drodze egzekucji komorniczej, oczywiście mogą zostać zlicytowane podczas licytacji komorniczej.

Jeżeli zalegamy ze spłacaniem zobowiązań finansowych, unikamy spłacania wszystkiego co tylko możliwe, możemy być poddani egzekucji komorniczej.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Wypych Sławomir
Wypych Sławomir
2019-12-01 19:49:07

Czy córka która jest wierzycielem z tytułu alimentacyjnego moze byc licytantem

Podobne artykuły

Ekonomiści z ING w czołówce zespołów prognostycznych

Zespół ekonomistów z ING Banku Ślaskiego okazał się być najlepszą grupą prognostyczną tegorocznej edycji konkursu „Parkietu” w kategorii „Prognozy wskaźników rynkowych”. W ogólnej klasyfikacji eksperci z ING zajęli równie prestiżowe drugie miejsce, zaraz po Banku Ochrony Środowiska.

author
Halszka Gronek
18 lipca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Elektroniczne podpisywanie umów w mBanku

mBank w swoim najnowszym komunikacie poinformował o wdrożeniu nowej usługi dla klientów korporacyjnych. Elektroniczne podpisywanie umów pozwoli na realizacji w praktyce hasła #bankujzdomu, jakie propaguje w ostatnim czasie spółka. Jak się okazuje, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

author
Alicja Hirsekorn
31 marca 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Alior Bank rozwija serwis dla przedsiębiorców

Wyszukiwarka dotacji unijnych i kalkulator kredytowy to dwa nowe narzędzia, które Alior Bank dodał do swojego serwisu zafirmowani.pl. Dzięki nowym opcjom przedsiębiorcy znacznie szybciej mogą znaleźć potrzebne informacje o dotacjach oraz sprawdzić zdolność kredytową swojej firmy.

author
Patryk Byczek
23 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao z dziewiątą nagrodą dla najlepszego banku powierniczego w Polsce

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat aż dziewięć razy został uznany za najlepszy bank powierniczy w Polsce przez magazyn Global Finance. Bank Pekao od wielu lat jest liderem usług powierniczych na polskim rynku. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
15 czerwca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polacy polubili pizzę – raport Banku BGŻ

9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy, dlatego ten miesiąc jest idealny by przyjrzeć się statystykom, które dotyczą pizzy i Polaków. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Bank BGŻ BNP Paribas - trzyosobowa polska rodzina przeciętnie raz na kwartał wybiera na obiad pizzę. 

author
Aneta Jankowska
22 lutego 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Ubezpieczenie kredytu

Każdy kredyt (np. kredyt gotówkowy), na jaki się decydujemy, wiąże się z pewnym ryzykiem. Im dłużej mamy spłacać dane zobowiązanie, tym z większym ryzykiem mamy do czynienia. Czy warto w takiej sytuacji pomyśleć o ubezpieczeniu kredytu?

author
Dorota Grycko
11 listopada 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
Porównaj